تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

811

۰

نرم افزار دو واحد مستقل چرتکه

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

یک نرم افزار کامل فروش کالا به دو صورت جعبه ای و کیلو گرمی یا متری و …

امکانات پایه:

ثبت ۱۰۰۰ کالا،ثبت اشخاص (۱۰۰۰ حساب)،تعریف انواع هزینه ها و درآمدها، بانک ها و صندوق ها

خریدها و فروش ها:

خرید و فروش کالاها به دو واحد مستقل در این نرم افزار امکان پذیر شده است. به عنوان مثال شما می توانید کالایی را در این نرم افزار به فروش برسانید که تعداد آن به وزن آن هیچ تناسبی ندارد و هر کارتن از آن وزن نا مشخصی دارد

دریافت ها و پردخت ها:

ثبت دریافت و پرداخت ها به صورت های مختلف نقدی، حواله و چک، ثبت درآمد ها و هزینه های موسسه، قابلیت انتقال بین حساب ها و صندوق ها

عملیات بانکی:

ارسال چک به بانک، وصول چک های نزد بانک، وصول نقدی چک ها نزد صندوق، استرداد چک، خرج چک، برگشت زدن چک، ثبت چک لاوصول پاس کردن چک

گزارشات نرم افزار:

دفتر ریز عملکرد حساب، دفتر ریز عملکرد فاکتورها، لیست بدهکاران و بستانکاران، گزارش سود و زیان، لیست انواع دریافت ها و پرداخت ها

گزارش موجودی کالا ها به دو واحد، گزارش لیست ورود و خروج کالا به دو واحد،

امکانات

قابلیت حذف اطلاعات مالی یک سال، تنظیم کدینگ حساب ها، تهیه و بازیابی پشتیبان به صورت اتوماتیک و دستی،

-->