تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

1404

۰

فروشگاهی نسخه ۱ + قسط

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار برای فروشگاههایی که بصورت اقساطی فروش دارند پیشنهاد میگردد.

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف اقساط وقسط بندی فروش

گزارش لیست اقساط مشتریان

امکان پشتیبان گیری خودکار

قفل سخت افزاری

-->