تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

811

۰

نرم افزار حسابداری شرکتی تفضیلی

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار مشابه نرم افزار  شرکتی نسخه ۱ میباشد با این تفاوت که سه سطحی میباشد و تا سطح تفضیل امکان تعریف حسابها و کالاها وجود دارد .

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف کدینگ برای حسابها

امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و …

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان

قفل سخت افزاری

گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل

-->