تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
18سپتامبر 2014

835

۰

نرم افزار انبار ۲ (تعدادی / ریالی )

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

نرم افزار انبار ۲ ( تعدادی / ریالی)

این نرم افزار فقط مخصوص انبارداری بوده و هم بصورت تعدادی و هم ریالی موجودی انبار را داریم.

ابزارها و امکانات زیر را دارد:

پایه رباتیک گزارش ساز و فرم ساز

برای کالاها می توان عملیات ایجاد و تعریف در سطح معین و درج ریز مشخصات ، اصلاح  و حذف، چاپ لیست کامل کالاها یا چاپ انتخاب شده ها ، مشاهده همه کالاها و جستجو براساس کد یا نام کالا و جستجو در مشخصات آنها را انجام داد.

برای کالا میتوان تعریف بارکد ، تعریف واحد کالا ، مشاهده کاردکس کالا و موجودی کالاها را ببینیم.

ثبت موجودی اول دوره کالاها

تعریف اشخاص (بدهکاران )

تعریف منطقه بندی اشخاص

گزارش موجودی کالاها ( به آخرین قیمت خرید – به آخرین قیمت فروش )

گزارش کاردکس کالا

لیست ورود کالا

لیست خروج کالا

لیست گردش کالا

گزارش سود فروش کالا به روش میانگین

ثبت مشخصات شرکت

تهیه نسخه پشتیبان

تغییر رمز عبور کاربران

ایجاد سال مالی پیوسته

ماشین حساب

کنترل فاکتورها و اسناد

آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس

رفع اشکال اینترنتی

تنظیمات چاپ چک و چاپ چک

امکانات ارتقاء ( بازیابی – حذف سال مالی جاری و حذف کلیه اطلاعات )

قفل سخت افزاری

تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران سیستم

انبار ( ثبت رسید انبار – برگشت از رسید – ثبت حواله انبار  – ثبت برگشت از حواله )

-->