تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

805

۰

نرم افزار انبار تعدادی

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار یک نرم افزار انبارداری است . در این نرم افزار حساب وجود ندارد و فقط مخصوص انبار کالا ست و بصورت تعدادی موجودی انبار را در هر لحظه داریم.

ابزارها و امکانات زیر را دارد:

پایه رباتیک گزارش ساز و فرم ساز

برای کالاها می توان عملیات ایجاد و تعریف در سطح معین و درج ریز مشخصات ، اصلاح و حذف، چاپ لیست کامل کالاها یا چاپ انتخاب شده ها ، مشاهده همه کالاها و جستجو براساس کد یا نام کالا و جستجو در مشخصات آنها را انجام داد.

برای کالا میتوان تعریف بارکد ، تعریف واحد کالا ، مشاهده کاردکس کالا و موجودی کالاها را ببینیم.

ثبت موجودی اول دوره کالاها

تعریف اشخاص (بدهکاران )

ثبت مشخصات شرکت – تهیه نسخه پشتیبان – تغییر رمز عبور کاربران – ایجاد سال مالی پیوسته – ماشین حساب – کنترل فاکتورها و اسناد – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال اینترنتی – تنظیمات چاپ چک و چاپ چک – امکانات ارتقاء ( بازیابی – حذف سال مالی جاری و حذف کلیه اطلاعات )

قفل سخت افزاری

انبار ( ثبت رسید انبار – برگشت از رسید – ثبت حواله انبار – ثبت برگشت از حواله )

موجودی فیزیکی انبار

کاردکس فیزیکی کالا در انبار

-->