تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
18سپتامبر 2014

788

۰

نرم افزار ارزش افزوده فروشگاهی

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

نرم افزار ارزش افزوده فروشگاهی

این نرم افزار ویژه دارایی است و با توجه به نیاز مشاغلی که به دارایی باید نرم افزارشان را معرفی کنند طراحی گردیده .

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف گروه بندی کالا

لیست فیشهای نقدی

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان

گزارشات فصلی ( گزارشات فصلی فروش – گزارش فصلی فروش تجمیع – گزارش فصلی خرید )

گزارش فصلی جهت برنامه TTMS ( گزارش فصلی فروش جهت برنامه TTMS –  گزارش فصلی خرید جهت برنامه TTMS )

تنظیمات کدینگ حسابها

قفل سخت افزاری

تنظیمات ارزش افزوده

تنظیمات متفرقه

-->