تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

1024

۰

مالی نقدوبانک تفضیل + تفکیک پروژه

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار همانند نرم افزار مالی نقد و بانک است و معمولات ویژه پیمانکاران یا مشاغلی که بصورت پروژه ای کار میکنند میباشد.

با این تفاوت که میتوانید پروژه هایی را تعریف کنید و گزارشات هزینه ، درآمد و … را برحسب هر پروژه بصورت جدا بررسی کنید.

شامل ابزارهای زیر است :

پایه رباتیک گزارش ساز و فرم ساز

تعریف پرسنل ، صندوق ، بانک ، هزینه ها ، درآمدها با عملیات ایجاد و تعریف در سطح معین و درج ریز مشخصات ، اصلاح و حذف، چاپ لیست کامل یا چاپ انتخاب شده ها ، مشاهده همه موارد و جستجو براساس کد یا نام حساب و جستجو در مشخصات آنها . میزان بدهکاری یا بستانکاری آنها ، مشاهده صورت حساب و جستجو در لیست حسابها و در مشخصات حسابها ، چاپ لیست همه حسابها یا حسابهای انتخابی

ثبت اول دوره چکهای دریافتنی و صادره اول دوره

تعریف کدینگ حسابها بصورت پیش فرض

تعریف اشخاص (بدهکاران )

ثبت موجودی اول دوره حسابها (اسناد دریافتنی و پرداختنی)

مشاهده کلیه حسابها

تعریف کدینگ برای حسابها

نمایش سندهای حسابداری و ثبت سندها بصورت دستی و ثبت سند بصورت خودکار

امکان ثبت دریافت نقدی و پرداخت نقدی ، دریافت چک ، صدورچک ، واریز فیش به بانک ، دریافت حواله ، ارسال حواله و ثبت هزینه ها و دآمدها و انتقال بین حسابها

ثبت ارسال چک به بانک و وصول چک نزد بانک و وصول چک نزد صندوق و استرداد چک و خرج / انتقال چک ، برگشت زدن چک ، ثبت چکهای لاوصول و پاس کردن چکهای صادره و استرداد چک صادره

ریزعملکرد حساب اشخاص

گزارش لیست بدهکاران – لیست بستانکاران

گزارشات دریافت و پرداخت (دریافت های نقدی – پرداخت های نقدی (فیشهای نقدی) – حواله های دریافتی – حواله های ارسالی – لیست هزینه ها – لیست درآمدها – گزارش تبادلات بین حسابها )

گزارشات چکها شامل چکهای دریافتنی ( دریافتی – معوقه – نزد صندوق – نزد بانک – وصول نقدی شده – چکهای خرج شده – برگشت شده – مسترد شده – جستجوی چک ) – چکهای صادره ( صادره – صادره معوق – جستجوی چک)

لیست فیشهای نقدی

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان  ،  گزارش صورت سود وزیان

امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و …

گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل

ثبت مشخصات شرکت – تهیه نسخه پشتیبان – تغییر رمز عبور کاربران – ایجاد سال مالی پیوسته – ماشین حساب – کنترل فاکتورها و اسناد – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال اینترنتی – تنظیمات چاپ چک و چاپ چک – امکانات ارتقاء ( بازیابی – حذف سال مالی جاری و حذف کلیه اطلاعات )

تنظیمات کدینگ حسابها

قفل سخت افزاری

تعریف پروژه

تعریف پیمانکاران

گزارش پروژه و ریز عملکرد

گزارش سود و زیان پروژه

-->