تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
۲۷شهریور ۱۳۹۳

561

۰

فروشگاهی ۲ واحده

توسط modirsite

مشاهده آنلاین نمونه کار

فروشگاهی ۲ واحده

این نرم افزارجهت فروشگاهی  که برای یک کالااز دو واحد کالا همزمان استفاده میکنند بکار میرود.

امکانات پایه  آن مشابه نرم افزار فروشگاهی ساده می باشد با تفاوتهای زیر:

امکان تعریف دو واحد برای کالا ها ( واحد کالا ، واحد بسته بندی و تعداد در بسته )

قفل سخت افزاری

 

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحاتت وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

-->