۰۶بهمن ۱۳۸۹

564

۰

فروشگاهی چند انباره تیپ ۲

توسط modirsite

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار برای فروشگاههایی که همزمان  چند انبار جدا  دارند و میخواهند موجودی لحظه ای و به روز هر انبار را داشته باشند استفاده میشود.

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف انبار کالا

تعریف منطقه بندی اشخاص

تعریف کدینگ برای حسابها

امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و …

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان

گزارش صورت سود و زیان

گزارش دفتر تفضیل و تراز تفضیل

برگه انتقال کالا

نمودار فروش ریالی کالاها ( ماهانه )

نمودار فروش تعدادی کالاها ( ماهانه )

تنظیمات کدینگ حسابها

امکان ایجاد سال مالی گسسته

قفل سخت افزاری

[accordion style=”icons” align=”full”]

[pane title=”عنوان پنل شماره ۱″ icon=”icon-home”]
لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
[/pane]

[pane title=”عنوان پنل شماره ۲″ icon=”icon-pin”]
لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
[/pane]

[pane title=”عنوان پنل شماره ۳″ icon=”icon-ok”]
لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
[/pane]

[/accordion]

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. .

-->