تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
11نوامبر 2017

871

۰

شرکتی نسخه ۶

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

شرکتی نسخه ۶

این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزارهای شرکتی است . تقریبا مشابه نرم افزار فروشگاهی سود و زیان است .

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف نقطه سفارش کالا

تعریف قیمت فروشهای متفاوت

تعریف منطقه بندی اشخاص

تعریف تیپ قیمت فروش برای هر شخص و حد اعتباری و طبقه بندی اشخاص

تعریف مشخصات فروشندگان (بستانکاران )

تعریف کدینگ برای حسابها

تعیین حسابهای دائم / موقت

امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها

امکان تعریف دو واحد برای کالا ها ( واحد کالا ، واحد بسته بندی و تعداد در بسته )

تعریف دسته چک

لیست فیشهای نقدی

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان

گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل

دفتر عملکرد و ریز فاکتورها

تیک زدن / راس گیری

کاردکس کالا قیمت تمام شده

گزارش موجودی کالاهای منفی

گزارش موجودی کالاها به روش FIFO

گزارش موجودی کالاها به روش FIFO قیمت تمام شده

لیست فاکتورهای فروش زیر قیمت خرید

لیست فاکتورها در یک نگاه ( فروش – برگشت از فروش – خرید – برگشت از خرید )

تنظیمات کدینگ حسابها

امکان پشتیبان گیری خودکار

قفل سخت افزاری

تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران سیستم

تنظیمات متفرقه

طراحی فرم چاپی فاکتور

 

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحاتت وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

-->