تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
09مارس 2017

801

۰

حسابداری شرکتی – بازاریاب تیپ ۳

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار برای شرکتهایی که قسمتی از فروش توسط بازاریاب ها انجام میشود و فروش و پورسانت آنها نیاز است بصورت جداگانه محاسبه شود .

و ۳واحد متفاوت برای کالاهایشان میتوانند داشته باشد و میخواهند تبدیل ها در نرم افزار بصورت خودکار انجام شود.

و انبار داری هم نیاز دارند استفاده میشود .

مشابه نرم افزار  شرکتی نسخه ۱ میباشد با این تفاوت که سه سطحی میباشد و تا سطح تفضیل امکان تعریف حسابها و کالاها وجود دارد .

تمامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف نقطه سفارش کالا

تعریف طبقه بندی کالا

تعریف قیمت فروشهای متفاوت

تعریف منطقه بندی اشخاص

تعریف تیپ قیمت فروش برای هر شخص و حد اعتباری و طبقه بندی اشخاص

تعریف مشخصات فروشندگان (بستانکاران )

ثبت مشخصات مدیران فروش

ثبت مشخصات ویزیتورها

ثبت مشخصات توزیع کنندگان کالا

تعریف کدینگ برای حسابها

امکان تعریف دو واحد برای کالا ها ( واحد کالا ، واحد بسته بندی و تعداد در بسته)

امکان تعریف سه واحد برای کالاها ( واحد کالا ، واحد بسته بندی ، تعداد در بسته ، واحد کارتن و تعداد بسته در کارتن )

دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه

تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان ،

امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و …

گزارش تفصیل و تراز تفصیل

قفل سخت افزاری

تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران سیستم

تنظیم منوهای در دسترس ( جعبه ابزار )

تنظیم پیام ( پیام انتهای فروش و برگشت از خرید – پیام انتهای خرید و برگشت از خرید – پیام انتهای رسید و برگشت از حواله – پیام انتهای حواله و برگشت از رسید )

چاپ از فاکتورتافاکتور

انبار( ثبت رسید انبار – برگشت از رسید – ثبت حواله انبار  – ثبت برگشت از حوا له)

موجودی فیزیکی انبار – کاردکس فیزیکی کالا در انبار

انبار ( چاپ برگ توزیع )

گزارش کالاهای برگشت شده به انبار

تعریف درصد بازاریابی کالاها به تفکیک مدیر فروش و بازاریاب

گزارش ویزیتورها ( گزارش پورسانت ویزیتورها از خالص فروش – گزارش پورسانت ویزیتورها از فاکتورهای فروش – گزارش پورسانت ویزیتورها از فاکتورهای مرجوعی – گزارش بدهکاران یک منطقه  )

گزارش ویزیتورها ( گزارش پورسانت ویزیتورها به تفکیک کالا – گزارش پورسانت ویزیتورها به تفکیک فاکتور و کالا – گزارش پورسانت ویزیتورها به تفکیک مرجوعی و کالا – گزارش از فاکتورهای فروش و سهم بازاریاب ، گزارش کاردکس کالا و بازاریاب ، گزارش پورسانت توزیع کنندگان )

-->