تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۰۹\p\ب٫ظ\۲\>۲۳\<\/\۰۹\p\ب٫ظ\۲\>اردیبهشت ۱۴۰۲

111

۰

نرم افزار پوشاک و لباس فروشی چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار پوشاک و لباس فروشی چرتکه

توضیحات

نرم افزار حسابداری پوشاک و لباس فروشی چرتکه نسخه ۱ ..................... ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه :m70250tafzilfifonoor

 

اطلاعات پایه

 • تعریف انبار کالا
 • تعریف دسته بندی کالاها
 • تعریف کالا
 • انتخاب سایز در تعریف کالا
 • تعریف سایزهای کالا به صورت خودکار به همراه ثبت خودکار کد مخفف هر کالا
 • امکان تعریف نام کالا و سایز در سطح سوم
 • امکان مشخص کردن حد سفارش برای کالا
 • امکان تعریف کردن چندین قیمت فروش برای هر کالا ( تیپ قیمت فروش)
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف بدهکاران و بستانکاران و اطلاعات تکمیلی
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف دسته چک
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • قابلیت تعیین حسابهای دایم و موقت
 • بستن حسابهای موقت
 • ثبت چک های امانی دریافتنی/صادره اول دوره
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • کدینگ نرم افزار تا سطح تفضیل
 • امکان تعریف حد اعتباری برای هر شخص
 • قابلیت مشخص کردن نوع قیمت فروش برای هر شخص
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • تنظیمات ارزش افزوده
 • امکان تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • امکان تنظیم منوهای در دسترس – جعبه ابزار
 • قابلیت تنظیمات بار کد ۲تایی و ۳تایی
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • ابزار لوگو در چاپ فیش
 • تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته و گسسته و ابزار بازیجاد سال مالی
 • امکان طراحی فرم چاپ فیش
 • چاپ چک و قابلیت تنظیمات چاپ
 • امکان تجدید محاسبات خرید ، فروش و مرجوعی
 • قابلیت مرتب سازی برحسب تاریخ
 • قابلیت دفترچه تلفن و گزارشات تماسها دریافتی و گرفته شده

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
  چاپ سند حسابداری بصورت معمولی
 • چاپ سند حسابداری بصورت قانونی
 • لیست اسناد حسابداری

 

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • نمایش تیپ قیمت فروش، حد اعتباری ، مشخص کردن نوع فروش ،وضعیت تسویه در فاکتور فروش
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده خرید کالا به روش فایفو و محاسبه قیمت تمام شده فروش هر کالا در فاکتور فروش
 • نمایش مبلغ سود برای هر کالا در فاکتور فروش
 • نمایش قیمت تمام شده خرید هر کالا در فاکتور خرید
 • قابلیت ثبت فاکتور بصورت ارزش افزوده
 • امکان ثبت فاکتور خدمات ، ضایعات،اضافات و کسورات انبار
 • امکان ثبت برگه انتقال کالا
 • امکان ثبت برگه تبدیل کالا

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • قابلیت صدور/ دریافت چک امانی – استرداد چک صادره / دریافتی امانی

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص ، لیست بدهکارن و بستانکاران
 • گزارش دفتر عملکرد و ریز فاکتور
 • راس گیری چک ها – تیک زدن
 • راس گیری مستقل
 • دفتر روزنامه ، کل، معین و تفضیل – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه
 • امکان تنظیم صورت سود و زیان ، سود و زیان
 • لیست تبادلات بین حسابها
 • گزارش درآمد و هزینه
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • امکان رسم نمودارهای ماهانه از جمله فروش ، خرید ،سود ، هزینه و…

 

گزارشات کالاها

 • مشاهده کاردکس کالا
 • امکان مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • لیست کالاهای منفی
 • لیست کالاهای موجودی منفی
 • لیست موجودی کالا به روش فایفو
 • لیست کالاهای کمتر از حد سفارش
 • لیست موجودی کالا به روش فایفو قیمت تمام شده
 • مشاهده لیست ورود / خروج
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای تسویه نشده ، فروش وخرید
 • گزارش فروش خالص
 • لیست گردش کالا
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
 • گزارش سود ناویژه به روش فایفو شامل سود حاصله از فاکتورهای فروش/ کالا و…گزارشات فصلی خرید و فروش
 • گزارشات فصلی جهت برنامه تی تی ام اس
نرم افزار تولید پوشاک چرتکه ..................................................... ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • نام نسخه : Selecttshertkamel

 

حسابداری

 • تعریف گروههای کالا، طبقه بندی کالا
 • تعریف انواع پارچه ،خرج کار و البسه
 • مشاهده انواع پارچه و خرج کار
 • قابلیت تعریف حد اعتباری برای اشخاص
 • تعریف اشخاص و منطقه بندی اشخاص
 • تعریف فروشندگان
 • تعریف صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
  تنظیم کد عابر بانک
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • قابلیت ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ چک و قابلیت تنظیمات چاپ
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران
 • سال مالی پیوسته

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • امکان ثبت فاکتور ضایعات
 • فرم تولید البسه

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص ، لیست بدهکارن و بستانکاران
 • گزارش دفتر عملکرد و ریز فاکتور
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • دفتر روزنامه ، کل، معین و تفضیل
 • امکان تنظیم صورت سود و زیان ، گزارش سود و زیان
 • لیست تبادلات بین حسابها
 • گزارش درآمد و هزینه
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها

 

گزارشات کالاها

 • کاردکس کالا
 • امکان مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • مشاهده لیست ورود / خروج
 • گزارش کالای برگشت شده به انبار
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای فروش
 • گزارش فروش خالص
 • لیست گردش کالا
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->