تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
20فوریه 2023

50

۰

نرم افزار پارچه و پرده فروشی چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار پرده فروشی و پارچه فروشی چرتکه

در نرم افزار پرده و پارچه موجودی طاقه ها و کسر و اضافه طاقه ها که در اتمام طاقه مشخص میگردد ، رسیدگی شده است و سایر ریز موارد از قبیل

 

سود و زیان دقیق تر ، موجودی سرجمع یک نوع پارچه یا سرجمع پارچه های یک مدل و …

نرم افزار حسابداری پارچه فروشی و پرده فروشی چرتکه نسخه ۱ ..................... ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : selectsherkati6arabi

 

حسابداری

 • تعریف ،طبقه بندی و دسته بندی کالا
 • قابلیت تعریف حد سفارش برای کالا
 • قابلیت تعریف چندین قیمت فروش متفاوت برای کالا
 • قابلیت تعریف کالا بصورت دو واحدی
 • قابلیت مشاهده کالا بصورت لیست درختی
 • قابلیت مشخص کردن آکبند بودن/نبودن کالا ( طاقه )
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف اشخاص،فروشندگان،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • قابلیت تعریف حد اعتباری برای اشخاص
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • تعریف دسته چک
 • منطقه بندی و دسته بندی اشخاص
 • مشاهده کلیه حسابها
 • قابلیت تعیین حسابهای دایم و موقت
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • ثبت چک های امانی دریافتنی/صادره اول دوره
 • قابلیت ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • قابلیت تنظیمات کدینگ حسابها
 • قابلیت تعیین سطح دسترسی به منوها
 • قابلیت ایجاد سال مالی پیوسته
 • قابلیت طراحی فرم چاپی فاکتور
 • امکان کنترل فاکتورها واسناد
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
 • امکان تغییر عکس پس زمینه
 • امکان تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیمات متفرقه

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • برگه تبدیل کالا ( جهت اضافه کردن باقی مانده یک طاقه به طاقه جدید و… )
 • قابلیت ثبت سند کسرو اضافه کالا در هنگام صدور فاکتور فروش و محاسبه سود یا ضرر مربوطه
 • قابلیت ثبت تخفیف و هزینه سرشکن شده برای کالا در فاکتور
 • امکان مشاهده قیمت تمام شده کالا در فاکتور
 • قابلیت ثبت قیمت کالا در فاکتور فروش به دو روش درصد سود یا فی فروش کالا

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • قابلیت صدور/ دریافت چک امانی – استرداد چک صادره / دریافتی امانی

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص ، لیست بدهکارن و بستانکاران
 • دفتر رروزنامه ، کل ، معین و تفضیل
 • تراز کل ،معین و تفضیل
 • تنظیم ترازنامه و گزارش ترازنامه
 • تنظیم صورت سود و زیان و مشاهده گزارش سود و زیان
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق،  وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش هزینه ها و درآمدها ، تبادلات بین حسابها

 

گزارشات کالاها

 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش کاردکس کالا قیمت تمام شده
 • گزارش لیست ورود / خروج کالا
 • گزارش لیست گردش کالا
 • امکان مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • لیست کالاهای منفی -لیست موجودی کالا به روش فایفو
 • لیست موجودی کالا به روش فایفو قیمت تمام شده
 • لیست کالاهای موجود
 • گزارش سرجمع کالاهای هر گروه
 • گزارش لیست کالاهای موجود
 • گزارش کالاهای برگشت داده شده به انبار
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای زیر قیمت خرید
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای فروش
 • امکان مشاهده لیست فاکتورها در یک نگاه
 • گزارش فروش خالص
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
 • سود ناویژه به روش فایفو شامل  سود حاصله از فاکتورهای فروش،  سود فروش به تفکیک اشخاص و…
 • تجدید محاسبات فروش و مرجوعی-تجدید محاسبات خرید و مرجوعی
نرم افزار حسابداری پارچه فروشی و پرده فروشی چرتکه نسخه ۲ .................... ۵۹۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • در این نسخه ، کدینگ کالای سه سطحی بهمراه کدینگ حسابها بصورت گروه کل معین و تفصیل شناور ۳ سطحی طراحی و تدوین گردیده است ، این نسخه بدلیل استفاده از کدینگ تفصیل شناور دارای گزارشات قدرتمندی میباشد و ضمنا تا سه ماه طراحی رایگان اجرا میگردد
 • نام نسخه : SelectShenavarYazd2Pay3

 

کلیه امکانات نرم افزار حسابداری پارچه فروشی و پرده فروشی چرتکه نسخه ۱

 

حسابداری

تنظیم و مشاهده کدینگ مالی و کدینگ تفصیل شناور

 • استفاده از مرکز هزینه / مرکز پروژه و گزارشات مرتبط
 • چاپ سند تا سطح معین و تفضیل
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند
 • مشاهده ریز عملکرد حساب اشخاص بصورت معین مرتبط و تفضیل یک مرتبط
 • مشاهده عملکرد مرکز هزینه
 • دفتر روزنامه سند به سند
 • انواع تراز آزمایشی شامل : گروه حسابها، حسابهای کل،حسابهای معین و حسابهای تفضیل شناور
 • مشاهده گردش حسابهای کل ، معین و تفضیل شناور به تفکیک کل و معین

 

انبار

 • طبقه بندی و دسته بندی کالاها
 • تعریف کد حسابداری برای کالاها
 • ایجاد ارتباط بین کالا و انبار
 • مشاهده انبارهای مرتبط در بخش های مختلف شامل : موجودی اول دوره ، بخش امانی،بخش تامین،بخش تامین، بخش تولید،ضایعات و فروش

 

خرید

 • ثبت رسید و برگشت از رسید انبار
 • مشاهده لیست رسیدهای فاکتور شده و فاکتور نشده
 • صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • شناسایی دقیق موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده در انبارهای مختلف در داخل و خارج از سازمان
 • ثبت حواله و فاکتور کالای مصرفی
 • ثبت فاکتور برگشتی کالای مصرفی

 

تولید

 • ثبت درخواست مواد اولیه از انبار
 • ثبت رسید انبار تولید
 • ثبت حواله تبدیل کالا
 • ثبت تولید محصول
 • ثبت اتوماتیک خروج مواد
 • ثبت فرمول تولید

 

فروش

 • پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش
 • ثبت حواله انبار ، برگشت از حواله انبار و خروج انبار

 

خزانه داری

 • ثبت حسابهای انتظامی به نفع شرکت و به عهده شرکت
 • صدور چک مدت دار به اشخاص و به چند حساب

 

حقوق و دستمزد

 • تعارف اولیه و پیش فرض حقوق و دستمزد شامل : انواع واحدهای سازمانی ، مشاغل سازمانی،وضعیت شغلی،نوبت کاری،وضعیت تاهل،انواع جنسیت،اسامی بانکها،انواع حسابها،مدرک تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه
 • ثبت مشخصات اولیه کارگاه و پرسنل
 • ثبت تنظیمات پیش فرق حقوق پرسنل
 • ثبت لوازم اداری  در اختیار پرسنل
 • تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم جدول تعطیلات
 • عملیات مالی پرسنل شامل : ثبت مساعده،وام،کسورات،اضافات
 • عملیات ورود و خروج و میزان کار کرد پرسنل شامل : مرخصی ساعتی،ساعت ورود و خروج ، ساعت ورود و خروج ماهانه
 • ورودی ساعات ورود و خروج از اکسل
 • دریافت گزارش لیست بیمه
 • دریافت گزارش لیست حقوق پرسنل در دو حالت معمولی و آماده برای دارایی
 • گزارش تسویه حساب پرسنل
 • مشاهده لیست حقوق قانونی
 • امکان مشاهده لیست حقوق ۱۲ ماه پرسنل بصورت سر جمع
 • امکان حذف / انتقال اطلاعات پرسنل به ماه بعد یا ماه دلخواه
 • تنظیمات صدور سند

 

گزارشات انبار

 • گزارش کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین بصورت انبار به انبار
 • مشاهده کاردکس امانی کالای ما نزد دیگران و کالای دیگران نزد ما
 • مشاهده کاردکس ضایعات تولید
 • قابلیت مغایرت گیری دو انبار
 • قابلیت مشاهده لیست فاکتور های : برگشت از فروش و برگشت از خرید

 

پایان دوره

 • باز ایجاد سال مالی پیوسته
 • مشاهده فرم انبار گردانی

 

تنظیمات

 • مشاهده حساب های موقت و دایم
 • تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی
 • تنظیم تعداد کاراکترها جهت : کدینگ انبار،سطوح کدینگ کالا ، سطوح کدینگ مالی، سطوح کدینگ تفضیل شناور
 • امکان تنظیم کدینگ حسابهای شناور و حسابهای تولید

 

سایر امکانات

 • تخلیه کدینگ شامل : مالی ، شناور ، انبار و کالا
 • امکان تنظیمات تصویر برای کلیدها
 • قابلیت تنظیم چیدمان در صفحه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->