تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۱۶\p\ب٫ظ\۴\>۱۷\<\/\۱۶\p\ب٫ظ\۴\>تیر ۱۴۰۲

129

۰

نرم افزار مزرعه چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار مزرعه چرتکه

در نسخه های تولید شده از نگهداری مزرعه تا بحث کامل یک مزرعه و ترکیب مزرعه و دامداری و … رسیدگی و تولید شده است

نرم افزار حسابداری مزرعه چرتکه نسخه ۱ .............................................. ۱۱۹/۷۰۰/۰۰۰ریال
 • در این نسخه مواد جهت مزرعه خریداری شده و در قسمتهای مختلف مصرف میگردند ، به نوعی خرید و مصرف ، صحبت از فاکتور فروش نمیباشد
 • نام نسخه : Farm

 

اطلاعات پایه

 • ایجــاد گروه کالاهــــا (انبار)
 • تعریف کود , بذر , سم و…
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف اشخاص،تعریف صندوق ها،تعریف بانک ها،تعریف پرسنل
 • تعریف انواع هزینه ها و درآمدها
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حساب ها
 • ثبت مانده اول دوره ، کالاها ،حساب ها
 • ثبت چک های دریافتـنی / صـــادره اول دوره

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
  چاپ سند حسابداری

 

بازرگانی

 • صدور حواله مصرفی
 • صدور فاکتور خرید
 • فاکتور برگشت از خرید
 • سند حسابداری

 

خزانه داری

 • دریافت  /پرداخت وجه نقد اشخاص
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • واریز فیش نقدی به بانک
 • ارسال حواله به اشخاص
 • دریافت حواله از اشخاص
 • ثبت هزینه های موسسه
 • ثبت درآمـد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها

 

گزارشات حسابها

 • دفتر ریز عملکرد حساب
 • لیست بدهـکاران / بستانکاران
 • لیست اقساط مشتریان
 • دفــاتر مالــی :
  دفتر روزنــــامه
  دفتر کــــــل
  دفتر مــــعین
  تـــــراز کـــل
  تــــــراز معین
 • تنظیم تراز نامه
  تراز نامه
 • تنظیم صورت سود و زیان
  صورت سود و زیان
 • لیست دریافت های/پرداخت های نقدی اشخاص
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • لیست فیشهای نقدی
 • لیست حواله های دریافتی/ ارسالی اشخاص
 • لیست هزینه ها و درامدها
 • لیست تبادلات بین حسابها

 

گزارشات کالاها 

 • کاردکس کالا
 • گزارش موجودی کالاها در اول دوره
 • گزارش خرید کالاهای طی دوره
 • گزارش برگشت از خرید طی دوره
 • موجودی کالا در تاریخ .. ( روش میانگین )
 • موجودی کالاهای امروز ( آخرین خرید )
 • لیست ورود و خروج کالا
 • لیست گـــردش کالا
 • قیمت تمام شده کالاها ( روش میانگین )

 

سایر امکانات 

 • حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)
 • حذف اطلاعات سال مالی جاری
 • تنظیم مشخصات مزرعه
 • تنظیمات کدینگ حساب ها
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • بازیابی از نسخه پشتیبان
 • بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
 • ایجاد حساب مزرعه جدید
نرم افزار حسابداری مزرعه چرتکه نسخه ۲ ............................................. ۲۳۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
 • در این نسخه کلیه عملیات کاشت ، داشت و برداشت و فروش محصول در نظر گرفته شده است
 • نام نسخه : comver1tafzilhamed

 

اطلاعات پایه

 • تعریف کدینگ تا سطح تفضیل
 • دفترچه اقساط در خرید اقلام جهت مرکز پروژه
 • دفترچه اقساط در خرید اقلام جهت انبار
 • دفترچه اقساط در خرید خدمات
 • آلارم اقساط یک هفته قبل

 

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری بصورت معمولی
 • چاپ سند حسابداری بصورت قانونی

 

بازرگانی

 • فروش محصول از انبار
 • مرجوع محصول فروش شده
 • فروش محصول سر زمین
 • تولید محصول و نگهداری در انبار
 • مصرف اقلام جهت پروژه قبلی
 • مصرف اقلام جهت پروژه
 • خرید خدمات جهت مرکز و پروژه
 • خرید اقلام جهت پروژه
 • خرید اقلام جهت انبار
 • برگشت اقلام از انبار به فروشنده
 • صدور پیش فاکتور
 • مشاهده لیست اسناد حسابداری
 • چاپ اسناد حسابداری بصورت معولی و قانونی

 

گزارشات حسابها

 • درج درصد بستانکاری و بدهکاری در فرم جستجو ریزعملکرد حساب
 • گزارش ریزعملکرد حساب با فیلتر دو طرف حساب
 • گزارش ماترسی از هر حساب
 • ثبت سند در فاکتور خدمات به همراه ثبت طرف حساب در هر خط
 • دفــاتر مالــی :
 • دفتر تفصــیل
 • تــــــراز تفصیل
 • درج درصد بستانکاری و بدهکاری در تراز تفضیل

 

 

گزارشات کالاها

 • موجودی کالاها ، به آخرین قیمت خرید
 • موجودی کالاها ، به آخرین قیمت فروش
 • موجودی کالاهای منفی
 • لیست فاکتورهای فروش
 • لیست فــروش خــالص

 

سایر امکانات 

 • تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • تنظیمات متفرقه
 • تغییر تصویر پس زمینه
 • مـــــــیز کــــــار
 • تعیین سطح دسترسی به منوها
 • ایجاد سال مالی جدید گسسته
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
 • تنظیمات تصاویر کلیدها
 • تنظیم چیدمان کلیدها در صفحه
نرم افزار حسابداری مزرعه چرتکه نسخه ۳ ............................................... ۳۵۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال
 • این نسخه برای مراکزی طراحی شده است که دامداری و مزرعه در کنار هم میباشد
 • نام نسخه : Selectmazrae
 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری مزرعه نسخه ۲ به علاوه امکانات ذیل : 

 

اطلاعات پایه

 • تعریف کـــالاهای هر گروه – گروهبندی کالا
 • تعریف انواع دام
 • تعریف انواع محصولات دامی
 • تعریف انواع پروژه ها
 • تعریف انواع مولد

 

بازرگانی

 • فروش محصول دامی

 

انبارداری

 • ثبت رسید انبار
 • ثبت برگشت از رسید
 • ثبت حواله انبار
 • ثبت برگشت از حواله
 • موجودی فیزیکی انبار
 • کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • امکان رسید انبار تعدادی بدون ثبت سند
 • قابلیت انبارداری مستقل جهت موجودی اقلام مصرفی

 

سایر امکانات

 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
نرم افزار حسابداری مزرعه چرتکه نسخه ۴ ........................................... ۱/۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • در این نسخه ، کدینگ کالای سه سطحی بهمراه کدینگ حسابها بصورت گروه کل معین و تفصیل شناور ۳ سطحی طراحی و تدوین گردیده است ، این نسخه بدلیل استفاده از کدینگ تفصیل شناور دارای گزارشات قدرتمندی میباشد و ضمنا تا سه ماه طراحی رایگان اجرا میگردد
 • نام نسخه : SelectShenavarYazd2Pay3

 

 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری مزرعه چرتکه نسخه ۳ به علاوه امکانات ذیل

 

اطلاعات پایه

تنظیم و مشاهده کدینگ مالی و کدینگ تفصیل شناور

 • استفاده از مرکز هزینه / مرکز پروژه و گزارشات مرتبط
 • چاپ سند تا سطح معین و تفضیل
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند
 • مشاهده ریز عملکرد حساب اشخاص بصورت معین مرتبط و تفضیل یک مرتبط
 • مشاهده عملکرد مرکز هزینه
 • دفتر روزنامه سند به سند
 • انواع تراز آزمایشی شامل : گروه حسابها، حسابهای کل،حسابهای معین و حسابهای تفضیل شناور
 • مشاهده گردش حسابهای کل ، معین و تفضیل شناور به تفکیک کل و معین

 

انبار

 • طبقه بندی و دسته بندی کالاها
 • تعریف کد حسابداری برای کالاها
 • ایجاد ارتباط بین کالا و انبار
 • مشاهده انبارهای مرتبط در بخش های مختلف شامل : موجودی اول دوره ، بخش امانی،بخش تامین،بخش تامین، بخش تولید،ضایعات و فروش

 

خرید

 • ثبت رسید و برگشت از رسید انبار
 • مشاهده لیست رسیدهای فاکتور شده و فاکتور نشده
 • صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • شناسایی دقیق موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده در انبارهای مختلف در داخل و خارج از سازمان
 • ثبت حواله و فاکتور کالای مصرفی
 • ثبت فاکتور برگشتی کالای مصرفی

 

تولید

 • ثبت درخواست مواد اولیه از انبار
 • ثبت رسید انبار تولید
 • ثبت حواله تبدیل کالا
 • ثبت تولید محصول
 • ثبت اتوماتیک خروج مواد
 • ثبت فرمول تولید

 

فروش

 • پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش
 • ثبت حواله انبار ، برگشت از حواله انبار و خروج انبار

 

خزانه داری

 • ثبت حسابهای انتظامی به نفع شرکت و به عهده شرکت
 • صدور چک مدت دار به اشخاص و به چند حساب

 

حقوق و دستمزد

 • تعارف اولیه و پیش فرض حقوق و دستمزد شامل : انواع واحدهای سازمانی ، مشاغل سازمانی،وضعیت شغلی،نوبت کاری،وضعیت تاهل،انواع جنسیت،اسامی بانکها،انواع حسابها،مدرک تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه
 • ثبت مشخصات اولیه کارگاه و پرسنل
 • ثبت تنظیمات پیش فرق حقوق پرسنل
 • ثبت لوازم اداری  در اختیار پرسنل
 • تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم جدول تعطیلات
 • عملیات مالی پرسنل شامل : ثبت مساعده،وام،کسورات،اضافات
 • عملیات ورود و خروج و میزان کار کرد پرسنل شامل : مرخصی ساعتی،ساعت ورود و خروج ، ساعت ورود و خروج ماهانه
 • ورودی ساعات ورود و خروج از اکسل
 • دریافت گزارش لیست بیمه
 • دریافت گزارش لیست حقوق پرسنل در دو حالت معمولی و آماده برای دارایی
 • گزارش تسویه حساب پرسنل
 • مشاهده لیست حقوق قانونی
 • امکان مشاهده لیست حقوق ۱۲ ماه پرسنل بصورت سر جمع
 • امکان حذف / انتقال اطلاعات پرسنل به ماه بعد یا ماه دلخواه
 • تنظیمات صدور سند

 

گزارشات انبار

 • گزارش کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین بصورت انبار به انبار
 • مشاهده کاردکس امانی کالای ما نزد دیگران و کالای دیگران نزد ما
 • مشاهده کاردکس ضایعات تولید
 • قابلیت مغایرت گیری دو انبار
 • قابلیت مشاهده لیست فاکتور های : برگشت از فروش و برگشت از خرید

 

پایان دوره

 • باز ایجاد سال مالی پیوسته
 • مشاهده فرم انبار گردانی

 

تنظیمات

 • مشاهده حساب های موقت و دایم
 • تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی
 • تنظیم تعداد کاراکترها جهت : کدینگ انبار،سطوح کدینگ کالا ، سطوح کدینگ مالی، سطوح کدینگ تفضیل شناور
 • امکان تنظیم کدینگ حسابهای شناور و حسابهای تولید

 

سایر امکانات

 • تخلیه کدینگ شامل : مالی ، شناور ، انبار و کالا
 • امکان تنظیمات تصویر برای کلیدها
 • قابلیت تنظیم چیدمان در صفحه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->