تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
15مارس 2021

72

۰

نرم افزار مدرسه و آموزشگاه چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

امکانات نرم افزار مدرسه و آموزشگاه چرتکه

اطلاعات پایه

نعریف عناوین مرتبط با مدرسه

مشاهده عناوین

مشاهده کلیه حساب ها

ثبت مانده اول دوره حساب ها و کالاها

تعریف کدینگ کلاس ها و دانش آموزان

ثبت چک های صادره و دریافتنی اول دوره

تعریف  بانک ها ، صندوق ها،پرسنل، هزینه و درآمد

منوی خرید و فروش و ثبت نام

صدور فاکتور ثبت نام

ثبت سند حسابداری بصورت دستی

چاپ اسناد حسابداری به روش معمولی و قانونی

ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید و برگشت از فروش و پیش فاکتور

منوی دریافت و پرداخت

ابزار ثبت انتقال بین حساب ها

ثبت چک های صادره و دریافتی

 ثبت هزینه ها و درامد های موسسه

ثبت دریافت و پرداخت حواله ها و وجوه نقد اشخاص

منوی عملیات بانکی

استرداد چک خرج شده

برگشت زدن چک دریافتی

ثبت استرداد چک دریافتنی

ثبت چک های ارسالی به بانک

ثبت وصولی چک های نزد صندوق

خرج/انتقال چک های نزد صندوق

ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده )

ثبت  چک های صادره پاس شده و استرداد شده

منوی گزارشات حسابها

لیست فیش های نقدی

لیست هزینه ها و درآمد ها

لیست بدهکارن و بستانکاران

لیست تبادلات بین حساب ها

لیست چک های صادره و دریافتی

لیست حواله های دریافتی و ارسالی

لیست دریافت ها و پرداخت های نقدی

تراز کل، معین ، ترازنامه و صورت سود و زیان

گزارش ریز عملکرد و ریز فاکتور حساب اشخاص

دفاتر مالی تا سطح معین (دفاتر شامل دفتر کل، معین )

سایر امکانات برنامه

ایجاد سال مالی

تنظیمات متفرقه

حذف کلیه اطلاعات

تغییر رمز عبور کاربر

تغییر تصویر پس زمینه

تنظیمات کدینگ حساب ها

تنظیمات مشخصات مدرسه

حذف اطلاعات سال مالی جاری

چاپ چک و تنظیمات چاپ چک

تهیه نسخه پشتیبان بصورت دستی

بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی

-->