تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
21فوریه 2021

82

۰

نرم افزار مالی نقد و بانک تا سطح معین

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

امکانات نرم افزار مالی نقد و بانک تا سطح معین

منوی اطلاعات پایه

 • مشاهده کلیه حسابها
 • بستن موقت حساب ها
 • تعریف کدینگ حساب ها
 • تعیین حساب های موقت و دایم
 • تعریف اشخاص ، صندوق ها ، بانک ها ، پرسنل ، هزینه ها و درآمدها
 • ثبت مانده اول دوره حساب ها ، چک های دریافتنی و چک های صادره اول دوره

منوی دریافت و پرداخت

 • ثبت سند بصورت دستی
 • ثبت هزینه ها و درآمدها
 • ثبت واریز فیش نقدی به بانک
 • مشاهده لیست اسناد حسابداری
 • ثبت چک های دریافتی و صادره
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
 • ثبت حواله های ارسالی و دریافتی
 • ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد به اشخاص
 • چاپ اسناد حسابداری بصورت معمولی و قانونی

منوی عملیات بانکی

 • استرداد چک خرج شده
 • برگشت زدن چک دریافتی
 • ثبت استرداد چک دریافتنی
 • ثبت چک های ارسالی به بانک
 • ثبت وصولی چک های نزد صندوق
 • خرج/انتقال چک های نزد صندوق
 • ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده )
 • ثبت  چک های صادره پاس شده و استرداد شده

منوی گزارشات

 • لیست فیش های نقدی 
 • لیست هزینه ها و درآمد ها  
 • لیست بدهکارن و بستانکاران 
 • لیست تبادلات بین حساب ها
 • لیست چک های صادره و دریافتی
 • لیست حواله های دریافتی و ارسالی    
 • گزارش ریز عملکرد حساب اشخاص
 • لیست دریافت ها و پرداخت های نقدی 
 • دفتر کل و دفتر معین  و تراز کل و تراز  معین و ترازنامه و صورت سود و زیان
 • مشاهده لیست چک های دریافتی،معوقه،نزد بانک،نقد شده،خرج شده،برگشت خورده،مسترد شده و جستجوی چک دریافتی 

منوی امکانات برنامه

 • حذف اطلاعات  
 • تنظیمات متفرقه
 • تغییر رمز عبور کاربر  
 • تنظیم کدینک حساب ها 
 • تنظیم مشخصات فروشگاه   
 • بازایجاد سال مالی گسسته 
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته 
 •  ایجاد سال مالی جدید گسسته
 • حذف اطلاعات سال مالی جاری         
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ 
 • بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی  
 • امکان بک آپ گیری به صورت دستی 
-->