تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
21مه 2023

49

۰

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

بخش
معرفی نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار مالی چرتکه با طراحی نرم افزار صندوق قرض الحسنه قابلیت صدور انواع وام  و موارد مرتبط را فراهم نموده است

 

در نسخه ۱ نرم افزاری ساده طراحی شده که عملیات مالی و نقد و بانک را شامل میگردد

 

در نسخه ۲ ، عملیات کامل یک صندوق قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ، شامل انواع وام که ریز امکانات قابل مشاهده میباشد

نرم افزار حسابداری صندوق وام خانوادگی نسخه ۱ ..................... ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : hesab3

 

حسابداری

 • تعریفاشخاص، صندوق ها ، بانک ها ، پرسنل
 • تعریف هزینه ها و درآمدها
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • تعیین حسابهای دایم و موقت
 • بستن حسابهای موقت
 • ثبت مانده اول حسابها ، چک های دریافتنی/صادره
 • امکان تنظیم کدینگ حسابها
 • امکان تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • ایجاد سال مالی گسسته و پیوسته و ابزار بازایجاد سال مالی
 • امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • قابلیت کنتزل اسناد

خزانه داری

 • ثبت کلیه رخدادهای مالی بصورت دستی و اتومات
 • چاپ سند به دو صورت رسمی و قانونی
 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب
 • گزارش لیست بدهکاران و بستانکاران
 • دفتر روزنامه ، کل، معین و تفضیل
 • تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه
 • تنظیم گزارش سود و زیان و مشاهده گزارش
 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص
 • لیست بدهکارن و بستانکاران
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش درآمد و هزینه
 • تبادلات بین حسابها 
نرم افزار صــــندوق قرض الحسنه چرتکه نسخه ۲ ..................... ۱۹۹/۵۰۰/۰۰۰ریال
 • نام ورژن : shenavar1500emt

حسابداری

 • انواع بابت پرداخت
 • لیست سرفصلها کدینگ اصلی
 • نمایش درختی سرفصلها
 • نمایش درختی سرفصلها (تفصیل ۱)
 • نمایش درختی سرفصلها (تفصیل ۲)
 • تعیین ساختار حسابها و کدینگ مالی
 • حذف کدینگ اصلی ( بازیابی پیش فرض )
 • حذف کدینگ اصلی
 • تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ اصلی
 • تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ تفصیل ۱
 • تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ تفصیل ۲
 • تعریف شناسه عضویت اعضا
 • تعریف وضعیت حساب اعضا
 • انواع گروه اشخاص
 • تعریف اعضاء
 • تعریف آیتمهای هر عضو
 • تعریف انواع قسط
 • تعریف صندوق ها
 • تعریف بانک ها
 • تعریف انواع هزینه ها
 • تعریف انواع درآمدها
 • تعریف انواع پرداخت
 • تعییــن کدینگ اصلی (گروه – کل – معین )
 • تعیین کدینگ حسابهای تفصیل ۱
 • تعیین کدینگ حسابهای تفصیل ۲
 • تعیین حسابهای دائم و موقت
 • ثبت مانده اولیه حساب و امتیاز اعضاء
 • صدور سند اختتامیه

اسناد

 • ثبت اسناد حسابداری
 • لیست کـلی اسناد

 

تجمیع اسناد / خلاصه اسناد:

 • تجمیع اسناد به دلخواه
 • تجمیع اسناد / خلاصه سند روزانه
 • تجمیع اسناد / خلاصه سند ماهانه
 • مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند

 

چاپ سند :

 • چاپ سند قانونی تا سطح معین
 • چاپ سند قانونی تا سطح تفضیل ۱
 • چاپ سند قانونی تا سطح تفضیل ۲
 • تغییر وضعیت نوع ثبت در اسناد
 • بستن حسابهای موقت (سند اختتامیه )

 

دریافت و پرداخت

دریافت چک :

 • دریافت چک ( ۴ خطی )
 • دریافت چک (نرمال)
 • دریافت چک (نرمال)
 • دریافت چک از چند نفر
 • جستجوی چک دریافتی

 

صدور چک :

 • صدور چک و چاپ فرم اعطای وام
 • لیست اقساط انواع وام
 • صدور چک مدت دار به اشخاص
 • صدور چک مدت داربه چند حساب
 • صدور چک روز به اشخاص
 • جستجوی چک پرداختی

 

وام:

 • نوبت دهی در تعهد اعطای وام
 • پرداخت وام سپرده گذاری
 • پرداخت وام عادی
 • پرداخت وام ضروری
 • پرداخت وام در سررسید
 • پرداخت وام معادل سپرده

 

دریافت وجه نقد:

 • دریافت وجه نقد از اشخاص
 • دریافت وجه نقد ( سند مرکب)

 

پرداخت وجه نقد:

 • پرداخت وجه نقد به شخص
 • پرداخت وجه نقد ( سند مرکب)

 

واریز فیش نقدی:

 • واریز فیش نقدی به بانک
 • واریز فیش نقدی به بانک ( سند مرکب)
 • دریافت حواله از اشخاص
 • ارسال حواله به اشخاص
 • ثبت هزینه های موسسه
 • ثبت درآمـد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
 • ثبت تنخواه گردان

 

چکهای امانی :

 • دریافت چک امانی
 • استرداد چک دریافتی – امانی
 • صدور چک امانی
 • استرداد چک صادره – امانی

 

خزانه داری

 • ارسال چک به بانک جهت وصول
 • وصولی چک های نزد بانک ( ۴ خطی ) / مرکب
 • وصولی چک ها ( نرمال )
 • برگشت زدن چک دریافتی
 • وصول نقدی چک های نزد صندوق
 • استرداد چک دریافتنی
 • خرج کردن چک های نزد صندوق
 • پاس کردن چک های صادره
 • استرداد چک صادره

 

گزارشات

 • گزارش ارجاع ودیعه

دفاتر مــالی :

 • دفتر روزنامه – سند به سند
 • دفـــــتر کــــل
 • دفـــــتر معــین
 • دفـــــتر تفصــیل یک
 • دفـــــتر تفصــیل دو
 • دفـــــتر تفصــیل سه

 

دفاتر مرتبط :

 • دفـــــتر معــین مرتبط
 • دفـــــتر تفصــیل یک مرتبط
 • دفـــــتر تفصــیل دو مرتبط

 

گردش حسابها :

 • گردش حسابهای کـــل به تفکیک
 • گردش حسابهای معین به تفکیک
 • گردش حسابهای تفصیل یک به تفکیک
 • گردش حسابهای تفصیل یک به تفکیک
 • گردش حسابهای تفصیل دو به تفکیک

تراز آزمایشی :

 • تراز آزمایشی در حد گروه حسابها
 • تراز آزمایشی در حد حسابهای کل
 • تراز آزمایشی در حد حسابهای معین
 • تراز آزمایشی در حد حسابهای تفصیل یک
 • تراز آزمایشی در حد حسابهای تفصیل دو
 • گزارش از امتیاز حساب سپرده امتیازی اعضا
 • گزارش مانده حساب،مبلغ و تاریخ آخرین تراکنش
 • تنظیم صورت سود و زیان
 • گزارش صورت سود و زیان
 • تنظیم تــرازنامه
 • گزارش تــرازنامه
 • لیست اقساط انواع وام
 • محاسبه امتیاز سهامداران
 • لیست دریافت های نقدی از اشخاص
 • لیست پرداخت های نقدی به اشخاص

 

گزارش اسناد دریافتنی :

 • گزارش از کلیه اسناد دریافتنی
 • گزارش اسناد دریافتنی معوق
 • گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق
 • گزارش اسناد دریافتنی نزد بانکها
 • گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده
 • گزارش اسناد دریافتنی خرج شده
 • گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده
 • گزارش اسناد دریافتنی مسترد شده

 

گزارش اسناد پرداختنی :

 • گزارش از کلیه اسناد پرداختنی
 • گزارش از اسناد پرداختنی معوق
 • لیست حواله های دریافتی از اشخاص
 • لیست حواله های ارسالی به اشخاص

 

گزارشات وام :

 • وام سپرده گذاری
 • وام عادی
 • وام ضروری
 • وام در سررسید
 • وام جدید
 • لیست هزینه ها
 • لیست درآمــدها
 • لیست فیشهای نقدی واریز به بانک
 • گزارش حسابهای انتقالی
 • لیست برگه های تعهد وام

 

سایر امکانات
تنظیمات :

 • تنظیمات عنوان شــرکت
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • تنظیمات کدینگ حسابها شناور
 • تنظیمات متفرقه
 • تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • تنظیم بانک ها (فعال/غیرفعال )
 • تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار )
 • تغییر وضعیت در ثبت اسناد

 

طراحی ساختار سند/گزارشات :

 • سند حسابداری
 • دفاتر مالی
 • دفاتر مرتبط
 • گردش حسابها
 • ترازآزمایشی

 

انتقال عملیات کد به کد :

 • انتقال عملیات کد به کد (کدینگ اصلی)
 • انتقال عملیات کد به کد (کدینگ تفصیل )
 • انتقال عملیات کد به کد (کدینگ تفصیل دو )
 • انتقال عملیات کد به کد (جامع )
 • انتقال عملیات کد به کد (وام )
 • بازیابی کدینگ حسابها
 • بازیابی از سند تا سند
 • ایجاد سال مالی پیوسته ، گسسته و بازایجاد سال مالی
 • تغییر رمز عبور
 • تعیین سطح دسترسی
 • گزارش عملیات کاربران
 • آزادسازی اسناد از حالت قفل
 • آزادسازی فاکتورها از حالت قفل
 • مرتب سازی کدینگ و ارتباطات
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->