تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
29دسامبر 2020

100

۰

نرم افزار شرکتی چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

نرم افزار شرکتی چرتکه

اطلاعات پایه

 • تعریف کدینگ حسابها
 • امکان تعریف کالا و مشاهده لیست کالاها
 • امکان تعیین بارکد برای هر کالا جهت سهولت در ثبت فاکتور
 • تعریف مشتریان، بانک ها ، صندوق ها،پرسنل، هزینه و درآمد
 • امکان ثبت موجودی اول دوره جهت حساب ها و کالاها

خرید و فروش

 • امکان ثبت سند به صورت دستی
 • ثبت فاکتورهای خرید و فروش و فاکتورهای مرجوعی
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت به صورت نقد، چک و حواله بانکی در فاکتور ها

دریافت و پرداخت

 • دریافت وجه نقد از اشخاص
 • پرداخت وجه نقد به اشخاص
 • ثبت دریافت و ارسال حواله
 • ثبت چک های دریافتی و صادره
 • ابزار ثبت انتقال بین حساب ها
 • ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه

عملیات بانکی

 • استرداد چک صادره
 • استرداد چک دریافتنی
 • استرداد چک خرج شده
 • برگشت زدن چک دریافتنی
 • پاس کردن چک های صادره
 • وصول چک های نزد صندوق
 • ارسال چک به بانک جهت وصول
 • خرج یا انتقال چک های نزد صندوق
 • وصول نقدی چک های نزد صندوق
 • ثبت چک های لاوصول یا سوخت شده

گزارشات حسابها

 • گزارش ترازنامه
 • تراز کل و تراز معین
 • امکان تنظیم ترازنامه
 • لیست هزینه ها و درآمد ها
 • گزارش صورت سود وزیان
 • تنظیمات صورت سود و زیان
 • مشاهده دفتر ریزعملکرد حساب
 • دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین )

گزارشات کالاها

 • لیست فروش خالص
 • لیست فاکتورهای فروش
 • گزارش از موجودی انبار
 • سود هر کالا به روش میانگین
 • لیست ورود و خروج کالاهای انبار

سایر امکانات

 • مکان ثبت مشخصات فروشگاه یا شرکت و نمایش در بالای چاپ ها
 • امکان بک آپ گیری به صورت دستی
 • امکان بستن حساب ها در پایان سال مالی به صورت پیوسته
 • امکان چاپ چک و تنظیم چاپ چک
 • تعیین رمز عبور جهت ورود به نرم افزار

-->