تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۳۷\p\ب٫ظ\۷\>۰۱\<\/\۳۷\p\ب٫ظ\۷\>مهر ۱۴۰۲

107

۰

نرم افزار دبیرخانه چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار دبیرخانه چرتکه

توضیحات

نرم افزار دبیرخانه چرتکه نسخه ۱ ................................................ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • نسخه : selectdabir1

 

اطلاعات پایه

 • انواع موضوع نامه های دریافتی / ارسالی
 • انواع مراکز ارسال کننده / دریافت کننده نامه
 • انواع وضعیت نامه دریافتی / ارسالی
 • ثبت نامه های دریافتی/ ارسالی
 • امکان تعریف چند دبیرخانه
 • امکان سال مالی برای دبیرخانه

 

گزارشات

 • جستجو نامه های ارسالی/دریافتی
 • گزارش نامه های ارسالی /دریافتی
 • امکان گزارش گیری نامه ها بر اساس موضوع نامه ، فرستنده نامه و وضعیت نامه
 • امکان جستجوی نامه بر اساس شماره دفتر،تاریخ نامه،وضعیت نامه،موضوع نامه،گیرنده نامه ، مشخصات گیرنده نامه و توضیحات
نرم افزار دبیرخانه چرتکه نسخه ۲ ............................................ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • نام نسخه : dabir1pooya
 • کلیه امکانات نرم افزار دبیرخانه چرتکه نسخه ۱ بعلاوه امکانات زیر :

 

اطلاعات پایه

 • دریافت اسکن نامه در هنگام ثبت نامه های دریافتی
 • دریافت اسکن نامه در هنگام ثبت نامه های ارسالی
 • الصاق چند عکس به یک نامه(ارسالی / دریافتی)
 • ورودی پی دی اف در فرم های ثبت نامه های دریافتی و فرم ثبت
 • امکان ثبت ۱۰ عدد پی دی اف در کنار تصاویر نامه های ارسالی

 

گزارشات

 • نمایش تصویر در گزارش نامه های دریافتی و امکان چاپ آن
 • نمایش تصویر در گزارش نامه های ارسالی و امکان چاپ آن
 • نمایش تصویر در جستجو نامه های دریافتی و امکان چاپ آن
 • نمایش تصویر در جستجو نامه های ارسالی و امکان چاپ آن
 • نمایش پی دی اف های ارسالی در گزارشات

 

سایر امکانات

 • حذف کامل سال مالی جاری
 • تنظیم مسیر تصاویر
 • تهیه پشتیبان از فایهای تصویری
 • بازیابی پشتیبان فایلهای تصویری
 • ایجاد سال مالی
 • امکان تعریف چند دبیرخانه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->