تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
21ژانویه 2023

140

۰

نرم افزار دامداری چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار دامداری چرتکه

دامداری دارای نکات و ریزه کاریهای بسیار میباشد که در این نرم افزار از نگاه مالی به قضیه پرداخته ایم ، البته آمادگی داریم تا نکات را در نرم افزار گنجانده و تقدیم شما عزیزان نماییم

نرم افزار دامداری چرتکه نسخه ۱ ............................................................... ۵۹/۸۵۰/۰۰۰ ریال

حسابداری

 • نام نسخه selecttolidsadevcow
 • ثبت مفروضات اولیه
 • تعریف اشخاص ، شرکت ها ، صندوق، بانک ها، پرسنل و هزینه ها
 • تعریف انواع دام ، مواد اولیه ( کنسانتره و..)  ، محصولات (شیر و… )
 • تعریف کدینگ حساب ها
 • ثبت اول دوره مواد اولیه و  حسابها و چک صادره و دریافتی
 • ثبت ،اصلاح و حذف سند حسابداری بصورت دستی و اتومات
 • امکان مشاهده لیست مواد اولیه و دام
 • مرور حساب ها
 • مدیریت سرفصلهای حسابداری
 • قابلیت تعیین حسابهای دائم و موقت
 • قابلیت بستن حسابهای موقت
 • قابلیت چاپ اسناد حسابداری به دو صورت معمولی و قانونی
 • تنظیمات متفرقه
 • امکان تغییر رمز عبور کاربر
 • قابلیت تنظیمات  کدینگ حساب ها
 • ایجاد سال مالی پیوسته و گسسته و ابزار بازایجاد سال مالی
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • قابلیت چاپ چک و تنظیمات چاپ چک

 

بازرگانی

 • ثبت فاکتور جهت دام ها، محصولات و مواد اولیه : فاکتور  فروش، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید  
 • قابلیت ثبت فاکتور ارسال مواد جهت مصرف دام
 • ثبت رسید / برگشت انبار جهت مواد ارسال شده برای تولید

 

خزانه دای

 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • مشاهده گزارشهای گردش صندوق ها، بانک ها، چک ها ، اسناد دریاقتی و پرداختی و…
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت وجوه
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها

 

گزارش حساب ها

 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش هزینه ها و درآمدها ، تبادلات بین حسابها
 • گزارش ریز عملکرد حساب اشخاص  به همراه ریز فاکتورها
 • تراز کل، معین و ترازنامه و صورت سود و زیان  
 • دفاتر مالی تا سطح معین (دفاتر شامل دفتر کل، معین و معین )  
 • مشاهده گزارشهای گردش صندوق ها، بانک ها، چک ها و
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق،  وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و
 • گزارش هزینه ها، فیش های نقدی  
 • گزارش بدهکارن و بستانکاران  
 • گزارش تبادلات بین حساب ها   

 

گزارشات مربوط به دام

 • گزارش کاردکس  مواد و دام
 • گزارش ورود و خروج مواد اولیه
 • گزارش موجودی مواد و ام ( آخرین خرید )
 • گزارش مواد ارسالی جهت مصرف دام
 • گزارش خالص فروش محصولات بصورت ریالی
 • گزارش فروش محصولات بصورت تعدادی
نرم افزار دامداری بهمراه نرم افزار مزرعه چرتکه نسخه ۲ ............................. ۱۷۶/۶۵۰/۰۰۰ ریال
 • نام نسخه Selectmazrae
 • کلیه امکانات نرم افزار دامداری چرتکه نسخه ۱

 

حسابداری

 • تعریف انبار ( گروه کالاها )
 • تعریف انواع مولد
 • تعریف انواع پروژه ها
 • امکان تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • قابلیت تغییر تصویر پس زمینه
 • ابزار میزکار
 • قابلیت تعیین سطح دسترسی به منوها
 • قابلیت تنظیم تصاویر کلیدها
 • قابلیت چیدمان کلیدها در صفحه

 

بازرگانی

 • ثبت فاکتورفروش / مرجوعی جهت محصول دامی، محصول انبار ، محصول سرزمین
 • ثبت فاکتور خرید اقلام انبار / اقلام پروژه
 • ثبت فاکتور خدمات جهت مرکز و پروژه
 • ثبت فاکتور تولید محصول جهت انبار
 • ثبت فاکتور مصرف اقلام جهت پروژه
 • چاپ اسناد حسابداری بصورت معمولی و قانونی

 

انبارداری

 • قابلیت ثبت رسید / برگشت از رسید انبار
 • قابلیت ثبت حواله / برگشت حواله انبار
 • قابلیت مشاهده کاردکس فیزیکی و موجودی فیزیکی در انبار

 

گزارش حسابها

 • دفاتر مالی تا سطح تفضیل
 • قابلیت مشاهده لیست اقساط مشتریان
 • گزارش درآمدها 

 

گزارشات کالاها

 • گزارش موجودی کالا( موجودی کالای منفی / موجودی کالا در تاریخ مشخص )
 • گزارش فاکتورهای فروش
 • گزارش فروش خالص

  

 

نرم افزار دامداری چرتکه نسخه ۳ ........................................................... ۵۹۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • در این نسخه ، کدینگ کالای سه سطحی بهمراه کدینگ حسابها بصورت گروه کل معین و تفصیل شناور ۳ سطحی طراحی و تدوین گردیده است ، این نسخه بدلیل استفاده از کدینگ تفصیل شناور دارای گزارشات قدرتمندی میباشد و ضمنا تا سه ماه طراحی رایگان اجرا میگردد
 • نام نسخه : SelectShenavarYazd2Pay3

 

کلیه امکانات نرم افزارهای دامداری نسخ قبلی بعلاوه

 

حسابداری

تنظیم و مشاهده کدینگ مالی و کدینگ تفصیل شناور

 • استفاده از مرکز هزینه / مرکز پروژه و گزارشات مرتبط
 • چاپ سند تا سطح معین و تفضیل
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند
 • مشاهده ریز عملکرد حساب اشخاص بصورت معین مرتبط و تفضیل یک مرتبط
 • مشاهده عملکرد مرکز هزینه
 • دفتر روزنامه سند به سند
 • انواع تراز آزمایشی شامل : گروه حسابها، حسابهای کل،حسابهای معین و حسابهای تفضیل شناور
 • مشاهده گردش حسابهای کل ، معین و تفضیل شناور به تفکیک کل و معین

 

انبار

 • طبقه بندی و دسته بندی کالاها
 • تعریف کد حسابداری برای کالاها
 • ایجاد ارتباط بین کالا و انبار
 • مشاهده انبارهای مرتبط در بخش های مختلف شامل : موجودی اول دوره ، بخش امانی،بخش تامین،بخش تامین، بخش تولید،ضایعات و فروش

 

خرید

 • ثبت رسید و برگشت از رسید انبار
 • مشاهده لیست رسیدهای فاکتور شده و فاکتور نشده
 • صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • شناسایی دقیق موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده در انبارهای مختلف در داخل و خارج از سازمان
 • ثبت حواله و فاکتور کالای مصرفی
 • ثبت فاکتور برگشتی کالای مصرفی

 

تولید

 • ثبت درخواست مواد اولیه از انبار
 • ثبت رسید انبار تولید
 • ثبت حواله تبدیل کالا
 • ثبت تولید محصول
 • ثبت اتوماتیک خروج مواد
 • ثبت فرمول تولید

 

فروش

 • پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش
 • ثبت حواله انبار ، برگشت از حواله انبار و خروج انبار

 

خزانه داری

 • ثبت حسابهای انتظامی به نفع شرکت و به عهده شرکت
 • صدور چک مدت دار به اشخاص و به چند حساب

 

حقوق و دستمزد

 • تعارف اولیه و پیش فرض حقوق و دستمزد شامل : انواع واحدهای سازمانی ، مشاغل سازمانی،وضعیت شغلی،نوبت کاری،وضعیت تاهل،انواع جنسیت،اسامی بانکها،انواع حسابها،مدرک تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه
 • ثبت مشخصات اولیه کارگاه و پرسنل
 • ثبت تنظیمات پیش فرق حقوق پرسنل
 • ثبت لوازم اداری  در اختیار پرسنل
 • تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم جدول تعطیلات
 • عملیات مالی پرسنل شامل : ثبت مساعده،وام،کسورات،اضافات
 • عملیات ورود و خروج و میزان کار کرد پرسنل شامل : مرخصی ساعتی،ساعت ورود و خروج ، ساعت ورود و خروج ماهانه
 • ورودی ساعات ورود و خروج از اکسل
 • دریافت گزارش لیست بیمه
 • دریافت گزارش لیست حقوق پرسنل در دو حالت معمولی و آماده برای دارایی
 • گزارش تسویه حساب پرسنل
 • مشاهده لیست حقوق قانونی
 • امکان مشاهده لیست حقوق ۱۲ ماه پرسنل بصورت سر جمع
 • امکان حذف / انتقال اطلاعات پرسنل به ماه بعد یا ماه دلخواه
 • تنظیمات صدور سند

 

گزارشات انبار

 • گزارش کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین بصورت انبار به انبار
 • مشاهده کاردکس امانی کالای ما نزد دیگران و کالای دیگران نزد ما
 • مشاهده کاردکس ضایعات تولید
 • قابلیت مغایرت گیری دو انبار
 • قابلیت مشاهده لیست فاکتور های : برگشت از فروش و برگشت از خرید

 

پایان دوره

 • باز ایجاد سال مالی پیوسته
 • مشاهده فرم انبار گردانی

 

تنظیمات

 • مشاهده حساب های موقت و دایم
 • تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی
 • تنظیم تعداد کاراکترها جهت : کدینگ انبار،سطوح کدینگ کالا ، سطوح کدینگ مالی، سطوح کدینگ تفضیل شناور
 • امکان تنظیم کدینگ حسابهای شناور و حسابهای تولید

 

سایر امکانات

 • تخلیه کدینگ شامل : مالی ، شناور ، انبار و کالا
 • امکان تنظیمات تصویر برای کلیدها
 • قابلیت تنظیم چیدمان در صفحه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->