تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
23فوریه 2021

82

۰

نرم افزار تولید فرموله ساده چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

امکانات نرم افزار تولید فرموله ساده چرتکه

منوی اطلاعات پایه

تعریف انواع مواد اولیه

تعریف انواع محصولات

تنظیم فرمول تولید محصولات

مشاهده لیست مواد / محصولات

تنظیم دستمزد و سرباز محصولات

تعریف اشخاص، صندوق ها ، بانک ها ، پرسنل، هزینه و درآمد

ثبت موجودی اول دوره مواد اولیه ، محصولات ، حساب ها ، چک های دریافتنی و صادره

منوی خرید و فروش

ثبت محصولات تولید شده

ثبت دستی سند حسابداری

ثبت فاکتور خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش و پیش فاکتور

منوی دریافت و پرداخت

ثبت دریافت و پرداخت وجوه

ثبت چک های صادره و دریافتی

ثبت حواله های ارسالی و دریافتی

انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها

ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه

منوی عملیات بانکی

استرداد چک خرج شده

ثبت استرداد چ دریافتنی

برگشت زدن چک دریافتی

ثبت چک های ارسالی به بانک

خرج/انتقال چک های نزد صندوق

ثبت وصولی چک های نزد صندوق

ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده )

ثبت  چک های صادره پاس شده و استرداد شده

منوی گزارشات حساب  ها

لیست هزینه ها

گزارش سود و زیان

لیست فیش های نقدی

لیست بدهکارن و بستانکاران

لیست تبادلات بین حساب ها 

لیست چک های صادره و دریافتی

لیست حواله های دریافتی و ارسالی

گزارش ریز عملکرد حساب اشخاص

لیست دریافت ها و پرداخت های نقدی  

مشاهده لیست چک های دریافتی،معوقه،نزد بانک،نقد شده،خرج شده،برگشت خورده،مسترد شده و جستجوی چک دریافتنی 

منوی گزارشات کالاها

کاردکس کالا

لیست ورود و خروج کالا

مشاهده لیست گردش کالا

مشاهده لیست فروش خالص

مشاهده لیست فاکتورهای خرید و فروش

مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش

منوی امکانات برنامه

حذف کلیه اطلاعات

تهیه نسخه پشتیبان

ایجاد سال مالی جدید

تغییر رمز عبور کاربر

بازیابی از نسخه پشتیبان

تنظیمات مشخصات شرکت

حذف اطلاعات سال مالی جاری

چاپ چک و تنظیمات چاپ چک

-->