تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
15مارس 2023

35

۰

نرم افزار بازرگانی چند ارزی چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

نرم افزار بازرگانی چند ارزی چرتکه

نرم افزار بازرگانی چند ارزی چرتکه

نرم افزار بازرگانی چند ارزی چرتکه نسخه ۱ ................................................... ۵۹۴ دلار

نام نسخه : afg40vijefakhrian

 

حسابداری

 1. قابلیت تعیین ارز پایه
 • قابلیت ثبت نرخ روز ارزها
 • طبقه بندی ،دسته بندی، گروه بندی کالاها
 • امکان تعریف کالا بصورت دو واحدی
 • قابلیت تعریف چند انبار
 • مشاهده لیست کالاها و حسابها
 • تعریف اشخاص،شرکتها،پرسنل،صندوق،بانک
 • تعریف هزینه ها و درامدها
 • امکان دسته بندی اشخاص
 • قابلیت تعریف حد اعتباری برای اشخاص
 • امکان تعریف کدینگ حسابها
 • امکان ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • قابلیت ثبت مانده اول دوره حسابها و کالاها
 • امکان تعریف صندوق برای هر صندوق

 

بازرگانی

 • صدور فاکتوور فروش، فروش امانی،خرید، برگشت از خریدو برگشت از فروش
 • قابلیت محاسبه قیمت فاکتور به ارز انتخاب شده و ارز پایه بصورت همزمان
 • امکان ثبت انبار هر کالا بصورت  خط به خط در فاکتور فروش
 • امکان ثبت هزینه برای هر کالا و محاسبه قیمت تمام شده هر کالا در فاکتور خرید
 • امکان ثبت کالا از انبارهای متفاوت در فاکتور فروش
 • امکان تبدیل از پیش فاکتور،فاکتور خرید و پیش فاکتورها در فروش
 •  امکان ثبت رسید/حواله انبار کالای امانی بصورت فاکتور خرید و فروش به اشخاص بدون درج قیمت کالا

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله با ارز دلخواه
 • قابلیت تبدیل و انتقال ارز بین حسابها
 • امکان ثبت هزینه و درامد با ارز انتخابی
 • امکان انتقال مبلغ بین حسابها

 

گزارشات حسابها

 • امکان مشاهده گزارش حساب اشخاص به تفکیک ارز
 • امکان مشاهده گزارش حساب اشخاص بصورت تک ارزی با قابلیت انتخاب ارز
 • دفتر روزنامه
 • مشاهده لیست بدهکاران و بستانکاران
 • گزارش دریافت و پرداخت های نقد و حواله
 • مشاهده گزارش هزینه و درامد
 • گزارش تبادل حسابها
 • ارایه گزارش سود و زیان و تنظیمات گزارش سود و زیان

 

گزارشات کالاها

 • گزارش موجودی و کاردکس کالای امانی
 • گزارش سرجمه موجودی کالای امانی و غیر امانی
 • مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • امکان ثبت قیمت خرید و فروش کالا به قیمت روز
 • مشاهده موجودی اجناس به تفکیک انبار
 • مشاهده موجودی اجناس به روش میانگین
 • قابلیت مشاهده موجودی اجناس منفی
 • امکان مشاهده کاردکس کالا
 • امکان مشاهده لیست ورود / خروج کالا
 • قابلیت سود فروش کالا به روش میانگین
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای فروش
 • ارایه گزارش خالص فروش

 

سایر امکانات

 • قابلیت تبدیل ارز
 • امکان ثبت نامه
 • قابلیت آزادسازی اسناد / فاکتورها از حالت قفل
 • امکان تنظیمات کدینگ حسابها
 • امکان تنظیم دسترسی به منوها
 • امکان طراحی فرم فاکتور
 • ایجاد سال مالی گسسته و پیوسته
 • ارایه گزارشات نرم افزار با فرمت اکسل
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->