تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۲۸\p\ب٫ظ\۵\>۲۵\<\/\۲۸\p\ب٫ظ\۵\>مرداد ۱۴۰۲

102

۰

نرم افزار آهن فروشی

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزار آهن فروشی چرتکه

بحث حسابداری مربوط به آهن آلات ، از سطح ساده شروع شده و تا سطوح پیشرفته طراحی شده است که ذیلا میتوانید آنرا بررسی نمایید

نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۱ ............................. ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اطلاعات پایه

 • تعریف کالا بصورت دو واحدی
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف اشخاص
 • تعریف فروشندگان ، صندوق ها ، بانک ها ، دسته چک و پرسنل
 • تعریف انواع هزینه ها و درآمدها
 • تعریف کدینگ حساب ها
 • مشاهده کلیه حساب ها
 • ثبت مانده اول دوره ، کالاها و حسابها
 • ثبت چک های دریافتـنی / صادره اول دوره

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری 

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش، برگشت از فروش، خرید، برگشت از خرید و پیش فاکتور

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص
 • لیست بدهکارن و بستانکاران
 • دفتر رروزنامه ، کل ، معین و تفضیل
 • تراز کل ،معین و تفضیل
 • تنظیم ترازنامه و گزارش ترازنامه
 • تنظیم صورت سود و زیان و مشاهده گزارش سود و زیان
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش هزینه ها و درآمدها ، تبادلات بین حسابها

 

 

گزارشات کالاها

 • کاردکس کالا
 • تنظیم مشخصات شرکت
 • لیست ورود / خروج کالا
 • لیست فاکتورهای فروش
 • لیست گـــردش کالا
 • سود فروش کالاها به روش میانگین

 

سایر امکانات نرم افزار

 • حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)
 • حذف اطلاعات سال مالی جاری
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • بازیابی از نسخه پشتیبان
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۲ ............................. ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • این نسخه کلیه امکانات نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۱ به علاوه امکانات زیر را داراست :
 • نام نسخه : Selectsamimi4new

 

اطلاعات پایه

 • تعریف طبقه بندی ودسته بندی کالاها
 • امکان تعیین نسبت واحد اول کالا به نسبت واحد دوم کالا
 • امکان تعیین حد سفارش کالا
 • امکان تعیین چندین قیمت فروش برای یک کالا
 • منطقه بندی و دسته بندی اشخاص
 • امکان تعیین حد اعتباری برای اشخاص
 • امکان مشخص کردن نوع قیمت فروش برای اشخاص
 • تعیین حسابهای دائم / موقت
 • ثبت مانده اول دوره ، کالاها و حسابها
 • ثبت چک های دریافتـنی / صادره اول دوره
 • ثبت چک های دریافتـنی/صادره امانی اول دوره

 

 

بازرگانی

 • نمایش چکهای نزد صندوق، مسترد شده، خرج شده و برگشتی حساب در فاکتور فروش / خرید
 • نمایش حد اعتبار حساب در فاکتور فروش
 • امکان مشخص کردن نوع قیمت فروش در فاکتور فروش
 • امکان ثبت تاریخ تسویه در فاکتور فروش
 • نمایش چکهای نزد صندوق، مسترد شده، خرج شده و برگشتی حساب در فاکتور خرید
 • ثبت اسناد حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک

 

خزانه داری

 • قابلیت صدور/ دریافت چک امانی – استرداد چک صادره / دریافتی امانی

 

گزارشات حسابها

 • تیک زدن / راس گیری
 • دفتر ریز عملکرد و ریز فاکتورهای حساب اشخاص
 • لیست چک های امانی
 • پیش بینی وضعیت بانک
 • پیش بینی وضعیت کلیه بانکها

 

 

گزارشات کالاها

 • موجودی کالاها ، به آخرین قیمت خرید / فروش
 • موجودی کالاهای منفی
 • گزارش کالای برگشت شده به انبار
 • لیست فــروش خــالص
 • سود فروش کالاها به روش میانگین

 

سایر امکانات نرم افزار

 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • تنظیمات متفرقه
 • تعیین سطح دسترسی به منوها
 • انتقال عملیات کد به کد (سرفصلها)
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۳ ............................. ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • این نسخه کلیه امکانات نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۲ به علاوه امکانات زیر را داراست :
 • نام نسخه : samimi4ahanhoseyni2

 

بازرگانی

 • فرم تبدیل کالا
 • فاکتور کسورات انبار
 • فاکتور اضافات انبار
 • چاپ پیش فرض دو برگی بدون مانده
 • امکان ثبت تاریخ تسویه در فاکتور خرید
 • محاسبه قیمت تمام شده خرید کالا در فاکتور خرید

 

گزارشات کالاها

 • موجودی کالاها ، به روش Fifo
 • موجودی کالاها ، به روش Fifo قیمت تمام شده
 • لیست فاکتورهای برگشت از فروش
 • لیست فاکتورهای خرید
 • لیست فاکتورهای برگشت از خرید
 • محاسبه سود ناویژه بروش FIFO ( سود حاصله از فاکتورهای فروش،سود فروش به تفکیک اشخاص،سود هر شخص به تفکیک ریز کالا،سود فروش به تفکیک کالاها،
  سود هر کالا به تفکیک ریز اشخاص )
 • نمودار فروش ماهانه
 • نمودار فروش و مرجوعی ماهانه
 • نمودار خرید ماهانه
 • نمودار خرید و مرجوعی ماهانه
 • نمودار خرید و فروش ماهانه
 • نمودار فروش مقایسه ای
 • تجدید محاسبات فروش و مرجوعی

 

سایر امکانات

 • تنظیم مشخصات شرکت
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • مـــــــیز کــــــار
 • ایجاد شرکت جدید
 • ایجاد سال مالی گسسته
 • باز ایجاد سال مالی گسسته
 • کنترل فاکتورها و اسناد
 • تجدید محاسبات خرید و مرجوعی
نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۴ ............................. ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • این نسخه کلیه امکانات نرم افزار حسابداری آهن فروشی چرتکه نسخه ۳ به علاوه امکانات زیر را داراست :
 • نام نسخه  : AhanHoseinyNewer

 

اطلاعات پایه

 • تعریف گروه بندی کالاها
 • تعریف کالا بصورت میل، ضریب تبدیل و ضریب تقسیم
 • تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی
 • بستن حساب های موقت

 

بازرگانی

 • فاکتور سفارش فروش
 • فاکتور فروش های تحویلی
 • محاسبه قیمت تمام شده خرید کالا به روش فایفو در فاکتور فروش
 • محاسبه قیمت تمام شده فروش در فاکتور فروش
 • نمایش سود هر کالا در فاکتور فروش
 • چاپ پیش فرض دو برگی بدون مانده
 • ثبت فرم سفارش فروش با ثبت سند و بدون کسر از انبار
 • ثبت فرم فروش های تحویلی با کسر از انبار و بدون ثبت سند
 • فاکتور سفارش خرید
 • فاکتور خرید های تحویلی
 • صدور فاکتور خرید
 • فاکتور سفارش خرید
 • فاکتور خرید های تحویلی

 

سفارشات و گزارشات خرید و فروش

 • اتوماسیون ۱ شامل :
 • بــخــش بــازاریــابی
 • بــخــش قرارداد سفارش فروش
 • بــخــش ثـبـت سفارش
 • بــخــش تهیه سفارش
 • بــخــش توزیع سفارش
 • بــخــش حــســابـداری
 • اتوماسیون ۲ شامل :
 • بــخــش بــازاریــابی
 • بــخــش قرارداد سفارش فروش
 • بــخــش ثبت سفارش
 • بــخــش تهیه سفارش
 • گزارش کل سفارش های فروش
 • گزارش از سفارش های معوق فروش ۱
 • گزارش از سفارش های معوق فروش
 • گزارش از سفارش های معوق قرارداد ها فروش
 • گزارش از سفارش های تحویلی فروش
 • گزارش از سفارش های تحویلی قرارداد ها فروش
 • گزارش کل سفارش خرید
 • گزارش از سفارش های معوق خرید
 • گزارش از سفارش های تحویلی خرید
 • گزارش کلیه سفارش های تایید شده بازاریاب
 • گزارش کلیه قراردادهای سفارش
 • گزارش سفارش های مسئول ثبت
 • گزارش سفارش های مسئول تهیه
 • گزارش سفارش های مسئول توزیع

 

گزارشات حسابها

 • گزارش سود و زیان میانگین

 

گزارشات کالاها

 • نمایش شرح فرم تبدیل کالا، در کاردکس کالا
 • گزارش موجودی کالا به روش میانگین
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->