تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
15مارس 2021

75

۰

نرم افزار انبارداری تعدادی دو واحد

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

امکانات نرم افزار انبارداری تعدادی دو واحد

منوی اطلاعات پایه

ایجاد گروه کالاها ( انبار )

تعریف کالاهای هر گروه

مشاهده لیست کالاها

تعریف اشخاص

ثبت مانده اول کالاها

منوی ورود و خروج

ثبت رسید انبار

ثبت برگشت از رسید

ثبت حواله انبار

ثبت برگشت از حواله

منوی گزارشات کالاها

موجودی فیزیکی انبار

کاردکس فیزیکی کالا در انبار

منوی امکانات برنامه

حذف کلیه اطلاعات  

ایجاد سال مالی جدید 

تغییر رمز عبور کاربر  

تنظیمات مشخصات  انبار

حذف اطلاعات سال مالی جاری

تهیه نسخه پشتیبان بصورت دستی 

بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی 

-->