تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
10آوریل 2023

99

۰

نرم افزارهای مهد کودک ، مدرسه و آموزشگاه زبان

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزارهای مهد کودک ، مدرسه و آموزشگاه زبان

چرتکه نرم افزارهای آموزشی متنوعی را تولید نموده است

 

در نرم افزار مهد کودک ، متناسب با شرایط و نکات مهد کودک ها حرکت کرده ایم تا عملیات مالی یک مهد کودک را بتوان مدیریت نمود

 

در نرم افزار مدرسه ، در باب شاگردان ، معلمها و … مسایل مالی طراحی شده اند

 

در نرم افزار آموزشگاه زبان ، نیز مشابه مدرسه و بحث های لایسنس و غیره طراحی و تولید انجام گرفته است

نرم افزار مهد کودک چرتکه ............................................................. ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • نام نسخه hesab2mahd

 

اطلاعات پایه

 • تعریف مربی
 • تعریف کلاس
 • تعریف راننده
 • تعریف کودک
 • تعریف اشخاص،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

ثبت نام

 • فرم ثبت نام
 • ثبت برنامه ها و کلاس های فوق العاده
 • ثبت اطلاعات بهداشتی کودک

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • مشاهده گزارشهای گردش صندوق ها، بانک ها، چک ها ، اسناد دریاقتی و پرداختی و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش بهداشتی کودک
 • گزارش مالی کودک
 • دفتر ریز عملکرد حساب
 • لیست بدهکاران و بستانکاران
 • لیست دریافتها و پرداخت های نقدی
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • لیست فیش های نقدی
 • لیست حواله های دریافتی و ارسالی-لیست هزینه ها
 • لیست تبادلات بین حسابها
 • لیست درآمدها
 • گزارش سود و زیان
 • قابلیت تنظیم صورت سود و زیان
 • دفتر روزنامه ، کل و معین
 • تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه

 

سایر امکانات

 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • ایجاد سال مالی جدید گسسته
 • تنظیم مشخصات مهد کودک
 • تنظیمات متفرقه
 • قابلیت تغییر تصویر پس زمینه
 • قابلیت تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • تنظیمات کد حساب درآمدها
نرم افزار مدرسه چرتکه ................................................................. ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • نام نسخه selectcomver1school

 

اطلاعات پایه

 • تعریف اشخاص،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • ثبت مانده اول دوره کالاها
 • تعریف عناوین مزتبط با مدرسه
 • مشاهده عناوین
 • تنظیم کد عابر بانک
 • تعریف کلاسها و دانش آموزان

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
  چاپ سند حسابداری بصورت معمولی
 • چاپ سند حسابداری بصورت قانونی
 • لیست اسناد حسابداری

 

ثبت نام

 • فرم ثبت نام
 • برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • امکان مشاهده لیست اسناد حسابداری
 • امکان چاپ سند حسابداری بصورت معمولی و قانونی

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • مشاهده گزارشهای گردش صندوق ها، بانک ها، چک ها ، اسناد دریاقتی و پرداختی و…

گزارشات حسابها

 • دفتر ریز عملکرد حساب
 • لیست بدهکاران و بستانکاران
 • امکان مشاهده دفتر ریز عملکرد و ریز فاکتور اشخاص
 • لیست دریافتها و پرداخت های نقدی
 • لیست حواله های دریافتی و ارسالی
 • لیست هزینه ها
 • لیست تبادلات بین حسابها
 • لیست درآمدها
 • گزارش سود و زیان
 • قابلیت تنظیم صورت سود و زیان
 • دفتر روزنامه ، کل و معین
 • تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه
 • لیست درآمدها
 • گزارش سود و زیان
 • قابلیت تنظیم صورت سود و زیان
 • دفتر روزنامه ، کل و معین
 • تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه

گزارشات کالاها

 • امکان مشاهده کاردکس مزتبط با عناوین مدرسه
 • گزارش لیست ورود / خروج کالا
 • گزارش فاکتورهای مرتبط با مدرسه
 • گزارش لیست فروش خالص
 • امکان مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • قابلیت مشاهده لیست گردش کالا
 • گزارش سود فروش کالا به روش میانگین

 

سایر امکانات

 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • ایجاد سال مالی جدید گسسته
 • ابزار بازیجاد سال مالی گسسته
 • تنظیم مشخصات مدرسه
 • تنظیمات متفرقه
 • قابلیت تغییر تصویر پس زمینه
 • قابلیت تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • قابلیت انتقال عملیات کد به کد سرفصلها
 • مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
نرم افزار آموزشگاه زبان چرتکه ........................................................ ۵۹/۹۵۰/۰۰۰ ریال
 1. نام نسخه hesab2zaban

 

اطلاعات پایه

 • تعریف سطوح
 • تعریف اشخاص،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • تعریف معلمان و دانش آموزان

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

 

ثبت نام

 • فرم ثبت نام
 • ثبت کارنامه دانش آموز

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه ها و درآمدهای موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…
 • مشاهده گزارشهای گردش صندوق ها، بانک ها، چک ها ، اسناد دریاقتی و پرداختی و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش مالی دانش آموز
 • لیست دانش آموزان بدهکار
 • لیست دانش آموزان بستانکار
 • گزارش کارنامه دانش آموز
 • دفتر روزنامه ، کل و معین
 • لیست دریافتها و پرداخت های نقدی
 • لیست حواله های دریافتی و ارسالی
 • لیست هزینه ها
 • لیست تبادلات بین حسابها
 • لیست درآمدها
 • گزارش سود و زیان
 • قابلیت تنظیم صورت سود و زیان

 

دفترچه تلفن

 • دفترچه تلفن
 • امکان ثبت تماس های گرفته شده / دریافتی و گزارشهای مربوطه

 

سایر امکانات

 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • تنظیم مشخصات مدرسه
 • قابلیت تنظیمات لوگو
 • قابلیت تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • تنظیمات کد حساب درآمدها
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->