تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
01فوریه 2023

188

۰

نرم افزارهای توزیع و پخش چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزارهای توزیع و پخش چرتکه

چرتکه در زمینه نرم افزارهای پخش ، با توجه به قدرت سفارشی سازی سریع ، نسخ متنوعی تولید نموده است ، در نسخ پیشرفته اپ های موبایل نیز مطرح میگردد

نرم افزار حسابداری توزیع و پخش چرتکه نسخه ۱ .......................................... ۵۵/۹۵۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : vizitor2vahed1

 

اطلاعات پایه

 • تعریف کالا، طبقه بندی و گروه بندی  کالا ومشاهده لیست کالاها
 • تعریف درصد بازاریابی کالاها
 • تعریف اشخاص،فروشندگان،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف مدیران فروش،ویزیتورها،توزیع کنندگان کالا
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • منطقه بندی اشخاص
 • تنظیم کد عابربانکها
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • تنظیمات متفرقه
 • قابلیت تغیر تصویر پس زمینه
 • تعیین سطح دسترسی به منوها
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته / گسسته و ابزار باز ایجاد سال مالی گسسته

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • قابلیت چاپ برگ توزیع
 • قابلیت ثبت رسید / برگشت از رسید انبار
 • قابلیت ثبت حواله / برگشت از حواله انبار
 • قابلیت مشاهده موجودی / کاردکس فیزیکی انبار

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص
 • گزارش دفتر ریز عملکرد و ریز فاکتور  حساب اشخاص
 •  لیست بدهکارن و بستانکاران
 • دفاتر روزنامه ، کل، معین و تفضیل
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق،  وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش درآمد و هزینه ، تبادلات بین حسابها ، سود و زیان و ترازنامه

 

گزارشات ویزیتور

 •  گزارش پورسانت ویزیتورها
 • گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای فروش
 • گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای مرجوعی
 • گزارش سرجمع کالاهای فروش رفته
 • گزارش کالاهای فروش رفته به تفکیک
 •  گزارش بدهکارن هر ویزیتور
 • گزارش بدهکاران یک منطقه
 •  گزارش پورسانت توزیع کنندگان

 

گزارشات کالاها

 • کاردکس کالا ،لیست ورود خروج کالا
 • گزارش موجودی به آخرین قیمت خرید/ فروش
 •  گزارش موجودی کالا به روش میانگین در تاریخ مشخص
 • گزارش کالاهای برگشت شده از انبار
 • لیست گردش کالا
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
 • لیست فاکتورهای فروش – لیست فاکتورهای فروش خالص
نرم افزار حسابداری توزیع و پخش چرتکه نسخه ۲ ........................................ ۱۱۹/۷۵۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : m70250tafzilfifovizitor
 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری توزیع و پخش  چرتکه نسخه ۱ بعلاوه

 

اطلاعات پایه

 • قابلیت تعریف انبار
 • قابلیت تعریف دسته چک
 • امکان ثبت مانده اول دوره اقساط
 • قابلیت ثبت تغییر قیمت خرید و فروش کالا
 • قابلیت ثبت اطلاعات تکمیلی بدهکاران/بستانکاران
 • قابلیت تعیین حسابهای دایم و موقت – بستن حسابهای موقت
 • قابلیت صدور/ دریافت چک امانی – استرداد چک  صادره / دریافتی امانی
 • قابلیت تنظیمات کدینگ حسابها
 •  تنظیمات ارزش افزوده
 • تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • تنظیم ارزش افزوده خرید / فروش

  

بازرگانی

 • صدور فاکتور خدمات / ضایعات انبار / کسورات انبار
 • صدور برگه انتقال کالا بین انبارها
 • مشاهده لیست اسناد حسابداری
 • قابلیت چاپ اسناد حسابداری بصورت معمولی و قانونی

 

خزانه داری

 • ثبت و استراد چک امانی

  

گزارشات حسابها

 • راس گیری حسااب
 • گزارشات  نموداری شامل : فروش ، خرید ،هزینه و…

 

گزارشات ویزیتور

 •  گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک فاکتور
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک مرجوعی
 • گزارش از فاکتورهای فروش و سهم بازاریاب

 

گزارشات کالاها

 • مشاهده لیست فاکتورهای تسویه نشده ،خرید و پیش فاکتورها
 • گزارش کالاهای موجود
 • گزارش کالاهای منفی
 • گزارش موجودی کالاهای کمتر از حد سفارش
 • گزارش موجودی کالا به روش فایفو
 • گزارش موجودی کالا به روش فایفو قیمت تمام شده
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
 • گزارشات فصلی  
 • گزارش سود ناویزه به روش فایفو به روشهای مختلف

 

سایر امکانات

 • تنظیمات بارکد۲تایی و ۳تایی
 • آزاد شازی اسناد و فاکتورها از حالت قفل
 • تجدید محاسبات فروش و مرجوعی/خرید و مرجوعی
 • مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ
 • سررسید نامه : ثبت انواع موضوع/یاداوری جدید/یادداشت روزانه
 • گزارش سررسیدنامه : گزارش یاداوری ها/یاداوری های خوانده شده و نشده
 • گزارش دفتر یادداشت روزانه
 • قابلیت جستجو در یادآوریها و یادداشتها
نرم افزار حسابداری توزیع و پخش چرتکه نسخه ۳ ........................................ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : samimi2ap
 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری توزیع و پخش  چرتکه نسخه ۲ بعلاوه

 

اطلاعات پایه

 • قابلیت دسته بندی کالا، توضیحات تصویری کالا
 • مدیریت تیپ فروش کالا
 • قابلیت تعریف شهر و مسیر برای  اشخاص
 • تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی
 • قابلیت مشاهده لیست اشخاص و بازاریابها
 • قابلیت تعریف دفترچه تلفن و گزارش گیری از تماس ها
 •  

بازرگانی

 • لیست رسیدها و حواله های معوق انبار

 

سفارشات اندروید 

 • ثبت اولیه سفارشات اقدام نشده از اندروید
 • صدور فاکتور فروش سفارشات دریافت شده از اندروید
 • گزارش سفارشهای معوق فروش از اندروید
 • قابلیت ثبت حواله های دریافتی از کارتخوان در حسابها

 

خزانه داری

 • گزارش حواله های دریافتی از کارتخوان در حسابها

 

گزارشات حسابها

 • گزارش لیست کارتخوان دریافتی از اشخاص

 

گزارشات ویزیتور

 •  گزارش از عملکرد کلی بازاریاب
 • گزارش پورسانت ویزیتور از خالص فروش
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک کالا
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک فاکتور و کالا
 • گزارش کاردکس کالا و بازاریاب
 • گزارش لیست بدهکاران یک ویزیتور
 • گزارش فروش خالص بازاریاب
 • گزارش بدهی یک ویزیتور به تفکیک فاکتور
 • گزارش بدهی مشتری به تفکیک بازاریاب

 

گزارشات کالاها

 • گزارش فاکتورهای تسویه نشده
 • گزارش درخواستهای خرید
 • گزارش مشتریان بدحساب

 

تنظیمات پنل پیامک اینترنتی

 • تنظیم حسابها جهت ارسال پیام کوتاه
 • ارسال پیام کوتاه گروهی

 

سایر امکانات

 • تجدید محسابات فروش و مرجوعی
 • تجدید محاسبات خرید و مرجوعی
 •  مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • تنطیمات قطعی و موقت فاکتورها و اسناد
 • قابلیت ایجاد شرکت های  جدید در نرم افزار
نرم افزار حسابداری توزیع و پخش چرتکه نسخه ۴ ....................................... ۷۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • در این نسخه ، کدینگ کالای سه سطحی بهمراه کدینگ حسابها بصورت گروه کل معین و تفصیل شناور ۳ سطحی طراحی و تدوین گردیده است ، این نسخه بدلیل استفاده از کدینگ تفصیل شناور دارای گزارشات قدرتمندی میباشد و ضمنا تا سه ماه طراحی رایگان اجرا میگردد
 • نام نسخه : SelectShenavarYazd2Pay3

 

کلیه امکانات نرم افزار حسابداری پخش چرتکه نسخه ۳ بعلاوه

 

اطلاعات پایه

تنظیم و مشاهده کدینگ مالی و کدینگ تفصیل شناور

 • استفاده از مرکز هزینه / مرکز پروژه و گزارشات مرتبط
 • چاپ سند تا سطح معین و تفضیل
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند
 • مشاهده ریز عملکرد حساب اشخاص بصورت معین مرتبط و تفضیل یک مرتبط
 • مشاهده عملکرد مرکز هزینه
 • دفتر روزنامه سند به سند
 • انواع تراز آزمایشی شامل : گروه حسابها، حسابهای کل،حسابهای معین و حسابهای تفضیل شناور
 • مشاهده گردش حسابهای کل ، معین و تفضیل شناور به تفکیک کل و معین

 

انبار

 • طبقه بندی و دسته بندی کالاها
 • تعریف کد حسابداری برای کالاها
 • ایجاد ارتباط بین کالا و انبار
 • مشاهده انبارهای مرتبط در بخش های مختلف شامل : موجودی اول دوره ، بخش امانی،بخش تامین،بخش تامین، بخش تولید،ضایعات و فروش

 

خرید

 • ثبت رسید و برگشت از رسید انبار
 • مشاهده لیست رسیدهای فاکتور شده و فاکتور نشده
 • صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • شناسایی دقیق موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده در انبارهای مختلف در داخل و خارج از سازمان
 • ثبت حواله و فاکتور کالای مصرفی
 • ثبت فاکتور برگشتی کالای مصرفی

 

تولید

 • ثبت درخواست مواد اولیه از انبار
 • ثبت رسید انبار تولید
 • ثبت حواله تبدیل کالا
 • ثبت تولید محصول
 • ثبت اتوماتیک خروج مواد
 • ثبت فرمول تولید

 

فروش

 • پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش
 • ثبت حواله انبار ، برگشت از حواله انبار و خروج انبار

 

خزانه داری

 • ثبت حسابهای انتظامی به نفع شرکت و به عهده شرکت
 • صدور چک مدت دار به اشخاص و به چند حساب

 

حقوق و دستمزد

 • تعارف اولیه و پیش فرض حقوق و دستمزد شامل : انواع واحدهای سازمانی ، مشاغل سازمانی،وضعیت شغلی،نوبت کاری،وضعیت تاهل،انواع جنسیت،اسامی بانکها،انواع حسابها،مدرک تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه
 • ثبت مشخصات اولیه کارگاه و پرسنل
 • ثبت تنظیمات پیش فرق حقوق پرسنل
 • ثبت لوازم اداری  در اختیار پرسنل
 • تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم جدول تعطیلات
 • عملیات مالی پرسنل شامل : ثبت مساعده،وام،کسورات،اضافات
 • عملیات ورود و خروج و میزان کار کرد پرسنل شامل : مرخصی ساعتی،ساعت ورود و خروج ، ساعت ورود و خروج ماهانه
 • ورودی ساعات ورود و خروج از اکسل
 • دریافت گزارش لیست بیمه
 • دریافت گزارش لیست حقوق پرسنل در دو حالت معمولی و آماده برای دارایی
 • گزارش تسویه حساب پرسنل
 • مشاهده لیست حقوق قانونی
 • امکان مشاهده لیست حقوق ۱۲ ماه پرسنل بصورت سر جمع
 • امکان حذف / انتقال اطلاعات پرسنل به ماه بعد یا ماه دلخواه
 • تنظیمات صدور سند

 

گزارشات انبار

 • گزارش کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین بصورت انبار به انبار
 • مشاهده کاردکس امانی کالای ما نزد دیگران و کالای دیگران نزد ما
 • مشاهده کاردکس ضایعات تولید
 • قابلیت مغایرت گیری دو انبار
 • قابلیت مشاهده لیست فاکتور های : برگشت از فروش و برگشت از خرید

 

پایان دوره

 • باز ایجاد سال مالی پیوسته
 • مشاهده فرم انبار گردانی

 

تنظیمات

 • مشاهده حساب های موقت و دایم
 • تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی
 • تنظیم تعداد کاراکترها جهت : کدینگ انبار،سطوح کدینگ کالا ، سطوح کدینگ مالی، سطوح کدینگ تفضیل شناور
 • امکان تنظیم کدینگ حسابهای شناور و حسابهای تولید

 

سایر امکانات

 • تخلیه کدینگ شامل : مالی ، شناور ، انبار و کالا
 • امکان تنظیمات تصویر برای کلیدها
 • قابلیت تنظیم چیدمان در صفحه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->