تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۲۷\p\ب٫ظ\۱۱\>۲۵\<\/\۲۷\p\ب٫ظ\۱۱\>بهمن ۱۴۰۱

256

۰

نرم افزارهای ابزار فروشی و کرایه ابزار چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

معرفی نرم افزارهای ابزار فروشی و کرایه ابزار چرتکه

توضیحات نرم افزارهای ابزار فروشی و کرایه ابزار چرتکه

نرم افزار حسابداری کرایه ابزار چرتکه نسخه ۱ ............................................. ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اطلاعات پایه

 • تعریف کالا
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف اشخاص،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • تعریف کدینگ حسابها
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها، چک های دریافتی و صادره اول دوره
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • قابلیت تغییر رمز عبور کاربر
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک

 

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • قابلیت ثبت اطلاعات دقیق کالای اجاره داده شده
 • قابلیت ثبت کالای برگشت از اجاره
 • قابلیت مشاهده ، ثبت دستی و اتومات سند حسابداری

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص ، لیست بدهکارن و بستانکاران
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش درآمد و هزینه ، تبادلات بین حسابها ، سود و زیان

 

گزارشات کالاها

 • مشاهده کاردکس کالا
 • مشاهده لیست سرجمع کالاهای اجاره داده شده
 • قابلیت مشاهده کالاهای خرید و فروش شده
نرم افزار حسابداری کرایه ابزار چرتکه نسخه ۲ ............................................ ۱۷۹/۹۰۰/۰۰۰ریال
 • این کلیه امکانات نرم افزار حسابداری کرایه ابزار چرتکه نسخه ۱ به علاوه امکانات زیر را داراست : 
 • نام نسخه : selectsaledastebandirizoptdaterkn

 

اطلاعات پایه

 • تعریف انبار کالا
 • قابلیت تعیین حسابهای دایم و موقت
 • بستن حسابهای موقت
 • تنظیمات متفرقه
 • قابلیت تغییر تصویر پس زمینه
 • قابلیت تنظیمات لوگوی شرکت
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • قابلیت انتقال عملیات کد به کد جامع اسناد،سرفصلها و فاکتورها

 

 

بازرگانی

 • قابلیت صدور فاکتور خدمات
 • قابلیت ثبت اطلاعات کالا جهت ارسال برای تعمیرات / برگشت از تعمیرات
 • گزارش موجودی کالاهای امانی

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره  : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر عملکرد و ریز فاکتور

 

گزارشات کالاها

 • امکان مشاهده لیست کالاهای اجاره داده شده
 • امکان مشاهده لیست کالاهای در حال تعمیر
 • گزارش فروش/برگشت از فروش / خرید و برگشت از خرید کالا در طی دوره
 • گزارش موجودی کالا در اول دوره
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای فروش / فروش خالص
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای خرید
نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۱ ........................................ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اطلاعات پایه

 • تعریف کالا
 • مشاهده لیست کالاها
 • تعریف اشخاص،صندوق ها،بانکها،پرسنل
 • تعریف انواع هزینه و درآمد
 • مشاهده کلیه حسابها
 • ثبت مانده اول دوره کالاها،حسابها چک های اول دوره
 • ایجاد سال مالی جدید پیوسته
 • چاپ چک و تنظیمات چاپ چک

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

بازرگانی

 • صدور فاکتور فروش،برگشت از فروش،خرید،برگشت از خرید و پیش فاکتور
 • قابلیت مشاهده ، ثبت دستی و اتومات سند حسابداری

 

خزانه داری

 • ثبت دریافت و پرداخت های نقد ، حواله و چک
 • ثبت هزینه و درآمد های موسسه
 • انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
 • ثبت رخدادهای چک دریافتنی : دریافت ، استرداد ، وصولی ، خرج ، برگشتی و…
 • ثبت رخدادهای چک صادره : پرداخت ، پاس کردن ، استرداد و…

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر ریز عملکرد حساب اشخاص ، لیست بدهکارن و بستانکاران
 • گزارش چک های دریافتی شامل دریافتنی ، معوق، وصول، خرج شده،برگشتی،مسترد و…
 • گزارش چک های صادره شامل : صادره ، معوق و…
 • گزارش دریافتها و پرداخت های نقدی ، حواله ها
 • گزارش درآمد و هزینه ، تبادلات بین حسابها ، سود و زیان

 

گزارشات کالاها

 • مشاهده کاردکس کالا
 • قابلیت مشاهده لیست گردش کالا
 • گزارش سود فروش کالاها به روش میانگین
نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۲ ........................................ ۲۵۹/۴۰۰/۰۰۰ریال
 • این نسخه کلیه امکانات نرم افزار حسابداری ابزار فروشی نسخه ۱ به علاوه امکانات زیر را داراست :
 • نام نسخه : salever1abb

 

اطلاعات پایه

 • ایجاد سال مالی جدید گسسته
 • تنظیمات متفرقه
 • قابلیت تغییر رمز عبور کاربر
 • قابلیت فعال بودن پشتیبان خودکار نرم افزار
 • تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران
 • قابلیت آزادسازی اسناد / فاکتورها از حالت قفل
 • قابلیت تنظیم اجازه ورود کاربر
 • قابلیت کنترل فاکتورها و اسناد

 

بازرگانی

 • قابلیت صدور فاکتورهای فروش با تخفیف و بدون تخفیف بصورت مجزا

 

 

گزارشات حسابها

 • گزارش دفتر عملکرد و ریز فاکتور

 

گزارشات کالاها

 • مشاهده کاردکس کالا
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای فروش / فروش خالص
 • امکان مشاهده موجودی کالا به آخرین قیمت خرید / فروش
 • مشاهده لیست ورود / خروج
نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۳ ...................................... ۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • نام نسخه : samimi2netcaa1
 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۱ بعلاوه

 

اطلاعات پایه

 • تعریف طبقه بندی،دسته بندی و گروه بندی کالا
 • منطقه بندی و دسته بندی اشخاص
 • تعریف دسته چک
 • تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی
 • ثبت چک های امانی دریافتنی/صادره اول دوره
 • قابلیت تعریف چندین قیمت فروش برای هر کالا
 • تعرف کالا به صورت دو سطحی
 • تعریف کدینگ حسابها
 • تنظیمات کدینگ حسابها
 • قابلیت تعیین حسابهای دایم و موقت
 • قابلیت انتقال عملیات کد به کد کالاها
 • طراحی فرم چاپی فاکتور
 • قابلیت تنظیم قانون صدور اسناد مالی / خرید / فروش
 • قابلیت تعیین مجوز رویت اسناد برای کاربر
 • قابلیت تعیین سطح دسرسی به حسابها و کالاها
 • گزارش مشاهده عملیات کاربران

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

بازرگانی

 • مشاهده موجودی فیزیکی / کاردکس فیزیکی انبار
 • ثبت رسید/ حواله انبار
 • قابلیت ثبت فاکتور بصورت ارزش افزوده

 

خزانه داری

 • قابلیت قطعی سازی اسناد حسابداری
 • قابلیت صدور/ دریافت چک امانی – استرداد چک صادره / دریافتی امانی

 

گزارشات حسابها

 • دفتر عملکرد و ریز فاکتور
 • راس گیری چک ها – تیک زدن / راس گیری
 • دفتر روزنامه ، کل، معین و تفضیل – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه

 

گزارشات ویزیتور

 • گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای فروش
 • گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای مرجوعی
 • گزارش پورسانت ویزیتور از خالص فروش
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک کالا
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک فاکتور و کالا
 • گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک مرجوعی و کالا
 • گزارش از فاکتورهای فروش و سهم بازاریاب
 • گزارش کاردکس کالا و بازاریاب
 • گزارش بدهکارن یک منطقه
 • گزارش لیست بدهکارن یک ویزیتور

 

گزارشات کالاها

 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای زیر قیمت خرید
 • گزارش کاردکس کالا قیمت تمام شده
 • لیست کالاهای منفی
 • لیست موجودی کالا به روش فایفو
 • لیست موجودی کالا به روش فایفو قیمت تمام شده
 • گزارش موجودی کالاهای موجود به قیمت خرید/ فروش / آخرین قیمت خرید /آخرین قیمت فروش
 • سود ناویژه به روش فایفو  شامل  سود حاصله از فاکتورهای فروش/ کالا و…
 • تجدید محسابات فروش و مرجوعی-تجدید محاسبات خرید و مرجوعی

 

سررسید نامه

 • ثبت انواع موضوع/یاداوری جدید/یادداشت روزانه
 • قابلیت تنظیم فایل سررسید نامه
 • گزارش سررسیدنامه : گزارش یاداوری ها/یاداوری های خوانده شده و نشده
 • گزارش دفتر یادداشت روزانهقابلیت جستجو در یادآوری ها و یادداشت های روزانه
نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۴ ..................................... ۱/۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • در این نسخه ، کدینگ کالای سه سطحی بهمراه کدینگ حسابها بصورت گروه کل معین و تفصیل شناور ۳ سطحی طراحی و تدوین گردیده است ، این نسخه بدلیل استفاده از کدینگ تفصیل شناور دارای گزارشات قدرتمندی میباشد و ضمنا تا سه ماه طراحی رایگان اجرا میگردد
 • نام نسخه : SelectShenavarYazd2Pay3

 

کلیه امکانات نرم افزار حسابداری ابزار فروشی چرتکه نسخه ۲ بعلاوه

 

اطلاعات پایه

تنظیم و مشاهده کدینگ مالی و کدینگ تفصیل شناور

 • استفاده از مرکز هزینه / مرکز پروژه و گزارشات مرتبط
 • چاپ سند تا سطح معین و تفضیل
 • مرتب سازی اسناد برحسب سند
 • مشاهده ریز عملکرد حساب اشخاص بصورت معین مرتبط و تفضیل یک مرتبط
 • مشاهده عملکرد مرکز هزینه
 • دفتر روزنامه سند به سند
 • انواع تراز آزمایشی شامل : گروه حسابها، حسابهای کل،حسابهای معین و حسابهای تفضیل شناور
 • مشاهده گردش حسابهای کل ، معین و تفضیل شناور به تفکیک کل و معین

 

حسابداری

 • ثبت سند حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک
 • چاپ سند حسابداری

 

انبار

 • طبقه بندی و دسته بندی کالاها
 • تعریف کد حسابداری برای کالاها
 • ایجاد ارتباط بین کالا و انبار
 • مشاهده انبارهای مرتبط در بخش های مختلف شامل : موجودی اول دوره ، بخش امانی،بخش تامین،بخش تامین، بخش تولید،ضایعات و فروش

 

خرید

 • ثبت رسید و برگشت از رسید انبار
 • مشاهده لیست رسیدهای فاکتور شده و فاکتور نشده
 • صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • شناسایی دقیق موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده در انبارهای مختلف در داخل و خارج از سازمان
 • ثبت حواله و فاکتور کالای مصرفی
 • ثبت فاکتور برگشتی کالای مصرفی

 

تولید

 • ثبت درخواست مواد اولیه از انبار
 • ثبت رسید انبار تولید
 • ثبت حواله تبدیل کالا
 • ثبت تولید محصول
 • ثبت اتوماتیک خروج مواد
 • ثبت فرمول تولید

 

فروش

 • پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش
 • ثبت حواله انبار ، برگشت از حواله انبار و خروج انبار

 

خزانه داری

 • ثبت حسابهای انتظامی به نفع شرکت و به عهده شرکت
 • صدور چک مدت دار به اشخاص و به چند حساب

 

حقوق و دستمزد

 • تعارف اولیه و پیش فرض حقوق و دستمزد شامل : انواع واحدهای سازمانی ، مشاغل سازمانی،وضعیت شغلی،نوبت کاری،وضعیت تاهل،انواع جنسیت،اسامی بانکها،انواع حسابها،مدرک تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه
 • ثبت مشخصات اولیه کارگاه و پرسنل
 • ثبت تنظیمات پیش فرق حقوق پرسنل
 • ثبت لوازم اداری  در اختیار پرسنل
 • تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم جدول تعطیلات
 • عملیات مالی پرسنل شامل : ثبت مساعده،وام،کسورات،اضافات
 • عملیات ورود و خروج و میزان کار کرد پرسنل شامل : مرخصی ساعتی،ساعت ورود و خروج ، ساعت ورود و خروج ماهانه
 • ورودی ساعات ورود و خروج از اکسل
 • دریافت گزارش لیست بیمه
 • دریافت گزارش لیست حقوق پرسنل در دو حالت معمولی و آماده برای دارایی
 • گزارش تسویه حساب پرسنل
 • مشاهده لیست حقوق قانونی
 • امکان مشاهده لیست حقوق ۱۲ ماه پرسنل بصورت سر جمع
 • امکان حذف / انتقال اطلاعات پرسنل به ماه بعد یا ماه دلخواه
 • تنظیمات صدور سند

 

گزارشات انبار

 • گزارش کاردکس فیزیکی کالا در انبار
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین
 • مشاهده موجودی کالا و نرخ فی کالا به روش میانگین بصورت انبار به انبار
 • مشاهده کاردکس امانی کالای ما نزد دیگران و کالای دیگران نزد ما
 • مشاهده کاردکس ضایعات تولید
 • قابلیت مغایرت گیری دو انبار
 • قابلیت مشاهده لیست فاکتور های : برگشت از فروش و برگشت از خرید

 

پایان دوره

 • باز ایجاد سال مالی پیوسته
 • مشاهده فرم انبار گردانی

 

تنظیمات

 • مشاهده حساب های موقت و دایم
 • تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی
 • تنظیم تعداد کاراکترها جهت : کدینگ انبار،سطوح کدینگ کالا ، سطوح کدینگ مالی، سطوح کدینگ تفضیل شناور
 • امکان تنظیم کدینگ حسابهای شناور و حسابهای تولید

 

سایر امکانات

 • تخلیه کدینگ شامل : مالی ، شناور ، انبار و کالا
 • امکان تنظیمات تصویر برای کلیدها
 • قابلیت تنظیم چیدمان در صفحه
جهت تهیه دانگل ( قفل سخت افزار ) مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ نرم افزار اضافه میگردد. 
-->