تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
03مه 2023

31

۰

ثبت نام الکترونیکی در سایت نظام مالیانی

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک

١پیش ثبت نام الکترونیک: نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک مرحله پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود. در ادامه پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.

٢صحت سنجی اطلاعات: در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.

٣تولید و ارسال اطلاعات کاربری: چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.

۴ – ثبت نام الکترونیک: پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.

نکات مهم قبل از شروع فرایند ثبت نام الکترونیک

ثبت نام الکترونیک و در نهایت تخصیص شماره اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی کاملا رایگان صورت می پذیرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان این سازمان از این بابت غیر قانونی است.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم (و کلیه اصلاحیه های بعدی) مکلفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.

تبصرهچنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

تبصره: چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

تبصرهدر مورد کارگاه ها و واحد های تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید ، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان پیش ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت، تغییر نام ، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس ، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نموده و یا ثبت نام جدیدی انجام دهند.

صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نماید.

تبصره: شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی منظور شده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده نماید.

راهنمای تصویری ثبت نام

ابتدا به   وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://www.tax.gov.ir/Pages/HomePage  مراجعه نمایید

سپس بر روی قسمت ثبت نام الکترونیک کلیک کنید ( تصویر زیر )

سپس وارد صفحه جدیدی می شوید . در قسمت  پایین صفحه بر روی دکمه قرمز رنگ ثبت نام کلیک کنید.( تصویر زیر )

اکنون وارد صفحه پیش ثبت نام میشوید در این صفحه باید نوع مودی را بر حسب نیاز خود حقیقی یا حقوقی یا موارد دیگر را انتخاب کنید.( تصویر زیر )

پس از تکمیل اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ورود به ثبت نام ، وارد صفحه زیر خواهید .

اکنون  بر روی دکمه پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.

وارد صفحه پیش ثبت نام شده اید . در این صفحه باید اطلاعات موجود در ستون سمت چپ را تکمیل نمایید و بر روی دکمه پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.( تصویر زیر )

حال وارد صفحه ای میگردید که از شما کُد فعال سازی که به شماره موبایل وارد شده شما ارسال گردیده است را از شما میخواهد . کد فعال سازی را وارد کنید و بر روی دکمه ثبت کد فعال سازی و ادامه کلیک کنید ( تصویر زیر )

اکنون وارد صفحه دیگری خواهید شد که با توجه به نوع” انتخاب مودی “که در مراحل قبل انتخاب کرده بودید ، برای شما فرمی را ظاهر خواهد کرد که باید آن را تکمیل نمایید.

به عنوان مثال زمانیکه  نوع مودی حقوقی باشد ،و فرم زیر  نمایش داده میشود  . فرم مورد نظر را تکمیل نمایید و بر روی دکمه استعلام اطلاعات و ادامه کلیک نمایید ( تصویر زیر )

سپس وارد صفحه ای میشود که اطلاعات شما را نمایش میدهد . مانند تصویر زیر:

در صورتیکه پرونده شما دارای نواقصی باشد در پایین صفحه تعدادی اخطار نمایش داده  میشود ، مانند تصویر زیر :

با کلیک بر روی هر کدام از خطوط قرمز به شما به یک صفحه منتقل می گردد که با تکمیل اطلاعات آن صفحه ، نواقص اطلاعاتی مالیاتی شما برطرف میگردد

پس از تکمیل نواقص پرونده خود بر روی دکمه تایید نهایی اطلاعات کلیک نمایید . حال به صفحه دیگری مانند تصویر زیر فرستاده میشود که پس از چک کردن اطلاعات نمایش داده شده بر روی دکمه تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری کلیک نمایید ( تصویر زیر )

و در انتها به صفحه ای مانند تصویر زیر فرستاده میشود که اطلاعات شما و کد رهگیری شما را نمایش میدهد . کد مورد نظر را یادداشت نمایید و نزد خود نگه دارید. ( تصویر زیر )

پس از طی مراحل بالا باید چند روز منتظر بمانید تا اطلاعات شما توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار سنجی گردد . پس از تایید اطلاعات شما توسط این سازمان برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور به شماره موبایلی که در سامانه وارد کرده اید ارسال خواهد شد تا به وسیله آن در سیستم وارد شوید و پیش ثبت نام مالیاتی را تکمیل کنید.

-->