تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
\<\۵۰\p\ب٫ظ\۵\>۱۴\<\/\۵۰\p\ب٫ظ\۵\>مرداد ۱۴۰۰

344

۰

ابزارها و ماژول های نرم افزار حسابداری چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

۱- ایجاد سال مالی در نرم افزار چرتکه

۲- پشتیبان گیری در نرم افزار چرتکه

۳- ثبت اتوماتیک کالاها در نرم افزار چرتکه

۴- مدیریت سفارشات فروش در نرم افزار چرتکه

۵- چاپ و پرفراژ چک در نرم افزار چرتکه

۶- چاپ بارکد در نرم افزار چرتکه

۷- اصلاح کلی قیمت کالا بصورت درصد در چرتکه

۸- انتقال عمیات یک کد کالا به کد جدید در نرم افزار مالی چرتکه

۹- انتقال عملیات کد حساب به کد جدید در نرم افزار چرتکه

۱۰- ثبت تعداد زیاد کالا در نرم افزار چرتکه

۱۱- مدیریت سفارشات خرید و فروش در نرم افزار چرتکه

۱۲- پرفراژ چک ، چاپ فاکتور ، گزارشات در نرم افزار چرتکه

۱۳- مبحث تولید فرموله در نرم افزار چرتکه

۱۴- لیست بدهکاران و بستانکاران و کنترل حد اعتباری در نرم افزار چرتکه

۱۵- واحدهای شمارش و نگهداری کالا در چرتکه

۱۶- بارکد و کد مخفف در نرم افزار چرتکه

۱۷- گروه بندی ، طبقه بندی کالاها در نرم افزار چرتکه

۱۸- تنوع ورود اطلاعات در فاکتورهای فروش نرم افزار چرتکه

۱۹- سود و زیان کالا در نرم چرتکه

۲۰- صورت سود و زیان شرکت بازرگانی در نرم افزار چرتکه

۲۱- سود و زیان معاملات در نرم افزار حسابداری چرتکه

۲۲- شناسایی انحراف مصرف مواد در نرم افزار چرتکه

۲۳- گزارش ماتریس در نرم افزار چرتکه

۲۴- ایزوله نمودن بخش فروش از اطلاعات مالی در نرم افزار چرتکه

۲۵- بایگانی ضمائم تصویری اسناد در نرم افزار چرتکه

-->