تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
05آگوست 2021

30

۰

ابزارها و ماژول های نرم افزار حسابداری چرتکه

متفرقه توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

ایجاد سال مالی در نرم افزار چرتکه

پشتیبان گیری در نرم افزار چرتکه

ثبت اتوماتیک کالاها در نرم افزار چرتکه

مدیریت سفارشات فروش در نرم افزار چرتکه

چاپ و پرفراژ چک در نرم افزار چرتکه

چاپ بارکد در نرم افزار چرتکه

اصلاح کلی قیمت کالا بصورت درصد در چرتکه

انتقال عمیات یک کد کالا به کد جدید در نرم افزار مالی چرتکه

انتقال عملیات کد حساب به کد جدید در نرم افزار چرتکه

ثبت تعداد زیاد کالا در نرم افزار چرتکه

مدیریت سفارشات خرید و فروش در نرم افزار چرتکه

پرفراژ چک ، چاپ فاکتور ، گزارشات در نرم افزار چرتکه

مبحث تولید فرموله در نرم افزار چرتکه

لیست بدهکاران و بستانکاران و کنترل حد اعتباری در نرم افزار چرتکه

واحدهای شمارش و نگهداری کالا در چرتکه

بارکد و کد مخفف در نرم افزار چرتکه

گروه بندی ، طبقه بندی کالاها در نرم افزار چرتکه

تنوع ورود اطلاعات در فاکتورهای فروش نرم افزار چرتکه

سود و زیان کالا در نرم چرتکه

صورت سود و زیان شرکت بازرگانی در نرم افزار چرتکه

سود و زیان معاملات در نرم افزار حسابداری چرتکه

شناسایی انحراف مصرف مواد در نرم افزار چرتکه

گزارش ماتریس در نرم افزار چرتکه

ایزوله نمودن بخش فروش از اطلاعات مالی در نرم افزار چرتکه

بایگانی ضمائم تصویری اسناد در نرم افزار چرتکه

-->