تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

نرم افزار مالی چرتکه تحت وب

نرم افزار مالی چرتکه در خصوص راه کارهای تحت وب روش های متعددی را پیش بینی نموده است 

 

روش اول :

 

مرکز اطلاعات در نقطه A  و مراکز دیگر در نقاط B و C , … 

ارتباط از طریق وب سرویس Soap

 

امکان اجرای ان لاین و اف لاین در شعب و ارسال به مرکز در زمان اتصال به اینترنت

 

در این روش در مرکز نرم افزار چرتکه راه اندازی میگردد ، در خصوص شعب ، میتوان اطلاعات هر شعبه را بصورت تفکیک در مرکز نگهداری نمود 

یا اطلاعات شعب بصورت تجمیعی همه و همه در مرکز نگهداری شده و امکان گزارشات تجمیعی و تفکیکی موجود میباشد ( حالت مرکز شعب )