تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
نوع عنوان سلکت قیمت
صرافی نرم افزار صرافی selectafg40sarafik ۸۰۰ $ امکانات پایه شامل : تعریف اشخاص ، پرسنل ، صندوق ، بانک ، هزینه ، درآمد ،دسته بندی اشخاص، کدینگ حسبا ب ها ، مشاهده حساب ها – انتخاب ارز پایه ، ارزهای فعال و نرخ روز ارزها، ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت چک های دریافتنی اول دوره ، ثبت چک های صادره اول دوره )
۲-صرافی : ارسال حواله به سایر کشورها ، دریافت حواله از سایر کشورها ، خرید و فروش ارز ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمدها ، انتقال مبلغ بین حساب ها ، سند حسابداری
۳-دریافت و پرداخت : دریافت نقدی ، پرداخت نقدی ، دریافت نقدی مدت دار ، پرداخت نقدی مدت دار ، چک ( دریافت چک از اشخاص ، صدور چک به اشخاص ، واریز فیش نقدی به بانک ، تنظیمات پرفراژ چک ، پرفراژ چک) ، تبدیل ارز ( دریافت نقد ) ، تبدیل ارز ( پرداخت نقد ) ، تبدیل ارز ( بین حساب ها ) ، دریافت حواله ، ارسال حواله
۴- عملیات بانکی : ارسال چک به بانک جهت وصول ، وصولی چک های نزد بانک ، وصول نقدی چک های نزد صندوق ، استردا چک دریافتنی ، خرج/انتقال چک های نزد صندوق ، برگشت زدن چک دریافتی ، ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) ، پاس کردن چک های صادره ، استرداد چک
۵-گزارشات حساب ها : گزارش حساب ( به تفکیک ارز )، گزارش حساب (ارزی و تسویه ) ،گزارش حساب (تک ارزی ) ، لیست بدهکاران ، لیست بدهکاران ( تفضیل ) ، لیست بستانکاران ، لیست بستانکاران ( تفضیل ) ، لیست بدهکاران و بستانکاران ، گزارش هزینه ها و درآمدها ، گزارش تبادلات بین حسابها ، گزارش نرخ روزانه ارزها .
۶-وجوه : دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، دریافت های نقدی مدتی ، پرداخت های نقدی مدتی ، چک های دریافتی ( لیست کلیه چک های دریافتی –لیست چک های معوقه-لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – چستجوی چک دریافتی ) ، چک های پرداختی ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) ، تبادلات ارزی ، حواله های ارسالی به سایر کشورها ، حواله های دریافتی از سایر کشور ، حواله های دریافتی ، حواله های ارسالی
۷-دفاتر مالی :دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ، دفتر تفضیل ، تراز کل ، تراز معین ، تراز تفضیل ، تنظیم تراز نامه ، تراز نامه ، تنظیم سود و زیان ، صورت سود و زیان
۸-امکانات برنامه : تنظیمات ( تنظیم مشخصات شرکت – تنظیمات کدینگ حساب ها – تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – تنظیمات آرم شرکت – تنظیمات متفرقه – تنظیم منوهای در دسترس) ، تهیه نسخه پشتیبان ،تغییر رمز عبور کاربر ، ماشین حساب ، مبدل تاریخ ، مبدل ارز ، بررسی تخریب ، رفع اشکال اینترنتی ، امکانات ارتقا ( بازیابی از نسخه های قبلی – ارزها و نرخ ان – بروز رسانی نرخ ارز – تطبیق ارز- حذف اطلاعات سال مالی جاری – حذف کلیه اطلاعات – حذف کلیه اطلاعات به جز حساب ها و کالاها )، ایجاد سال مالی ( ایجاد سال مالی جدید – ایجاد سال مالی گسسته )
۹- راهنما : راهنمای نصب نرم افزار ، وب سایت ، درباره ما ، سایر محصولات
فروشگاهی نرم افزار فروشگاهی ساده selectafg40vijeSade ۵۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، کاردکس تک ارزی، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)،، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها،
فروشگاهی نرم افزار فروشگاهی متوسط selectafg40vije ۸۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، کاردکس تک ارزی،ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
فروشگاهی نرم افزار فروشگاهی پیشرفته selectafg40vijefakhrian ۴۶۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس )تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس(، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص،حد اعتباری برای مشتریان (به ارز پایه)، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی،فاکتور فروش امانی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید(بهای تمام شده در فاکتور به صورت کالا به کالا مشخص است)، فاکتور برگشت از خرید ،رسید کالای امانی ، حواله کالای امانی ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ،خروجی اکسل، دفتر روزنامه ،تنظیم صورت سود و زیان، صورت سود و زیان، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران،نرخ روزانه ارزها ،تبادلات ارزی، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،گزارش کالاهای امانی(موجودی اجناس در انبار، کاردکس اجناس در انبار، موجودی امانی و اصلی به تفکیک و سرجمع)، موجودی اجناس ، کاردکس جنس، کاردکس تک ارزی،ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ،موجودی اجناس به تفکیک انبار، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،طراحی چاپی فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید(گسسته و پیوسته)، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
فروشگاهی نرم افزار عمده فروشی توزیع selectafg40anbarlinejume تعریف انبار، دسته بندی کالاها، تعریف کالاها، لیـست کالاها، ارزها و نرخ آن، نرخ روز ارزها، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص (در ۵ گروه)، تعریف پرسنل ، صندوق، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، ثبت مانده اول دوره کالاها، ثبت مانده اول دوره حساب ها، فاکتور فروش نقدی، فاکتور فروش در ۴ دسته فاکتور مختلف، فاکتور برگشت از فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، حواله توزیع، انتقال بین انبارها، پیش فاکتور، ســـند حسابداری، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، تبدیل ارز دریافت نــقد، تبدیل ارز پرداخت نــقد، تبدیل ارز بین حساب ها، دریافت حواله، ارسال حواله، ثبت هزینه ها، ثبت درآمـد ها، انتقال مــــبلغ بین حسابها، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، دفتر روزنامه،صورت سود و زیان، لیست بدهکاران و بستانکاران(در چهار گروه اشخاص)، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی، تبادلات ارزی، حواله های دریافتی، حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمد ها، لیست تبادلات بین حسابها، نرخ روزانه ارزها، کاردکس جنس، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس ، به قیمت روز خرید، موجودی اجناس ، به قیمت روز فروش، موجودی اجناس ، به تفکیک انبار، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، لیست ورود کالاها، لیست خروج کالاها، لیست فاکتورهای فروش (هر ۴ دسته فاکتور به تفکیک)، لیست فروش خالص، لیست گردش کالاها، سود فروش کالاها به روش میانگین، تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان، تنظیمات سطح دسترسی برای کاربران، تغییر رمز ورود، تنظیمات قطعی و موقت کردن فاکتورها و اسناد، دفترچه تلفن (شامل تعریف مشاغل، تعریف شهرها، تعریف گروه افراد ، ثبت مشخصات اشخاص، ثبت تماس های دریافتی و تماس های گرفته شده، لیست تلفن اشخاص، گزارش از تماس های دریافتی و تماس های گرفته شده)، مبدل تاریخ، مبدل ارز، بروز رسانی نرخ ارز، حذف کلیه اطلاعات و حذف سال مالی ، حذف کلیه اطلاعات بجز کالاها و حساب ها، ایجاد سال مالی به صورت گسسته و پیوسته، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیم کدینگ حساب ها، تنظیم آرم یا لوگو شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیمات پیش فرض صندوق، تنظیمات پیش فرض انبار، سربرگ
شرکتی نرم افزار شرکتی ساده selectafg40vijekharidt ۲۶۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید (تخفیف کالا به کالا و نمایش بهای تمام شده در هر خط)، فاکتور برگشت از خرید ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، کاردکس تک ارزی،ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
شرکتی نرم افزار شرکتی سود و زیان fifo selectafg40vijederakhshan ۴۰۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ،بهای تمام شده کالا در فاکتور خرید به صورت خط به خط ونمایش بهای تمام شده و محاسبه سود در فاکتور فروش به روش fifo ، انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، کاردکس تک ارزی،ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس به روش FIFO ، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین،سود حاصل از فاکتورهای فروش به روش FIFO ،تجدید محاسبات فروش و مرجوعی، تجدید محاسبات خرید و مرجوعی، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
نرم افزار تولیدی نرم افزار تولیدی selectafg40vijeSoap ۸۰۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف مواد اولیه، تعریف محصولات ، لیـست مواد اولیه،لیست محصولات، تنظیم فرمول تولید محصولات، تنظیم دستمزد و سربار اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ، ثبت اجناس تولید شده (با نمایش بهای تمام شده هر محصول)، مشاهده برگه خروج مواد، انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش ، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، مبدل تاریخ، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
تخصصی نرم افزار سوپرمارکت ساده selectafg40vijesmallhyper ۱۰۰ $ ارز ها و نرخ آن، نرخ روز ارزها، تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش بارکد (در دو حالت ایجاد و مشاهده)، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، ثبت قیمت خرید و فروش – روز،موجودی اجناس به قیمت روز خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین،موجودی اجناس به کمتر از حد سفارش، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ،تنظیم سطح دسترسی به منوها، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
تخصصی نرم افزار سوپر مارکت متوسط selectafg40vijehyper ۴۰۰ $ این نرم افزار مشابه نرم افزار شرکتی نسخه ۱ میباشد با این تفاوت که سه سطحی میباشد و تا سطح تفضیل امکان تعریف حسابها و کالاها وجود دارد . مامی موارد ۱ تا ۷ فروشگاهی ساده را دارد بعلاوه امکان تعریف کدینگ برای حسابها ، امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و … ، دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه ، تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان  ، گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل
تخصصی نرم افزار سوپر مارکت پیشرفته selectafg40nf ۲۰۰۰ $ تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تعریف اجناس، لیست اجناس/بارکد، ارزها و نرخ آن، نرخ روز ارزها، تعریف اشخاص، دسته بندی اشخاص، تعریف پرسنل ، تعریف بانک ها، تعریف صندوق ها، تعریف هزینه ها، تعریف درآمد ها، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، تبدیل ارز دریافت نــقد، تبدیل ارز پرداخت نــقد، تبدیل ارز بین حسابات، دریافت حواله، ارسال حواله، ثبت هزینه ها، ثبت درآمـد ها، انتقال مــــبلغ بین حسابها، ثبت قیمت فروش(سه نوع قیمت برای هر کالا)، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، فاکتور فروش، فاکتور فروش بارکد (در دو حالت ایجاد و مشاهده)، فاکتور برگشت از فروش (در سه حالت کامل، فقط ایجاد و مشاهده)، انتقال بین انبارها، پیش فاکتور، سند حسابداری (به صورت دستی و اتومات)، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش مالی و کالائی، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، تراز کل، تراز معین، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، لیست دریافت های نقدی، لیست پرداخت های نقدی، لیست تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمدها، لیست تبادلات بین حسابها، لیست نرخ روزانه ارزها، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)، تغییر رمز عبور کاربر، تعیین سطح دسترسی به منوها، تعیین سطح دسترسی به حساب ها و کالاها، تفکیک عملیات اپراتورها، تنظیم اجازه ورود به کاربر، مانیتورینگ عملیات کاربران، مـــــــیز کــــــار، تعیین شماره اسناد اتوماتیک، تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان، حذف اطلاعات و حذف سال مالی ، ایجاد سال مالی (پیوسته و گسسته) ، طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده) ، طراحی چاپ فیش ، سربرگ، مبدل تاریخ، تطبیق ارز، مبدل ارز، بروزرسانی نرخ ارز (نرم افزار قدیم به جدید)، تنظیم انبار پیش فرض، کنترل اسناد تکراری، کنترل فاکتورها با اسناد، ایجاد شرکت جدید
تخصصی نرم افزار موبایل و لوازم جانبی موبایل (پرزه فروشی) selectafg40vijenetamin ۲۰۰ $ تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، لیـست اجناس، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، مشاهده حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ،موجودی اجناس ، کاردکس جنس، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، ، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش،لیست فاکتورهای تسویه شده، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، ، تنظیم مشخصات شرکت، ، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت،تنظیمات طراحی چاپ فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه،سربرگ، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان قبلی، ایجاد سال مالی جدید، مبدل ارز، تطبیق ارز،حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض)، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
تخصصی نرم افزار کاشی فروشی selectaltinariajavid ۴۰۰ $ تعریف انبار، تعریف اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس ، تعریف دسته بندی اجناس ، لیـست اجناس، ارزها و نرخ آن، نرخ روز ارزها، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک ها، تعریف هزینه ها، تعریف درآمدها، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، اول دوره اجناس، اول دوره حساب ها، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، تبدیل ارز دریافت نــقد، تبدیل ارزپرداخت نــقد، تبدیل ارزبین حسابات، دریافت حواله، ارسال حواله، ثبت هزینه ها، ثبت درآمـد ها، انتقال مــــبلغ بین حسابها ، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، انقال بین انبارها، پیش فاکتور،امکان اصلاح دریافت نقدی روی فاکتور فروش، سند حسابداری، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست طلبکاران، لیست بدهکاران، لیست دریافت های نقدی، لیست پرداخت های نقدی، لیست تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمدها، لیست تبادلات بین حساب ها، نرخ روزانه ارزها، موجودی اجناس، کاردکس کالاها، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به قیمت روز خرید،موجودی اجناس به قیمت روز فروش، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس به تفکیک انبار، موجودی اجناس منفی، لیست ورود اجناس، لیست خروج اجناس، لیست بل های فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)، تعیین سطح دسترسی به منوها، تهیه و بازیابی از نسخه پشتیبان، تغییررمزعبورکاربر، ایجاد سال مالی پیوسته و گسسته، سربرگ، تنظیمات فرم چاپی فاکتور با مانده و بدون مانده، مبدل تاریخ، مبدل ارز، تطبیق ارز، حذف کلیه اطلاعات و حذف سال مالی جاری، ابزار چند شرکته جهت کار همزمان بر روی چند شرکت بدون تداخل حساب ها،
تخصصی نرم افزار سنگ فروشی selectafg100t1sang ۲۴۰ $ تعریف اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس ، تعریف دسته بندی اجناس ، لیـست اجناس، ارزها و نرخ آن، نرخ روز ارزها، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص،منطقه بندی اشخاص، صندوق ، بانک ها، تعریف هزینه ها، تعریف درآمدها، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، اول دوره اجناس، اول دوره حساب ها، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، تبدیل ارز دریافت نــقد، تبدیل ارزپرداخت نــقد، تبادلات بین حساب ها، تبادل ارز، خرید و فروش ارز، واریز فیش نقدی به بانک، ثبت هزینه ها، ثبت درآمـد ها، انتقال مــــبلغ بین حسابها ، ثبت کسری فقط به پول رایج، ثبت اضافات فقط به پول رایج، فاکتور فروش عمومی ،فاکتور فروش مخصوص کار سنگ (با تعیین عرض، طول، ضخامت، تعداد ، متراژ)، فاکتور برگشت از فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، پیش فاکتور، سند حسابداری، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب تبدیل ارز ، گزارش حساب یک ارز خاص ، گزارش حساب دو ارزی، ریز عملکرد صندوق ( تفکیک ارز ) ، ریز عملکرد صندوق ( پول رایج ) ، ریز عملکرد حساب ( پول رایج ) ، لیست طلبکاران، لیست بدهکاران، دفتر روزنامه، صورت سود و زیان، لیست درآمدها، لیست هزینه ها، لیست تبادلات بین حساب ها، لیست تبادلات ارزی، لیست نرخ ارز در روزهای مختلف، موجودی اجناس، کاردکس کالاها، ثبت قیمت خرید و فروش ، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، موجودی اجناس به روش FIFO، لیست ورود اجناس، لیست خروج اجناس، لیست بل های فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)، تهیه و بازیابی از نسخه پشتیبان، تغییررمزعبورکاربر، ایجاد سال مالی ، تنظیمات فرم چاپی فاکتور با مانده و بدون مانده، مبدل تاریخ، مبدل ارز، بروزرسانی نرخ ارز (نرم افزار قدیم به جدید) ، حذف کلیه اطلاعات و حذف سال مالی جاری
تخصصی نرم افزار دارو فروشی selectafg40daru ۱۵۰ $ تعریف انبار، ایجــاد گروه کالاها، تعریف کالاها، لیـست کالاها، ارزها و نرخ آن ، نرخ روز ارزها، تعریف اشخاص، پرسنل، بازاریاب، صندوق، بانک، هزینه، درآمد، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس، ثبت مانده اول دوره حساب ها، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، پیش فاکتور، انتقال بین انبارها، سند حسابداری، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، تبدیل ارزدریافت نــقد، تبدیل ارز پرداخت نــقد، تبدیل ارز بین حسابات، دریافت حواله، ارسال حواله، ثبت هزینه ها، ثبت درآمـد ها، انتقال مــــبلغ بین حسابها، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، دفتر روزنامه،صورت سود و زیان، لیست بدهکار، لیست بستانکار، گزارش بازاریاب، دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی، تبادلات ارزی، حواله های دریافتی، حواله های ارسالی، هزینه ها، درآمــدها، تبادلات بین حسابها، نرخ روزانه ارزها، موجودی اجناس، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس ، به قیمت روز خرید، موجودی اجناس ، به قیمت روز فروش، موجودی اجناس ، به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس ، به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، تاریخ انقضا، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتور های فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)، تعیین سطح دسترسی به منوها، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از پشتیبان، تغییر رمز عبور کاربر، ایجاد سال مالی جدید گسسته و پیوسته، سربرگ،طراحی فرم چاپی فاکتور با مانده، طراحی فرم چاپی فاکتور بدون مانده، مبدل تاریخ، مبدل ارز، بازیابی از نسخه های قبلی، بروزرسانی نرخ ارز (نرم افزار قدیم به جدید)، تطبیق ارز، حذف اطلاعات و حذف سال مالی، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها
تخصصی نرم افزار آهن آلات دو واحد مستقل کالا selectafg40vije2s ۴۶۰ $ نرم افزار به صورت دو واحد مستقل می باشد ، تنظیمات ارز ها شامل : ( تعیین ارز پایه – ارزها و نرخ آن – نرخ روز ارزها ) ،تعریف انبار (ابزار چند انباره) ، تنظیمات مربوط به انواع اجناس، تعریف طبقه بندی اجناس، تعریف دسته بندی اجناس، تعریف گروه بندی اجناس، تعریف اجناس ، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، پرسنل، صندوق ، بانک، هزینه ، درآمد، کدینگ حساب ها، ثبت مانده اول دوره اجناس ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت دریافت نقدی ، ثبت پرداخت نقدی ، تبدیل ارز دریافت نــقد ، تبدیل ارز پرداخت نــقد ، تبدیل ارزبین حساب ها ، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمـد ها ، انتقال مــــبلغ بین حسابها، فاکتور فروش ،فاکتور فروش نقدی، فاکتور برگشت از فروش ، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید ،انتقال بین انبارها، پیش فاکتور ، ســـند حسابداری (با امکان ثبت دستی و اتومات) ، دفتر روزنامه ، صورت حسابها ، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران و بستانکاران، تنظیم سود و زیان، صورت سود و زیان، نرخ روزانه ارزها ،لیست دریافت های نقدی، لیست پرداخت های نقدی ،لیست تبادلات ارزی، لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست هزینه ها، لیست درآمــدها ، لیست تبادلات بین حسابها ، موجودی اجناس، کاردکس تک ارزی، کاردکس جنس دو واحده، ثبت قیمت خرید و فروش – روز، موجودی اجناس به قیمت روز خرید، موجودی اجناس به قیمت روز فروش، موجودی اجناس به آخرین قیمت خرید، موجودی اجناس به آخرین قیمت فروش، موجودی اجناس به روش میانگین، موجودی اجناس منفی، لیست ورود جنس، لیست خروج جنس، لیست فاکتورهای فروش، لیست فــروش خــالص، لیست گـــردش اجناس، سود فروش اجناس به روش میانگین، تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان، سربرگ، مبدل تاریخ، مبدل ارز، حذف اطلاعات و حذف سال مالی، حذف کلیه اطلاعات بجز کالاها و حساب ها، تنظیمات مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حساب ها، تنظیمات آرم یا لوگو شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیمات منو در دسترس (جعبه ابزار) ، تغییر رمز عبور کاربر، تعیین سطح دسترسی به منوها، طراحی فرم چاپی فاکتور فروش (با مانده و بدون مانده)، ایجاد سال مالی جدید (گسسته و پیوسته)
تخصصی نرم افزار صرافی selectafg40sarafi ۸۰۰ $ انتخاب ارز پایه (انتخاب ارز پایه و تخلیه اطلاعات) ، ارزهای فعال، نرخ روز ارزها، دسته بندی اشخاص، تعریف اشخاص، تعریف پرسنل، صندوق، بانک، هزینه ها ، درآمد ها، تعریف و مشاهده کدینگ حساب ها، ثبت مانده اول دوره حساب ها،ثبت چک های دریافتی اول دوره، ثبت چک های صادره اول دوره، ارسال حواله به سایر کشورها، دریافت حواله از سایر کشورها،خرید و فروش ارز،خرید ارز از مشتری، فروش ارز به مشتری، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمد ها، انتقال مبلغ بین حساب ها، سند حسابداری، دریافت نقدی، پرداخت نقدی، دریافت نقدی قرض مدت دار، پرداخت نقدی قرض مدت دار، دریافت چک از اشخاص، صدور چک به اشخاص، واریز فیش نقدی به بانک، پرفراژ چک (چاپ چک)، تبدیل ارز دریافت نقد، تبدیل ارز پرداخت نقد، تبدیل ارز بین حساب ها، دریافت حواله ، ارسال حواله ، ارسال چک به بانک جهت وصول، وصولی چک های نزد بانک، وصول نقدی چک های نزد صندوق، استرداد چک دریافتنی، خرج / انتقال چک های نزد صندوق، برگشت زدن چک دریافتی، ثبت چکهای لاوصول ( سوخت شده )، پاس کردن چک های صادره، استرداد چک صادره، گزارش حساب تفکیک ارز، گزارش حساب ارزی و تسویه، گزارش حساب تک ارزی، لیست بدهکاران، لیست بدهکاران تفصیل، لیست بستانکاران، لیست بستانکاران – تفصیل، لیست کلیه چکهای دریافتی، لیست چک های معوقه، لیست چک های دریافتی نزد صندوق، لیست چک های نزد بانک، لیست چک های وصول نقدی شده، لیست چک های خرج شده، لیست چک های برگشت شده، لیست چک های مسترد شده، جستجوی چک دریافتی، لیست کلیه چک های صادره، لیست چک های صادره معوق، لیست دریافت های نقدی، لیست پرداخت های نقدی ، لیست دریافت های نقدی مدتی ، لیست پرداخت های نقدی مدتی، لیست تبادلات ارزی،لیست حواله های دریافتی، لیست حواله های ارسالی، لیست حواله های ارسالی به سایر کشورها، لیست حواله های دریافتی از سایر کشورها، لیست هزینه ها، لیست درآمدها ، لیست تبادلات بین حسابها، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، دفتر تفصیل، تراز کل، تراز معین، تراز تفضیل، تراز نامه، صورت سود و زیان، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیمات کدینگ حسابها ، تغییر رمز عبور کاربر، تعیین سطح دسترسی به منوها، تنظیمات آرم (لوگو) شرکت، تنظیمات متفرقه، تنظیم منوهای در دسترس (جعبه ابزار)، تهیه و بازیابی از نسخه پشتیبان، تغییر رمز عبور کاربر، ایجاد سال مالی به صورت گسسته و پیوسته، مبدل تاریخ، مبدل ارز، بروزرسانی نرخ ارز (نرم افزار قدیم به جدید)، تطبیق ارز، حذف کلیه اطلاعات و حذف سال مالی ، حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها