تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

پاسارگاد

لیست نمایندگان فروش در شهر پاسارگاد به همراه اطلاعات تماس

شهر اطلاعات نماینده آدرس
پاسارگاد آقای یزدانی – مرکز اینترنت صمیمی سعادت شهر – ۱۸ متری حسینیه
پاسارگاد آقای حقیقی – کامپیوتر آذر سعادت شهر – بلوار معلم
پاسارگاد آقای یزدانی – مرکز اینترنت پارت سعادت شهر – خیابان کتابخانه
پاسارگاد آقای برزگر – کامپیوتر داده پرداز سعادت شهر – بلوار امام – روبروی طلافروشی نوری