نرم افزارهای مالی

نوع عنوان سلکت قیمت
میدان تره بار میوه و تره بار نسخه ۱ selectsalever1tarebar ۸۵۰۰,۰۰۰ ریال تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف دسته بندی کالاها- تعریف انواع کالا ها- مشاهده لیست کالاها- منطقه بندی مشتریان – تعریف مشتریان- تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها -تعریف پرسنل -تعریف انواع هزینه ها- تعریف انواع درآمد ها – تعریف کدینک حساب ها -ثبت مانده اول دوره حساب ها- ثبت اول دوره کالاها- ثبت چک های دریافتی اول دوره- ثبت چک های صادره اول دوره- صدور فاکنور فروش- صدور فاکتور برگشت از فروش- صدور بارنامه -فاکتور برگشت از خرید- صدور پیش فاکتور- سند حسابداری- دریافت وحه نقد از اشخاص- پرداخت وجه نقد به اشخاص- دریافت چک از اشخاص- پرداخت چک به اشخاص- واریز فیش نقدی به بانک- ارسال حواله به اشخاص – دریافت حواله از اشخاص- ثبت درآمد های موسسه- انتفال مبلغ یا مانده به حساب ها- ارسال چک به بانک جهت وصول- وصول چک های نزد بانک- استرداد چک دریافتی- برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول- پاس کردن چک های صاده – استرداد چک صادره- دفتر ریز عملکرد حساب- دفتر عملکرد وریز فاکتور- لیست بدهکاران- لیست بستانکاران- دفاتر مالی- لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص- لیست فیش های نقدی- لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لسیت حواله های پرداختی به اشخاص- لیست هزینه ها- لیست درآمد ها- لیست تبادل بین حساب ها- کاردکس کالا- موجودی کالا ها به آخرین قیمت خرید- موجودی کالا به قیمت فروش- لیست ورود کالا ها – لیست خروج کالا ها – لیست فاکتور های فروش – ایست فاکتور های خرید- لیست فروش خالص- لیست گردش کالا- تعریف اشخاص- تعریف شهرستان ها- تعریف مشاغل- تعریف مشخصات اشخاص- حذف کلی اطلاعات(بازیابی پیش فرض) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات  فروشگاه – تنظیم کدینگ حساب ها- تنظیمات متفرقه- تعریف کد اسناد دریافتی و پرداختی – تنظیم آرم ولوگو شرکت- تنظیم صفحه پس زمینه- تهیه نسخه پشتیبان – بازیابی از نسخه پشتیبان-تعیین رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی کاربر- ایجاد سال مالی جدید- راهنمای استفاده از نرم افزار
پارکینگ پارکینگ مجتمع تجاری و عمومی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال ثبت ورود وخروج ماشین ها با استفاده از ثبت اطلاعاتی از جمله :شماره قبض .شماره پارک. شماره پلاک . ساعت ورود ساعت خروج و…

لیست ورود وخروج ماشین ها. لیست ماشین های موجود در پارکینگ – حذف کلیه اطلاعات -تنطیمات برنامه -تهیه نسخه پشتیبان – بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی – تغییر رمز عبور کاربران – ماشین حساب و…

 

پارکینگ

پارکینگ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قاب سازی قاب سازی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال ایجاد گروه کالاها – تعریف کالا های هر گروه – مشاهده لیست کالا ها – تعریف اشخاص – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها- تعریف انواع درآمد ها – تعریف کدینک حساب ها – ثبت مانده اول دوره حساب ها- ثبت اول دوره کالاها- ثبت چک های دریافتی اول دوره- ثبت چک های صادره اول دوره- صدور فاکنور فروش- صدور فاکتور برگشت از فروش – فاکتور برگشت از خرید- صدور پیش فاکتور- سند حسابداری – دریافت وحه نقد از اشخاص- پرداخت وجه نقد به اشخاص- دریافت چک از اشخاص- پرداخت چک به اشخاص- واریز فیش نقدی به بانک- ارسال حواله به اشخاص – دریافت حواله از اشخاص- ثبت درآمد های موسسه- انتفال مبلغ یا مانده به حساب ها- ارسال چک به بانک جهت وصول- وصول چک های نزد بانک- استرداد چک دریافتی- برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول- پاس کردن چک های صاده – استرداد چک صادره – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص- لیست فیش های نقدی- لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لسیت حواله های پرداختی به اشخاص- لیست هزینه ها- لیست درآمد ها- لیست تبادل بین حساب ها- کاردکس کالا- موجودی کالا ها به آخرین قیمت خرید- موجودی کالا به قیمت فروش- لیست ورود کالا ها – لیست خروج کالا ها – لیست فاکتور های فروش – ایست فاکتور های خرید- لیست فروش خالص- لیست گردش کالا- تعریف اشخاص- تعریف شهرستان ها- تعریف مشاغل- تعریف مشخصات اشخاص- حذف کلی اطلاعات(بازیابی پیش فرض) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات  فروشگاه – تنظیم کدینگ حساب ها- تنظیمات متفرقه- تعریف کد اسناد دریافتی و پرداختی – تنظیم آرم ولوگو شرکت- تنظیم صفحه پس زمینه- تهیه نسخه پشتیبان – بازیابی از نسخه پشتیبان-تعیین رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی کاربر- ایجاد سال مالی جدید- راهنمای استفاده از نرم افزار
مطب پزشک مطب پزشک ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال طبقه بندی موارد – دسته بندی موارد – مشاهده موارد – منطقه بندی بیماران – دسته بندی بیماران – تعریف بیمار – تعریف همکاران – تعریف پرسنل – درج روزانه موارد ثبت تصویر – دفتر ریز عملکرد بیمار – دفتر ریز عملکرد زیر درمان – دفتر ریز عملکرد بیماران – تنظیمات پنل اس ام اس اینترنتی – تنظیمات ارسال پیام کوتاه – تنظیمات حساب های پیام های کوتاه – ارسال پیام ماده حساب مشتریان – ارسال پیام یادآوری چک های معوقه – لیست پیام های آماده جهت ارسال – گزارش پیام های کوتاه -ارسال پیام کوتاه –
کرایه محصولات فرهنگی کرایه محصولات فرهنگی ۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
رزرواسیون هتل
رزرواسیون هتل
۱۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار باغ و تالار ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲,۰۷۰,۰۰۰
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال
۸۷۵,۰۰۰ ریال
۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶,۶۷۰,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای ویژه دارایی نرم افزار ارزش افزوده شرکتی selectm70 ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای ویژه دارایی نرم افزار ارزش افزوده فروشگاهی selectm70140 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای انبارداری نرم افزار انبار تعدادی selectanbarsimple ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای انبارداری نرم افزار انبار ۲ ( تعدادی / ریالی) selectanbar120 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار فقط مخصوص انبارداری بوده و هم بصورت تعدادی و هم ریالی موجودی انبار را داریم و ابزارها و امکانات زیر را دارد: پایه رباتیک گزارش ساز و فرم ساز ، برای کالاها می توان عملیات ایجاد و تعریف در سطح معین و درج ریز مشخصات ، اصلاح و حذف، چاپ لیست کامل کالاها یا چاپ انتخاب شده ها ، مشاهده همه کالاها و جستجو براساس کد یا نام کالا و جستجو در مشخصات آنها را انجام داد. برای کالا میتوان تعریف بارکد ، تعریف واحد کالا ، مشاهده کاردکس کالا و موجودی کالاها را ببینیم. ثبت موجودی اول دوره کالاها ، تعریف اشخاص (بدهکاران ) ، تعریف منطقه بندی اشخاص ، گزارش موجودی کالاها ( به آخرین قیمت خرید – به آخرین قیمت فروش ) – گزارش کاردکس کالا – لیست ورود کالا – لیست خروج کالا – لیست گردش کالا – گزارش سود فروش کالا به روش میانگین ، ثبت مشخصات شرکت – تهیه نسخه پشتیبان – تغییر رمز عبور کاربران – ایجاد سال مالی پیوسته – ماشین حساب – کنترل فاکتورها و اسناد – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال اینترنتی – تنظیمات چاپ چک و چاپ چک – امکانات ارتقاء ( بازیابی – حذف سال مالی جاری و حذف کلیه اطلاعات ) ، تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران سیستم ، انبار ( ثبت رسید انبار – برگشت از رسید – ثبت حواله انبار – ثبت برگشت از حواله )