تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

قم

لیست نمایندگان فروش در شهر قم به همراه اطلاعات تماس

شهر اطلاعات نماینده آدرس
قم های لپ-آقای سلطانی پاساژ مروارید-ط۴-و۴۰۹
قم فراپرداز-آقای فخرائی صفایی-پاساژ مروارید-ط۴-و۴۰۴
قم لپ تاپ حامد-آقای حسن زاده صفائیه – پاساژ مروارید – طبقه ۵
قم داتیس رایانه-آقای زهره قم خ صفاییه . پاساژ مروارید طبقه چهارم پلاک ۴۱۴
قم نوین پرداز-آقای موقنیان صفائیه – پاساژ مروارید – طبقه ۵
قم کامپیوتر امین-آقای صلواتی خ شهدا-پاساژ مروارید-ط۵ و۵۰۱
قم کامپیوتر هشت بهشت-آقای قلی زاده پاساژ طلا – طبقه آخر – پ۱
قم فروشگاه آوا-آقای مهدی خانی صفائیه – پاساژ مروارید – طبقه ۴
قم آرین رایانه-آقای زندی صفائیه – پاساژ مروارید – طبقه ۵
قم کامپیوتر نوآوران-آقای آقابابا سی متری کیوان فر-کوچه ۱-پ۲۲
قم آرمانسیس-آقای اسماعیلی صفائیه – پاساژ مروارید -و۵۰۴
قم کامپیوتر فراسو-آقای بیات صفائیه-پاساژ مروارید-پ۴۱۸