تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

سمیرم

لیست نمایندگان فروش در شهر سمیرم به همراه اطلاعات تماس

شهر اطلاعات نماینده آدرس
سمیرم آقای شهیدانی – شرکت فنی مهندسی سپنتا سیستم میدان ساعت خیابان میرزا رضا کرمانی
سمیرم آقای صابری – کامپیوتر پویان ضلع شمال غربی میدان شهدا
سمیرم آقای نادری – خدمات کامپیوتر نادری خیابان میرزا رضا کرمانی بالاتر از مخابرات
سمیرم آقای آصفی – رایان گستر فلکه اموزش و پرورش ( میدان معلم ) روبروی آموزش و پرورش