تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

اردبیل

لیست نمایندگان فروش در شهر اردبیل به همراه اطلاعات تماس

شهر اطلاعات نماینده آدرس
اردبیل فروشگاه دیتا گارانتی – آقای عبدالهیان چهار راه امام خمینی -بازار صدف -طبقه دوم – واحد ۵۳
اردبیل فروشگاه یاهو-حبیب آقای شمس چهار راه امام خمینی -بازار صدف – طبقه اول واحد ۱۰۶
اردبیل موبایل ساحل-آقای دهقانی پور چهار راه امام خمینی – بازار صدف – طبقه دوم واحد ۱۰۴
اردبیل فروشگاه زرین رایانه -آقای رامین چهار راه امام خمینی – بازارصدف- طبقه دوم- پلاک۲۲
اردبیل کامپیوتر شجاعی فر د-آقای شجاعی فرد چهار راه امام خمینی -پاساژ صدف -طبقه اول پلاک۱۰۳
اردبیل کامپیوتر حبیبی – آقای حبیبی چهار راه امام خمینی- بازار صدف – طبقه اول واحد ۵۹
اردبیل دیجیتال سرویس -کامپیوتریاهو- خانم خداپور چهار راه امام خمینی – بازار صدف – طبقه فوقانی – واحد ۵۶
اردبیل خانه دوربین -آقای صلاحی چهار راه امام خمینی – بازار صدف – بالای همکف
اردبیل فروشگاه پاتریس ۲-آقای خدایی چهار راه امام خمینی – بازار صدف طبقه ۲
اردبیل کامپیوتر اذربایجان – آقای حکیمی باغمیشه – روبروی مسجد
اردبیل گالری دوربین نما -آقای میرزایی چهار راه امام خمینی – بازار صدف طبقه ۲ واحد ۱۰۵
اردبیل کامپیوتر پرنس -آقای صدقی چهار راه امام خمینی – بازار صدف – پلاک ۱۰۴
اردبیل مرکز کامپیوتر ایرانیان – آقای بامداد چهار راه امام خمینی – بازار صدف – پلاک ۶۵
اردبیل وژان سیستم -آقای امیری چهار راه امام خمینی -بازار صدف طبقه بالای همکف پلاک ۸۴
اردبیل موبایل شهر -آقای عبدالهیان چهار راه امام خمینی -بازار صدف – طبقه دوم – پلاک ۵۷
اردبیل موبایل بهمن – آقای پاشازاده چهار راه امام خمینی – بازار صدف – طبقه اول – پلاک ۶۸
اردبیل اپل سنتر – آقای شاهی چهار راه امام خمینی – بازار صدف طبقه ۲ پلاک ۱۰۸
اردبیل فروشگاه طاها الکترونیک – آقای بصیری چهار راه امام خمینی – صدف – طبقه اول پلاک ۸۴
اردبیل ریزپرداز کامپیوتر -آقای بختو چهار راه امام خمینی- بازار صدف -پلاک ۵۴
اردبیل کامپیوتر آریا -آقای ضرغام پور چهار راه امام خمینی بازار صدف
اردبیل اسپید رایانه -آقای بهروز اردبیل – پاساژ صدف – طبقه فوقانی – پلاک ۶۹ و ۷۱
اردبیل کامپیوتر گوگل – آقای بذلیان چهار راه امام خمینی – بازار صدف
اردبیل کامپیوتر دنیز-آقای شمس چهارراه امام-بازار صدف-ط۱-و۱۰۶
اردبیل موبایل احمدی-آقای احمدی اردبیل ۴راه امام برج صدف ط اول واحد۶۱