تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

لیست محصولات متنوع جهت فروشگاهها ، شرکتهای کوچک یا کارگاههای تولیدی ...

در محصولات ذیل چرتکه سعی بر قیمت مناسب در کنار امکانات اتوماتیک و مناسب جهت فروشگاهها ، شرکتهای کوچک یا کارگاه های تولیدی نموده است ، در محصولات ذیل فرض بر این گرفته شده است که اطلاعات مالی اپراتور در حداقل میباشد و چرتکه وارد مباحث پیچیده مالی نگردیده است