تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

نرم افزارهای تولیدی چرتکه

نوع عنوان سلکت قیمت
تولیدی تولیدی بازرگانی متوسط selectm70250 تماس بگیرید این نرم افزار شامل :
تعریف کالا به صورت دو سطحی (امکان دسته بندی مواد اولیه و محصولات) – تعریف کدینگ حساب ها تا سطح معین – تعریف بدهکاران و بستانکاران – بانک ها – پرسنل و …
امکان تعیین ۵ نوع قیمت فروش برای محصولات – موجودی اول دوره برای کالاها و محصولات -ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش ، فاکتورهای مرجوعی ، پیش فاکتور و نمایش موجودی مواد و محصولات در لحظه.
امکان تبدیل مواد اولیه خریداری شده به محصول و نمایش بهای تمام شده محصول تولید شده.
فروش محصول و نمایش سود.
امکان چند انباره بودن نرم افزار و موجودی ها به تفکیک هر انبار
امکان ثبت ارزش افزوده و گزارشات فصلی و گزارشات TTMS دارایی در صورت نیاز.
تخفیف کالا به کالا در فاکتورها و نیز تخفیف کلی در پایین فاکتور.
ثبت دریافت و پرداخت های نقد و کارت و حواله و نمایش مانده موجودی صندوق و بانک ها
ثبت چک های دریافتی و چک های صادره و امکان پاس کردن چک ها، ارسال چک به بانک جهت وصول، برگشت زدن چک، استرداد چک، و خرج چک های دریافتی به سایر اشخاص و نیز آلارم چک در روز سررسید.
ثبت هزینه های مجموعه
ثبت فاکتور خدمات جهت اجرت دریافتی
گزارش از لیست هزینه و درآمد ها با بازه تاریخی
گزارش از چک ها
گزارش از ریز عملکرد حساب اشخاص
گزارش از ریز فاکتورهای اشخاص
گزارش از لیست بدهکاران و بستانکاران
گزارش صورت سود و زیان با بازه تاریخی
لیست کالاهای انبار به همراه موجودی
لیست گردش کالاها به صورت تعدادی
سود هر کالا به روش میانگین
کاردکس هر کالا (ریز عملکرد هر کالا)،
ایجاد سال مالی در آخر سال و بستن اتومات حساب ها و ایجاد در سال جدید (به صورت پیوسته و گسسته)
بستن اتومات حساب های موقت و دائم
تولیدی بازرگانی تولیدی با سود و زیان دقیق selectm70250tafzilfifo تماس بگیرید
تولیدی تولید ساده selecttolidsade2 تماس بگیرید
تولیدی تولید فرموله ساده selecttolidsadeformule تماس بگیرید