تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱

نرم افزارهای توزیع و پخش چرتکه

ردیف عنوان سلکت قیمت
۱ پخش ساده تک واحد selectcomver3 ۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال تعریف کالاهای انبار در یک سطح، امکان معرفی ۵ قیمت فروش برای هر کالا و طبقه بندی مشتریان بر اساس قیمت های مختلف فروش،
امکان منطقه بندی مشتریان – کدینگ حساب ها تا سطح معین به همراه دفاتر مالی شامل دفتر کل و معین و تراز کل و معین و ترازنامه
۲ پخش تک واحد با سود و زیان دقیق selectm70250tafzilfifoasaadi ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۳ پخش ساده دو واحد selectvizitor2vahed1 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۴ پخش ساده سه واحد ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۵ پخش پیشرفته selectsamimi2apEghbali ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰