لیست قیمت و امکانات نرم افزارهای حسابداری چرتکه

نوع عنوان سلکت قیمت
تولیدی تولید ساده selecttolidsadeh2 ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال این ورژن از نرم افزار جهت استفاده تولیدی هایی است که از فرمول ثابت جهت ساخت محصول استفاده نمی کنند و برای هر بار تولید یک محصول از مقدار متفاوتی مواد استفاده می کنند. اگر تولیدی شما فرمول ثابت دارد از نرم افزار های تولید فرموله استفاده کنید.
اطلاعات پایه ( تعریف انواع مواد اولیه ، مشاهده لیست مواد اولیه ، تعریف انواع مواد مصرفی ، تعریف انواع محصولات ، موجودی اول دوره مواد اولیه ، خریدوفروش ( فاکتور فروش محصولات ، فاکتور برگشت از فروش محصولات ، فاکتور خرید مواد اولیه ، فاکتور برگشت از خرید مواد اولیه ، فاکتور خرید مواد مصرفی ، فاکتور فروش مواد اولیه ، فاکتور برگشت از فروش مواد اولیه) ، گزارش صورت سود وزیان ، گزارشات کالا ( کاردکس مواد اولیه ، موجودی مواد اولیه ( آخرین خرید) ، لیست ورود مواد اولیه ، لیست خروج مواد اولیه ، لیست مواد ارسالی جهت تولید ، آمار فروش محصولات )، گزارش کسرو اضافات تولید
این نرم افزار در دو حالت قفل دار و بدون قفل می باشد که در صورت نیاز به قفل سخت افزاری با پرداخت هزینه قفل نرم افزار خود را می توانید نرم افزار خود را ارتقا دهید.
تولیدی تولید فرموله ساده selecttolidsadeformule ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار علاوه بر داشتن تمامی امکانات نرم افزار تولید ساده، امکان مشخص کردن آنالیز برای تولید هر محصول را دارد . به این صورت که مواد اولیه و مواد مصرفی خریداری می شود و در یک فرم آنالیز مشخص میشود که برای تولید هر محصول به چه مقدار مواد نیاز است. پس از تعیین آنالیز، زمانی که ثبت محصول تولید شده ثبت می شود، به همان مقدار تعیین شده از انبار مواد اولیه و مواد مصرفی کسر شده به همراه هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده محصول مشخص میشود. و محصول در فرم فاکتور فروش به فروش می رسد. این نرم افزار برای تولیدی هایی که آنالیز ثابت برای تولید محصول خود دارند کاربرد داشته و در لحظه موجودی انبار را مشخص می سازد. سایر امکانات مالی و حسابداری را مطابق نرم افزار تولید ساده به صورت کامل دارد.
تولیدی تولید فرموله selectcomvertolid ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه ( تعریف انواع مواد اولیه ، مشاهده لیست مواد اولیه ، تعریف انواع مواد مصرفی ، تعریف انواع محصولات ، موجودی اول دوره مواد اولیه ، تعریف کدینگ برای حسابها ، امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و … ، خریدوفروش ( فاکتور فروش محصولات ، فاکتور برگشت از فروش محصولات ، فاکتور خرید مواد اولیه ، فاکتور برگشت از خرید مواد اولیه ، فاکتور خرید مواد مصرفی ، فاکتور فروش مواد اولیه ، فاکتور برگشت از فروش مواد اولیه )، مشاهده برگه خروج مواد، دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه ، تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان ، گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل ، کنترل فاکتورها و اسناد ، تنظیمات کدینگ حسابها ، امکان ایجاد سال مالی گسسته ، تنظیمات متفرقه ، تنظیمات پرینتر – تنظیم استفاده از چند پرینتر همزمان و تعریف پرینترها ، تنظیم فرمول تولید کالا و آنالیز محصول (مواد)
تولیدی تولید با فرمول متغییر ۱ selectcomver1anbartabdilostadi ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعریف اطلاعات اولیه نرم افزار( اطلاعات پایه ) : تعریف انبار کالا ( چند انباره ) – گروهبندی کالا – تعریف کالاهای انبار – مشاهده لیست کالاهای انبارها (F3) – تعریف اشخاص – تعریف فروشندگان – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انوع درآمدها – تعریف کدینگ حساب ها – مشاهده کلیه حساب ها ( F5 ) – ثبت مانده اول دوره کالاهای انبار – ثبت مانده اول دوره حساب ها – ثبت چکهای دریافتنی اول دوره – ثبت چکهای صادره اول دوره – خروج از برنامه ( Alt+F4 ) . منوی خرید و فروش شامل : صدور فاکتور فروش ( Alt+F ) – فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید ( Alt+K ) – فاکتور برگشت از خرید – برگه انتقال بین انبار ها- صدور پیش فاکتور – فرم تبدیل محصول – سندحسابداری اتومات و دستی ( Alt+A ).
منوی دریافت و پرداخت شامل: دریافت وجه نقد از اشخاص ( Alt+D ) – پرداخت وجه نقد به اشخاص ( Alt+P ) – دریافت چک از اشخاص ( Alt+c ) – صدور چک به اشخاص ( Alt+S ) – راس گیری چک های مستقل – واریز فیش نقدی به بانک ( Alt+F ) – دریافت حواله از اشخاص ( Alt+H ) – ارسال حواله به اشخاص ( Alt+B ) – ثبت هزینه های موسسه ( Alt+Z ) – ثبت درآمدهای موسسه ( Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها .
منوی عملیات بانکی شامل : ارسال چک به بانک جهت وصول – وصول چکهای نزد بانک – وصول نقدی چکهای نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج / انتقال چکهای نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چکهای لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چکهای صادره – استرداد چک صادره .
گزارشات حسابها شامل : دفتر ریزعملکرد حساب – دفتر عملکرد و ریز فاکتورها – تیک زدن / راءس گیری – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – تراز کل – ترازمعین – تنظیم ترازنامه – ترازنامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان .
لیست دریافتهای نقدی از اشخاص – لیست پرداختهای نقدی به اشخاص – لیست چکهای دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چکهای دریافتی – لیست چکهای معوقه – لیست چکهای دریافتی نزد صندوق – لیست چکهای نزد بانک – لیست چکهای وصول نقدی شده – لیست چکهای خرج شده – لیست چکهای برگشت ده – لیست چکهای مسترد شده – جستجوی چک دریافتی ).
لیست چکهای صادره به اشخاص ( لیست کلیه چکهای صادره – لیست چکهای صادره معوق ) – لیست فیشهای نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمدها – لیست تبادلات بین حسابها
گزارشات کالاها : کاردکس کالا – موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش – لیست ورود کالا – لیست خروج کالا – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا – سود فروش کالاها به روش میانگین
منوی امکانات برنامه شامل : حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مای جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه / شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه – تعیین سطح دسترسی به منوها – تهیه نسخه پشتیبان ( Ctrl+P ) – بازیابی اطلاعات ار نسخه های قبلی ( Ctrl+B ) – تغییر رمز عبور کاربر – ایجاد سال مالی جدید -( سال مالی پیوسته – سال مالی گسسته ) – ماشین حساب ( F11 ) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) .
منوی راهنما شامل : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری .
تولیدی تولید با فرمول متغییر ۲ selectcomver1tolidsousouz ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه ( تعریف انواع مواد اولیه ، مشاهده لیست مواد اولیه ، تعریف انواع مواد مصرفی ، تعریف انواع محصولات ، موجودی اول دوره مواد اولیه ، تعریف طبقه بندی مواد / محصولات ، تعریف قطعات یدکی ، تنظیم دستمزد و سربار محصولات ، انتقال مواد اولیه جهت تولید ، ثبت محصولات تولید شده ، تعریف انبار کالا ( چند انباره )، تعریف طبقه بندی کالا ، درجه بندی کالا ، تعریف قیمت فروشهای متفاوت ، تعریف منطقه بندی اشخاص ، تعریف تیپ قیمت فروش برای هر شخص و حد اعتباری و طبقه بندی اشخاص ، تعریف مشخصات فروشندگان (بستانکاران ) ، تعریف کدینگ برای حسابها ، تعیین حسابهای دائم / موقت ، بستن حسابهای موقت ، امکان تعریف سطح تفضیل برای حسابها و کالاها و … ، امکان تعریف دو واحد برای کالا ها ( واحد کالا ، واحد بسته بندی و تعداد در بسته ) ، تعریف دسته چک ، خریدوفروش ( فاکتور فروش محصولات ، فاکتور برگشت از فروش محصولات ، امکان صدور فاکتور خدمات ، فاکتور خرید مواد اولیه ، فاکتور برگشت از خرید مواد اولیه ، فاکتور خرید مواد مصرفی ، فاکتور فروش مواد اولیه ، فاکتور برگشت از فروش مواد اولیه) ، مشاهده برگه خروج مواد ، لیست پیش فاکتورهای فاکتور نشده ، لیست پیش فاکتورهای تبدیل شده به فاکتور ، لیست فاکتورهاو شماره اسناد ، دفاتر مالی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ) ، تراز کل ، تراز معین ، امکان تنظیم ترازنامه ، گزارش ترازنامه ، تنظیمات صورت سود و زیان ، گزارش صورت سود وزیان ، گزارش دفتر تفصیل و تراز تفصیل ، گزارش موجودی کالاها ( به آخرین قیمت خرید – به آخرین قیمت فروش ) – گزارش کاردکس کالا – لیست ورود کالا – لیست خروج کالا – لیست گردش کالا – گزارش سود فروش کالا به روش میانگین ، لیست فاکتورهای فروش – فروش خالص ، گزارش موجودی کالاهای منفی ، گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار کالا ، گزارش نموداری کالاها ، کنترل فاکتورها و اسناد ، تنظیمات کدینگ حسابها ، امکان ایجاد سال مالی گسسته ، امکان پشتیبان گیری خودکار ، تعیین سطح دسترسی به منوها برای کاربران سیستم ، تنظیمات ارزش افزوده ، تنظیمات متفرقه ، طراحی فرم چاپی فاکتور ، انبار ( ثبت رسید انبار – برگشت از رسید – ثبت حواله انبار – ثبت برگشت از حواله ، فرم خروج از انبار ، موجودی فیزیکی انبار – کاردکس فیزیکی کالا در انبار ) ، تدارکات ( درخواست کالا از انبار، تاییدیه کارشناس انبار ، لیست درخواستها ، ثبت سفارش خرید ، لیست کلی سفارشات ، لیست سفارشات تائید شده ، تنظیم فرمول تولید کالا و آنالیز محصول (مواد)
صرافی نرم افزار صرافی selectafg40sarafik ۸۰۰ $ امکانات پایه شامل : تعریف اشخاص ، پرسنل ، صندوق ، بانک ، هزینه ، درآمد ،دسته بندی اشخاص، کدینگ حسبا ب ها ، مشاهده حساب ها – انتخاب ارز پایه ، ارزهای فعال و نرخ روز ارزها، ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت چک های دریافتنی اول دوره ، ثبت چک های صادره اول دوره )
۲-صرافی : ارسال حواله به سایر کشورها ، دریافت حواله از سایر کشورها ، خرید و فروش ارز ، ثبت هزینه ها ، ثبت درآمدها ، انتقال مبلغ بین حساب ها ، سند حسابداری
۳-دریافت و پرداخت : دریافت نقدی ، پرداخت نقدی ، دریافت نقدی مدت دار ، پرداخت نقدی مدت دار ، چک ( دریافت چک از اشخاص ، صدور چک به اشخاص ، واریز فیش نقدی به بانک ، تنظیمات پرفراژ چک ، پرفراژ چک) ، تبدیل ارز ( دریافت نقد ) ، تبدیل ارز ( پرداخت نقد ) ، تبدیل ارز ( بین حساب ها ) ، دریافت حواله ، ارسال حواله
۴- عملیات بانکی : ارسال چک به بانک جهت وصول ، وصولی چک های نزد بانک ، وصول نقدی چک های نزد صندوق ، استردا چک دریافتنی ، خرج/انتقال چک های نزد صندوق ، برگشت زدن چک دریافتی ، ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) ، پاس کردن چک های صادره ، استرداد چک
۵-گزارشات حساب ها : گزارش حساب ( به تفکیک ارز )، گزارش حساب (ارزی و تسویه ) ،گزارش حساب (تک ارزی ) ، لیست بدهکاران ، لیست بدهکاران ( تفضیل ) ، لیست بستانکاران ، لیست بستانکاران ( تفضیل ) ، لیست بدهکاران و بستانکاران ، گزارش هزینه ها و درآمدها ، گزارش تبادلات بین حسابها ، گزارش نرخ روزانه ارزها .
۶-وجوه : دریافت های نقدی، پرداخت های نقدی ، دریافت های نقدی مدتی ، پرداخت های نقدی مدتی ، چک های دریافتی ( لیست کلیه چک های دریافتی –لیست چک های معوقه-لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – چستجوی چک دریافتی ) ، چک های پرداختی ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) ، تبادلات ارزی ، حواله های ارسالی به سایر کشورها ، حواله های دریافتی از سایر کشور ، حواله های دریافتی ، حواله های ارسالی
۷-دفاتر مالی :دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ، دفتر تفضیل ، تراز کل ، تراز معین ، تراز تفضیل ، تنظیم تراز نامه ، تراز نامه ، تنظیم سود و زیان ، صورت سود و زیان
۸-امکانات برنامه : تنظیمات ( تنظیم مشخصات شرکت – تنظیمات کدینگ حساب ها – تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – تنظیمات آرم شرکت – تنظیمات متفرقه – تنظیم منوهای در دسترس) ، تهیه نسخه پشتیبان ،تغییر رمز عبور کاربر ، ماشین حساب ، مبدل تاریخ ، مبدل ارز ، بررسی تخریب ، رفع اشکال اینترنتی ، امکانات ارتقا ( بازیابی از نسخه های قبلی – ارزها و نرخ ان – بروز رسانی نرخ ارز – تطبیق ارز- حذف اطلاعات سال مالی جاری – حذف کلیه اطلاعات – حذف کلیه اطلاعات به جز حساب ها و کالاها )، ایجاد سال مالی ( ایجاد سال مالی جدید – ایجاد سال مالی گسسته )
۹- راهنما : راهنمای نصب نرم افزار ، وب سایت ، درباره ما ، سایر محصولات
آهن آلات نرم افزار آهن آلات selectahan امکانات پایه شامل : تعریف کالاهای انبار ، طبقه بندی کالا ، دسته بندی کالا ، تعریف کد مخفف برای کالا، امکان تعریف قیمت های فروش متفاوت برای کالا ، امکان تعریف دو واحد برای کالا ، تعریف اشخاص ، منطقه بندی اشخاص ، دسته بندی اشخاص ، تعریف کد مخفف و حد اعتباری و تیپ فروش برای اشخاص ، خرید و فروش : امکان ثبت فاکتور فروش بر حسب شاخه ، کیلوگرم و متر – امکان مشاهده صورتحساب شخص ، مشاهده کلیه حساب ها،تعریف کالا ، مشاهده لیست کالا، کاردکس کالا ، مشاهده کاردکس شخص ، تخفیف کل فاکتور ، هزینه کل فاکتور در فاکتور فروش
آهن آلات نرم افزار آهن آلات تخصصی selectsamimi4new ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه : تعریف طبقه بندی کالا، تعریف دسته بندی کالا، تعریف کالاهای انبار (طبقه بندی کالا – دسته بندی کالا-کد مخفف کالا- امکان تعریف دو واحد برای کالا ها – نسبت واحد اول به واحد دوم کالا – تعریف قیمت فروشهای متفاوت- حد سفارش واحد اول کالا-قیمت خرید )، مشاهده لیست کالا (اصلاح مشخصات کالا-مشاهده کاردکس کالا-مشاهده موجودی واحد دوم کالا- مشاهده کالاهای یک طبقه خاص-چاپ لیست کالاها)،منطقه بندی اشخاص ، دسته بندی اشخاص ، تعریف اشخاص (کد مخفف- منطقه بندی – دسته بندی ) ، تعریف فروشندگان ، تعریف صندوق ها ، تعریف بانک ها ، تعریف دسته چک (ایجاد دسته چک جدید- فهرست چک های صادر نشده ) ، تعریف پرسنل ، تعریف انواع هزینه ها ، تعریف انواع درآمدها ، تعریف کدینگ حساب ها ( تعریف کدینگ حساب ها ، مشاهده کلیه حساب ها ، تعیین حساب های دائم / موقت ) ، ثبت اطلاعات اول دوره ، ( ثبت مانده اول دوره کالاها ، ثبت مانده اول دوره حساب ها ، ثبت چک های دریافتنی اول دوره ، ثبت چک های صادره اول دوره ،ثبت چک های دریافتنی امانی اول دوره ، ثبت چک های صادره امانی اول دوره ) خرید و فروش : ثبت فاکتور فروش ، فاکتور خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید و پیش فاکتور با امکانات زیر: ثبت بسیا راحت ، با تایپ نام یا قسمتی از نام خریدار و نام کالا می توان تمامی مشخصاتش را انتخاب کرد. درج تخفیف. اعلام اطلاعات مانده حساب شخص قبل از فاکتور و بعد از فاکتور ، آخرین فروش به شخص و آخرین فروش و آخرین خرید و امکان مخفی نمودن آنها . امکان ذخیره نقد و نسیه ، دریافت چک و حواله در فاکتور. اعلام موجودی کالا در هنگام ثبت و اخطار نبود یا کمبود موجودی. نمایش وضعیت چک های شخص( چک های نزد صندوق – مسترد – برگشتی خرج شده )
دریافت و پرداخت : سند حسابداری ، دریافت وجه نقد از اشخاص ، پرداخت وجه نقد به اشخاص ، دریافت چک از اشخاص ، صدور چک به اشخاص ، صدور چک نقدی ، واریز فیش نقدی به بانک ، دریافت حواله از اشخاص ، ارسال حواله به اشخاص ، ثبت هزینه های موسسه ، ثبت درامد های موسسه ، انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها ، چک های امانی ( دریافت چک امانی ، استرداد چک دریافتی – امانی ، صدور چک امانی ، استرداد چک صادره – امانی ) عملیات بانکی : ارسال چک به بانک جهت وصول ، وصولی چک های نزد بانک ، وصولی نقدی چک های نزد صندوق ، استرداد چک های دریافتنی ، خرج / انتقال چک های نزد صندوق ،برگشت زدن چک دریافتی ، ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) ، پاس کردن چک های صادره ، استرداد چک صادره
گزارشات حساب ها : دفتر ریز عملکرد حساب ، دفتر عملکرد و ریز عملکرد فاکتورها ، تیک زدن / راس گیری ، لیست بدهکاران ، لیست بستانکاران ، دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل- دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل- تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم تراز نامه – تراز نامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان ) ، لیست دریافت های نقدی از اشخاص ، لیست پرداخت های نقدی به اشخاص ، لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی ، لیست چک های معوقه، لیست چک های دریافتی نزد صندوق،لیست چک های نزد بانک، لیست چک های وصول نقدی شده ، لیست چک های خرج شده، لیست چک های برگشت شده ، لیست چک های مسترد شده، جستجوی چک دریافتی، لیست چک های امانی ) ، ۱۰- لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره، لیست چک های صادره معوق، لیست چک های مسترد شده، لیست چک های امانی ) ، لیست فیش های نقدی، لیست حواله های دریافتی از اشخاص، لیست حواله های ارسالی به اشخاص، لیست هزینه ها، لیست درآمدها، لیست تبادلات بین حساب ها، پیش بینی وضعیت بانک، پیش بینی وضعیت کلیه بانک ها
گزارشات کالاها : کاردکس کالا، گزارش موجودی کالاها ( موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید، موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش ،موجودی کالاهای منفی ) ، لیست ورود کالا، لیست خروج کالا،گزارش کالای برگشت داده شده به انبار، لیست فاکتورهای فروش، لیست فروش خالص، لیست گردش کالا، سود فروش کالاها به روش میانگین
امکانات برنامه : حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) ، حذف اطلاعات سال مالی جاری، تنظیم مشخصات شرکت، تنظیم کدینگ حسابها، تنظیمات متفرقه، تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی از نسخه پشتیبان، بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم، تغییر رمز عبور کاربر، تعیین سطح دستزسی به منوها، ایجاد سال مالی جدید، انتقال عملیات کد به کد ( سرفصلها )، ماشین حساب، آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس، رفع اشکال نرم افزار از راه دور، چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک ، چاپ چک )
نرم افزارهای حسابداری ویژه رستوران ورژن ساده selectfastfoodsimple ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال قابل استفاده برای رستوران ها، فست فود، کترینگ، آبمیوه ، کافی شاپ و … – قابلیت ثبت فاکتور از طریق کیبورد، موس و یا سیستم های لمسی- امکان ثبت سریع فاکتورها- چاپ فیش – چاپ فاکتور -گروه بندی و تعریف منوی غذا ، نوشیدنی ، دسر و …. – قیمت پیش فرض برای هر غذا – امکان ثبت اطلاعات مشتری – معرفی تعداد نامحدود صندوق – گزارش از موجودی هر صندوق – گزارش فروش روزانه و سرجمع صندوق ها -امکان ثبت تخفیف برای هر سرویس- امکان ثبت سرویس یا خدمات برای هر فیش – امکانات کامل حسابداری شامل تسویه نقدی و غیر نقدی- دریافت و صدور چک – عملیات بانکی – گزارشات مربوط به چک ها – ثبت هزینه و درآمد – سند حسابداری – مشاهده لیست هزینه و درآمد – گزارش صورتحساب مشتریان و امکان مشاهده صورت حساب در هنگام ثبت فاکتور – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – ثبت فاکتور خرید – فاکتور مرجوعی و پیش فاکتور – لیست فروش و خرید با امکان تعیین بازه تاریخی – امکان چاپ از تمامی گزارشات -گزارشات جامع از میزان فروش و گزارش سود و زیان – امکان چاپ چک
نرم افزارهای حسابداری ویژه رستوران ورژن متوسط selectfastfoodmid ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تمامی امکانات ورژن ساده را دارد به علاوه امکان تعریف پیک و مشخص کردن پیک برای هر سرویس و گزارش از سرویس های هر پیک با امکان بازه تاریخ دار – امکان دوبار پرینت از هر فیش – درج لوگو روی فیش – تغییر تصویر پس زمینه – امکان تغییر آدرس و تلفن مشتری روی فاکتور – گزارش سود و زیان تاریخ دار
نرم افزارهای حسابداری ویژه رستوران ورژن پیشرفته ۴,۵۰۰,۰۰۰ تمامی امکانات ورژن ساده و متوسط را دارد به علاوه امکان تعریف چند پرینتر و پرینت همزمان برای صندوق، آشپزخانه و … – سرویس خدمات روی فاکتور – تعیین نوع سرویس روی فاکتور (سالن یا بیرون بر) و امکان مشخص کردن شماره میز روی فیش – امکان ریست شدن شماره فیش در هر روز – ابزار سطح دسترسی برای کاربران – ابزار پشتیبان گیر خودکار از نرم افزار – آلارم چک – دریافت نقد از عابربانک در پایین هر فاکتور (پیش فرض سه عابربانک) – تنظیمات متفرقه – امکان تعریف کدینگ حساب ها تا سطح معین و دفاتر و ترازهای مالی
نرم افزارهای حسابداری ویژه رستوران ورژن شبکه ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار تمام قابلیت های نرم افزار های بالا را دارد به علاوه اینکه امکان کار کردن چند کاربر همزمان را می دهد… (لازم به توضیح است که برای اضافه شدن هم کلاینت یا کاربر جدید به نرم افزار ۱۸۰۰۰۰۰ به قیمت پایه این نرم افزار اضافه خواهد شد) به عنوان مثلا اگر دو کاربر همزمان بخواهند با نرم افزار کار کنند یک نرم افزار به عنوان سرور با قیمت ۶۳۰۰۰۰۰ ریال و یک کلاینت با قیمت ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
نرم افزارهای حسابداری ویژه رستوران نرم افزار تولید فرموله رستوران ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بغیر از امکانات رستوران قسمت تولید وفرمول تولید نیز دارد.
نرم افزار ویدئوکلوپ نرم افزار ویدئوکلوپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال امکان اینجاد پرونده برای هر مشترک – تعریف فیلم یا بازی جدید – تاریخ کرایه و تاریخ تحویل در هنگام ثبت کرایه فیلم یا بازی – مشخص کردن تحویل یا عدم تحویل فیلم یا بازی – گزارش از فیلم و بازی های امانت رفته – گزارش از مشتریانی که دیرکرد در تحویل دارند – آلارم کسانی که محلت تحویلشان فرا رسیده است – امکانات کامل ثبت های مالی مثل دریافت و پرداخت نقد و چک – ثبت هزینه و درآمد – تعریف صندوق و بانک – عملیات کامل بانکی – ثبت درآمد و هزینه – گزارشات کامل از تمام ثبت های ذکر شده – سود و زیان
نرم افزار دامداری نرم افزار دامداری SelectTolidSadeVCow ۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال امکان تعریف دام-تعریف مواد اولیه (کنستانتره و …)-تعریف محصولات (شیر و …)-امکان خرید و فروش انواع دام-امکان فروش محصولات-فاکتورهای مرجوعی-ارسال مواد جهت مصرف دام-لیست از مواد ارسالی جهت تولید دام-آمار فروش محصولات-ورود و خروج مواد اولیه-موجودی مواد و دام
امکانات مالی و حسابداری شامل دریافت و پرداخت نقد و چک، ثبت سند حسابداری، ثبت درآمد و هزینه، دریافت یا ارسال حواله، تبادل بین حساب ها، عملیات بانکی شامل وصول چک، برگشت چک، خرج چک و یا استرداد چک، گزارش از ریز عملکرد اشخاص، سود و زیان، دفاتر مالی، لیست درآمدها و هزینه ها، تعریف کدینگ حسابها، لیست بدهکاران و بستانکارن، چاپ چک
نرم افزار مدرسه نرم افزار مدرسه selectcomver1school ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال نرم افزار مدرسه و آموزشگاه جهت پرونده مالی دانش آموزان و هنرجویان می تواند به شما کمک کند تا به صورت گزارش ها متفاوت آمار مالی موسسه خود را در نرم افزار داشته باشید.
امکان تعریف عناوین (شهریه – کلاس های فوق برنامه – اردوها و …) – امکان تعریف کلاس و دانش آموزان هر کلاس – ثبت عناوین در پرونده هر دانش آموز -مشخص شدن دانش آموزان بدهکار – مشاهده پرونده هر دانش آموز و عملیات مالی مربوط به دانش آموز – ثبت چک های دریافتی و مشاهده چک های معوق و پاس شده- ثبت دریافت های نقد – ثبت هزینه های مدرسه – لیست هزینه و درآمدها در یک نگاه با بازه تاریخی – امکان ثبت سند حسابداری و سایر امکانات مالی عمومی
این نرم افزار در دو حالت قفل دار و بدون قفل طراحی شده است. در صورت نیاز به قفل سخت افزاری با شرکت هماهنگ کرده و پس از پرداخت هزینه قفل برای شما ارسال خواهد شد.
نرم افزارهای مهدکودک پایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار با پایه مالی و حسابداری جهت مدیریت مالی مهدکودک ها طراحی شده. امکانات این برنامه به شرح زیر می باشد:
تعریف کودک ، ثبت پرونده برای کودک به همراه اطلاعات کامل ، ثبت تاریخ تولد، ثبت مشخصات پدر و مادر،کوکان فعال و غیر فعال (از این لحاظ که کودکانی که دیگر در مهدکودک حضور ندارند مشخص شوند)، امکان تعریف مربی ، تعریف پرسنل ، تعریف راننده سرویس ها ، تعریف کلاس ،(تعیین اینکه هر کودک با چه مربی در کدام کلاس است و راننده سرویس وی چه شخصی می باشد)، فرم ثبت نام و مشخص کردن مبلغ شهریه و مدیریت شهریه ، کلاس های فوق برنامه ، اردوها ،چاشت و میان وعده، ثبت موارد و مبالغ در حساب بدهکاری کودک ،لیست کودکان بدهکار، مدیریت وجوه نقد و بانک ها، ثبت هزینه های کودکستان، ثبت دریافت وجه به صورت نقد یا چک از والدین کودک و ثبت چک های مختلف با تاریخ های متفاوت و عملیات بانکی شامل پاس شدن چک، خرج چک، برگشت چک، استرداد چک، همچنین صدور چک برای هزینه های مهدکودک، و پاس کردن و برگشت خورد چک صادره، همچنین گزارش کلی و به تفکیک از چک های دریافتی و چک های صادره، عملیات انتقال بین حساب ها، صورت حساب مالی هر کودک به صورت مجزا، کدینگ و دفاتر مالی تا سطح معین، سود و زیان مهدکودک،ایجاد سال مالی بعد، لیست هزینه ها ودرآمد ها با امکان بازه تاریخی، ثبت اطلاعات بهداشتی کودک در ماه های مختلف سال (شامل تاریخ معاینه، نام پزشک، قد، وزن، معاینات عمومی، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، ویزیت دندانپزشک) ، و همچنین گزارش بهداشتی کودک به صورت کلی یا به تفکیک هر کودک با فیلتر ماه معاینه ، امکان پرینت از گزارشات، ثبت سند حسابداری
این نرم افزار در دو حالت قفل دار و بدون قفل طراحی شده است. در صورت نیاز به قفل سخت افزاری با شرکت هماهنگ کرده و پس از پرداخت هزینه قفل برای شما ارسال خواهد شد.
نرم افزار تولید متوسط selecttolidsade2 ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار تمام امکانات تولید ساده را دارد . با در نظر گرفتن اینکه کدینگ مواد اولیه با کدینگ مواد اولیه و محصولات متفاوت از هم تعریف شده و کاربر می تواند مواد اولیه را خریداری کرده و در فرم تبدیل مواد خریداری شده را به محصول تبدیل کند. حتی توسط فرم تبدیل می توان کالای نیمه آماده را تولید کرد و از ترکیب کالای نیمه آماده با یک سری مواد خام محصول جدید را تولید کرد. در فرم تبدیل، بهای تمام شده مواد اولیه قابل مشاهده است. همچنین سایر امکانات مالی مثل دریافت و پرداخت ها و چک ها و درآمد و هزینه و سود و زیان و گزارشات حساب ها و گزارشات انبار از دیگر ابزارهای این نرم افزار هستند.
نرم افزار پارکینگ ساده ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار ورژن ساده از نرم افزار پارکینگ و کنترل ورود و خروج ماشین ها است . در این نرم افزار پلاک خودروی ورودی در فرم مخصوص ثبت شده و با شماره قبض فیش صادر میشود. در زمان صدور فیش سیستم ساعت ورود را ثبت کرده و راننده هنگام خروج فیش را ارائه میدهد. کاربر با وارد کردن شماره فیش قبض را درسیستم ملاحظه می کند و سیستم در همان لحظه ساعت خروج و در نتیجه مدت زمانی که ماشین در پارکینگ بوده را محاسبه کرده و مبلغ را نمایش می دهد. این نرم افزار امکان تنظیم فی به نسبت هر ساعت را به کار بر میدهد. نرم افزار دو گزارش را به کاربر میدهد. اول آمار ورود و خروج ماشین ها با بازه تاریخی که می توان یک روزه، یک هفته ای ، یک ماهه یا هر بازه ای که کاربر وارد کند این گزارش را نمایش دهد. دومین گزارش ، گزارش از ماشین های موجود در پارکینگ هست.
نرم افزار قرض الحسنه ساده (معین) selecthesab2ghest ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه : تعریف اشخاص ( وام گیرنده و سپرده گذار ) – تعریف صندوق ها و صندوقدار – تعریف بانکها – تعریف پرسنل و میزان حقوق آنها – تعریف انواع هزینه های موسسه – تعریف انواع درآمد های موسسه – تعریف کدینگ حسابها تا سطح تفضیل – مشاهده کلیه حسابها (F5) – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چکهای دریافتنی اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
دریافت و پرداخت : سند حسابداری ( ثبت اتوماتیک و هم امکان ثبت دستی ) – دریافت وجه نقد از اشخاص – پرداخت وجه نقد به اشخاص ( وام ) – واریز فیش نقدی به بانک – دریافت حواله از اشخاص – ارسال حواله به اشخاص – ثبت هزینه های موسسه – ثبت درآمد های موسسه – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
عملیات بانکی : ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چکهای نزد صندوق – استرداد چک دریافتی – خروج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چکهای صادره – استرداد چک صادرهگزارشات : دفتر ریز عملکرد حساب – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – تراز کل – تراز معین – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان ) – لیست اقساط مشتریان – لیست دریافتهای نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص – جستجوی چک دریافتی – لیست چک های صادره به اشخاص – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درامد ها – لیست تبادلات بین حسابها
امکانات : حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تهیه نسخه پشتیبان – بازیابی از نسخه پشتیبان – بازیابی از نسخه های قبل – تغییر رمز عبور کاربر – ایجاد سال مالی جدید-ماشین حساب-آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال از راه دور
نرم افزار قرض الحسنه متوسط selectcomver1barzegar ۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
تعریف کالاهای انبار – مشاهده لیست کالاها (F3) – تعریف اشخاص-تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمد ها – تعریف کدینگ حساب ها – مشاهده کلیه حساب ها (F5) – ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حساب ها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
خرید و فروش :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+k) – فاکتور برگشت از خرید – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری (Alt+A)
دریافت و پرداخت :
دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
عملیات بانکی :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی- خروج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی- ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
گزارشات حسابها :
دفتر ریزعملکرد حساب – لیست بدهکاران-لیست بستانکاران-لیست اقساط مشتریان-دفاتر مالی ( دفتر روزنامه-دفتر کل-دفتر معین-تراز کل-ترازمعین-تنظیم ترازنامه-ترازنامه-تنظیم صورت سود و زیان-صورت سود و زیان )-لیست دریافتهای نقدی از اشخاص-لیست پرداخت های نقدی به اشخاص-لیست چکهای دریافتی از اشخاص( لیست کلیه چکهای دریافتی-لیست چکهای معوقه-لیست چکهای دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک- لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده- لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی) – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چکهای صادره معوق) – لیست فیش های نقدی-لیست حواله های دریافتی از اشخاص- لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمدها-لیست تبادلات بین حسابها
گزارشات کالاها :
کاردکس کالا- موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش-لیست ورود کالا-لیست خروج کالا-لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص-لیست گردش کالا-سود فروش کالاها به روش میانگین
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه/شرکت-تنظیم کدینگ حسابها-تنظیم آرم(لوگو) شرکت-تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P)-بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی (Ctrl+B)-تنظیمات تهیه پشتیبان خودکار-تغییر رمز عبور کاربر –ایجادسال مالی جدید-ماشین حساب(F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس-رفع اشکال نرم افزار از راه دور- چاپ چک ( تنظیات چاپ چک – چاپ چک )
راهنما :
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزار قرض الحسنه پیشرفته select1500emt ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :

تعریف انواع بابت پرداخت – لیست سرفصلهای کدینگ اصلی (F5) – نمایش درختی سرفصل ها (نمایش درختی سرفصل ها ( تفضیل۱ ))- نمایش درختی سرفصل ها ( تفضیل ۲) – تعیین ساختار حساب ها و کدینگ مالی – حذف کدینگ اصلی( بازیابی پیش فرض) – حذف کدینگ اصلی-تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ اصلی-تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ تفضیل ۱ – تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ تفضیل ۲ – تعریف شناسه عضویت اعضا-تعریف وضعیت حساب اعضا-انواع گروه اشخاص-تعریف اعضا-تعریف آیتمهای هر عضو-تعریف انواع اقساط-تعریف صندوق ها – تعریف بانکها-تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها-تعریف انواع پرداخت-تعیین کدینگ اصلی(گروه-کل-معین)-تعیین کدینگ حسابهای تفضیل۱ (F6)-  تعیین کدینگ حسابهای تفضیل ۲ – تعیین حسابهای دایم و موقت – ثبت مانده اولیه حساب و امتیاز اعضا-صدور سند اختتامیه – خروج از نرم افزار

اسناد :

ثبت اسناد حسابداری (Alt+S)- لیست کلی اسناد-تجمیع اسناد/خلاصه اسناد(تجمیع اسناد به دلخواه – تجمیع اسناد/خلاصه سند روزانه-تجمیع اسناد/خلاصه سند ماهانه) – مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ- مرتب سازی اسناد برحسب سند – چاپ سند ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل ۱ – چاپ سند تا سطح تفضیل ۲ ) – چاپ سند قانونی ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل ۱ – چاپ سند تا سطح تفضیل ۲ )-تغییر وضعیت نوع ثبت در اسناد – بستن حسابهای موقت ( سند اختتامیه)

دریافت و پرداخت :

دریافت چک (دریافت چک (۴ خطی ) ) – دریافت چک (نرمال)-دریافت چک از چند نفر-جستجوی چک دریافتی) – صدور چک ( صدور چک و چاپ فرم اعطای وام – صدور چک مدت دار به اعضا –صدور چک مدت دار به چند حساب – صدور چک روز به اشخاص – جستجوی چک پرداختی ) – نوبت دهی در تعهد اعطای وام- پرداخت وام سپرده گذاری – پرداخت وام عادی- پرداخت وام ضروری- پرداخت وام در سررسید – پرداخت وام معادل سپرده – دریافت وجه نقد ( دریافت وجه نقد از اشخاص – دریافت وجه نقد ( سند مرکب))- پرداخت وجه نقد ( پرداخت وجه نقد به شخص – پرداخت وجه نقد (سند مرکب))- واریز فیش نقدی ( واریز فیش نقدی به بانک – واریز فیش نقدی به بانک (سند مرکب)) – دریافت حواله از اشخاص- ارسال حواله به اشخاص – ثبت هزینه های موسسه – ثبت درآمدهای موسسه – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها – ثبت تنخواه گردان- چکهای امانی( دریافت چک امانی – (استرداد چک دریافتی- امانی) – صدور چک امانی – (استرداد چک صادره – امانی))

عملیات بانکی :

ارسال چک به بانک جهت وصول – وصول چک های نزد بانک (۴خطی)/مرکب – وصول چک ها ( نرمال) – برگشت زدن چک های دریافتی- وصول چک نقدی چکهای نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی- خرج کردن چک های نزد صندوق-پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره

گزارشات :

گزارش ارجاع ودیعه – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – سند به سند-دفتر کل-دفتر معین- دفتر تفضیل ۱ – دفتر تفضیل ۲ – دفتر تفضیل ۳ – دفتر روزنامه سند به سند – دفتر کل -دفتر معین- دفتر تفضیل ۱ – دفتر تفضیل ۲  ) – دفاتر مرتبط ( دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط – دفتر تفضیل دو مرتبط – دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط – دفتر تفضیل دو مرتبط )

گردش حساب ها :

گردش حساب های کل به تفکیک – گردش حسابهای معین به تفکیک-گردش حسابهای تفضیل یک به تفکیک- گردش حساب های تفضیل دو به تفکیک- گردش حساب های کل به تفکیک- – گردش حسابهای معین به تفکیک-گردش حسابهای تفضیل یک به تفکیک- گردش حساب های تفضیل دو به تفکیک) – تراز آزمایشی  ( تراز آزمایشی در حد گروه حسابها – تراز آزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل دو – تراز آزمایشی در حد گروه حسابها – ترازآزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل دو) – گزارش از امتیاز حساب سپرده امتیاز اعضا – گزارش مانده حساب ، مبلغ و تاریخ آخرین تراکنش – تنظیم صورت سود و زیان – گزارش صورت سود وزیان – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه – لیست اقساط انواع وام – محاسبه امتیاز سهامداران – لیست دریافت های نقدی از اشخاص- لیست پرداخت های نقدی به اشخاص- گزارش اسناد دریافتنی ( گزارش از کلیه اسناد دریافتنی- گزارش اسناد دریافتنی معوق-گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد بانکها – گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده – گزارش اسناد دریافتنی خرج شده- گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده – گزارش اسناد دریافتنی مسترد شده – گزارش اسناد پرداختنی ( گزارش از کلیه اسناد پرداختنی – گزارش از اسناد پرداختنی معوق ) – لیست حواله های دریافتی از اشخاص-لیست حواله های ارسالی به اشخاص-گزارشات وام ( وام سپرده گذاری – وام عادی – وام ضروری- وام در سر رسید-وام جدید ) – لیست هزینه ها – لیست درآمد ها – لیست فیش های نقدی واریز به بانک – گزارش حسابهای انتقالی – لیست برگه های تعهد وام

امکانات : تنظیمات ( تنظیمات عنوان شرکت – تنظیمات کدینگ حسابها – تنظیمات کدینگ حسابهای شناور – تنظیمات متفرقه – تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی – تنظیم بانک ها ( فعال/غیرفعال) –تنظیم منوهای در دسترس( جعبه ابزار) تغییر وضعیت در ثبت اسناد –طراحی ساختار سند / گزارشات ( سند حسابداری-دفاتر مالی-دفاتر مرتبط – گردش حسابها – تراز آزمایشی ) – طراحی سربرگ (Portrait-landscape)  – تهیه نسخه پشتیبان – انتقال عملیات کد به کد (انتقال عملیات کد به کد (کدینگ اصلی ) – انتقال عملیات کد به کد (کدینگ تفضیل )- انتقال عملیات کد به کد (کدیتنگ تفضیل دو ) – انتقال عملیات کد به کد (جامع ) – انتقال عملیات کد به کد ( وام ) – بازیابی از نسخته پشتیبان – بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی – بازیابی کدینگ حسابها – بازیابی از سند تا سند – ایجاد شرکت جدید-سال مالی گسسته ( ایجاد سال مالی گسسته – انتقال مجدد مانده به سال جدید )  – ایجاد سال مالی جدید (پیوسته ) – تغییر رمز عبور – تعیین سطح دسترسی- گزارش عملیات کاربران – مرتب سازی کدینگ و ارتباطات – بررسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – حذف اطلاعات سال مالی جاری

راهنما : درباره ما – وب سایت موسسه افتابگردان – سایر محصولات نرم افزاری

نرم افزار تولید آبمیوه نرم افزار تولید آبمیوه selectcomver6mointolidbb ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
تعریف گروه کالاها ( گروهبندی کالا ) – تعریف کالاها-مشاهده لیست کالاها (F3) – تنظیم فرمول تولید کالا-تعریف انالیز محصولات – تعریف اشخاص-تعریف صندوق ها-تعریف بانکها- تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درامد ها – تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حسابها(F5) – ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حساب ها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
خرید و فروش :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) – ( فاکتور فروش ماتریسی با تعریف ۳ عابر بانک و امکان کار با مانتیور لمسی ) – فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید – (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – مشاهده برگه خروج مواد – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری (Alt+A)
دریافت و پرداخت :
دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – صدور چک نقدی به اشخاص -واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
عملیات بانکی :ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج / انتقال چک های نزد صندوق –برگشت زدن چک دریافتی- ثبت چک های لاوصول (سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
گزارشات حساب ها :
دفتر ریز عملکرد حساب–لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل– تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان )- لیست دریافتهای نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتنی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی )- لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی-لیست حواله های دریافتنی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها لیست درآمد ها – لیست تبادلات بین حساب ها
گزارشات کالاها :
موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها –لیست خروج کالاها –لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص – لیست گردش کالا-سود فروش کالاها به روش میانگین
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات شرکت –تنظیمات کدینگ حسابها– تنظیم کد عابربانکها-تنظیم آرم شرکت(لوگو) –تغییر تصویر پس زمینه-تعریف پرینترها-تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه های قبلی (Ctrl+B) – تغییر رمز عبور کاربر- تعیین سطح دسترسی به منوها – ایجا سال مالی جدید پیوسته – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزار تولید شناور نرم افزار تولید شناور Selectshenavaryazd2 ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار ، نرم افزار بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده می باشد . منوها و امکانات نرم افزار به شرح ذیل می باشد :
منوی حسابداری شامل :
کدینگ حسابها ( کدینگ مالی / ارتباط با کدینگ شناور – کدینگ شناور / ارتباط با کدینگ اصلی – مشاهده کدینگ مالی (F5) – مشاهده کیدنگ شناور (F6) ) – ثبت اول دوره حساب ها ( کدینگ مالی و شناور ) – سند حسابداری (Alt+A) – امکانات سند ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل – مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ – مرتب سازی اسناد برحسب سند ) – ریز عملکرد حساب ( دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط ) – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه / سند به سند – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل یک – تنظیم صورت سود و زیان – گزارش صورت سود و زیان – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه ) – تراز آزمایشی ( تراز آزمایشی در حد گروه حساب ها – تراز آزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک ) – گردش حسابها ( حساب های کل به تفکیک و تفکیک معین – حسابهای معین به تفکیک – حسابهای تفضیل به تفکیک )
منوی انبار شامل :
انبار و ارتباط با کالا ( ارتباط انبار با گروه کالاهای مجاز ) – طبقه بندی کالا – دسته بندی کالا – تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) – تعریف کد حسابداری هر کالا – ارتباط انبارها ( انبارهای مرتبط با فرم موجودی اول دوره – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش امانی – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تامین – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تولید – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش ضایعات – انبارهای مرتبط با فرم های بخش فروش ) – ثبت اول دوره کالاها – لیست کلیه اقلام در یک نگاه (F3)
منوی خرید شامل :
رسید انبار – لیست رسیدها ( لیست رسیدهای فاکتور ثبت نشده – لیست رسید های فاکتور شده ) – برگشت از رسید انبار – فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – انتقالی به انبار در جریان – فاکتور انتقالی به انبار در جریان – حواله مصرف – فاکتور حواله مصرف – برگشت از حواله مصرف – فاکتور برگشت از حواله مصرف
منوی تولید شامل :
فرمول تولید و تنظیم جدول آنالیز محصولات – ثبت هزینه برآوردی دستمزد و سربار جهت یک واحد محصول – فرم درخواست کالا از انبار – ثبت رسید انبار تولید – ثبت محصولات تولید شده و محاسبه قیمت تمام شده محصول – فاکتور خروج مواد اتوماتیک
منوی فروش شامل :
پیش فاکتور – فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور برگشت از فروش – ثبت حواله انبار – برگشت از حواله انبار – فاکتور فروش با درج کد معین بدهکار – کد معین بستانکار-کد تفضیل – شماره حواله انبار – تیپ قیمت فروش-تعیین انبار خروج کالا – تعریف کالای سه واحده و تبدیل واحد ها به یکدیگر بصورت اتوماتیک – محاسبه قیمت تمام شده – تخفیف خط به خط – درج ارزش افزوده و مالیات بعلاوه تخفیفات و اضافات روی فاکتور و…
منوی خزانه شامل :
ثبت چک های دریافتی اول دوره – چکهای صادره اول دوره – رسید دریافت با درج کد معین و تفضیل – رسید پرداخت با درج کد معین و تفضیل – دریافت نقد – پرداخت نقد – دریافت چک – صدور چک ( صدور چک مدت دار به اشخاص – صدور چک مدت دار به چند حساب – صدور چک روز به اشخاص ) – واریز فیش نقدی – انتقال مبلغ ( انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها – انتقال از بانک به صندوق ) – حسابهای انتظامی به نفع شرکت – حسابهای انتظامی به عهده شرکت
منوی عملیات بانکی :
ارسال چک های دریافتی به بانک – وصول چک های نزد بانک – وصول چک های دریافتی نزد صندوق – خروج چک های دریافتی – برگشت زدن چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی خرج شده – پاس کردن چک های صادره – برگشت زدن چک های صادره – استرداد چک های صادره
منوی گزارشات شامل :
لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارشات اسناد دریافتی شامل ( جستجوی چک های دریافتی – گزارش از کلیه اسناد دریافتنی – گزارش اسناد دریافتنی معوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد بانکها – گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده – گزارش اسناد دریافتنی خرج شده – گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده – گزراش اسناد دریافتنی برگشت شده )
گزارشات اسناد پرداختنی شامل ( جستجوی چک های پرداختی – گزارش از کلیه اسناد پرداختنی – گزارش از اسناد پرداختنی معوق )
گزارشات دریافت و پرداخت شامل ( دریافت های نقدی-پرداخت های نقدی – حواله های دریافتی- حواله های ارسالی – لیست درامدها – لیست هزینه ها – فیش های نقدی-حسابهای انتقالی )
راس گیری و گزارش سرجمع و گزارش تفکیکی حسابها
منوی گزارشات انبار شامل :
کاردکس کالا ( کاردکس مواد و کالا – کاردکس فیزیکی کالا در انبار – کاردکس کالای امانی ما نزد دیگران – کاردکس کالای امانی دیگران نزد ما – کاردکس ضایعات تولید )
بهای تمام شده ( موجودی کل – موجودی به تفکیک هر انبار )
موجودی انبار فیزیکی ( موجودی کل انبار – موجودی مواد خام – موجودی قطعات و لوازم جانبی –موجودی کالاهای در جریان – موجودی کالاهای ساخته شده – موجودی کالای تجاری – موجودی کالای ضایعاتی-موجودی انبار دارایی ثابت ) – مغایرت دو انبار – فاکتور های فروش – فروش خالص-لیست فاکتورها در یک نگاه ( لیست فاکتورهای فروش – لیست فاکتورهای برگشت از فروش-لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای برگشت از خرید )
منوی پایان دوره شامل :
فرم انبار گردانی – بستن حسابها ( تعیین حسابهای موقت ( حسابهای سود و زیانی ) – صدور سند اختتامیه ( بستن حسابهای موقت ) ) – ایجاد سال مالی پیوسته ( ایجاد سالهای جدید و انتقال مانده – انتقال مجدد مانده به سال جدید ) – ایجاد سال مالی گسسته ( ایجاد سال مالی جدید و انتقال مانده –انتقال مجدد مانده به سال جدید )
منوی تنظیمات شامل :
( تعیین حسابهای دائم / موقت – تنظیم فرمت و کارکترها : ( تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی – تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار – تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ کالا- تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ مالی –تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ تفضیل شناور ) – تنظیم کدینگ ( تنظیم کدینگ حسابها – تنظیم کدینگ حسابهای شناور – تنظیم کدینگ حسابهای تولید )
تنظیم کدینگ مالیات ارزش افزوده ( تنظیم ارزش افزوده خرید – تنظیم ارزش افزوده فروش ) – تنظیمات کد حسابهای اول دوره – تنظیمات کد حسابهای امانی – تنظیمات کد حسابهای خرید – تنظیمات کد حسابهای تولید – تنظیمات کد حسابهای فروش-تنظیمات کد حسابهای ضایعات – تنظیمات کد حسابهای خزانه
منوی امکانات برنامه شامل :
ایجاد سال مالی جدید – امکانات ارتقا ( تجدید محاسبات فروش – تجدید محاسبات خرید ) – بازیابی و پشتیبان ( تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی پشتیبان از نسخه قدیم (Ctrl+B) ) – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – ماشین حساب (F11)
کنترل فاکتورها و اسناد – بروز رسانی فاکتورها – امکانات حذف و ارتقا ( حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تخلیه کدینگ مالی – تخلیه کدینگ شناور – تخلیه کدینگ انبار-تخلیه کیدنگ کالا – رفع اشکال از راه دور )
چیدمان کلیدها ( تنظیمات تصاویر کلیدها – تنظیم چیدمان کلیدها در صفحه – خروج و ذخیره چیدمان کلیدها (Alt+F4)
منوی سیستم شامل :
تنظیم مشخصات شرکت – اپراتورها و شبکه ( تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به حساب ها و کالاها – تعیین سطح دسترسی به منوها – تنظیم اجازه ورود به کاربر ) – چیدمان کلیدها – تنظیمات متفرقه – راهنمای چرتکه (F1) – وب سایت – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزار تولید پوشاک نرم افزار تولید پوشاک selecttshertkamel ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه و تعاریف اولیه :
تعریف انواع گروههای کالا ( گروهبندی کالا) – تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف انواع پارچه – تعریف انواع خرج کار – تعریف انواع البسه – مشاهده انواع پارچه ها و خرج کار (F3) – منطقه بندی اشخاص – تعریف اشخاص ، مشخصات عمومی بعلاوه طبقه بندی اشخاص ، درج حد اعتباری و مشخص کردن تیپ قیمت فروش – تعریف فروشندگان – تعریف صندوق ها – تعریف بانکها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها- مشاهده کلیه حساب ها (F5) – ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حساب ها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
خرید و فروش :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور دو واحده با تخفیف خط به خط و نمایش حد اعتبار مشتری – صدور فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – فرم تولید البسه با درج کد خیاط ، کد برشکار ، مواد مصرفی ، معرفی پارچه ، خرج کار ، اجرت خیاط ، اجرت برشکار و… – صدور پیش فاکتور – فاکتور ضایعات – سند حسابداری (Alt+A) اتوماتیک و دستی
دریافت و پرداخت :
دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
عملیات بانکی :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج / انتقال چک های نزد صندوق – استرداد چک خرج شده – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول (سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
گزارشات حساب ها :
دفتر ریز عملکرد حساب ( پرینت حساب ) – دفتر ریز عملکرد و ریزفاکتور – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان )- لیست دریافتهای نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتنی – لیست چک های معوق – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی-لیست حواله های دریافتنی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها لیست درآمد ها – لیست تبادلات بین حساب ها
گزارشات کالاها :
کاردکس کالا – موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها –لیست خروج کالاها – گزارش کالاهای برگشت شد به انبار – لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص – لیست گردش کالا-سود فروش کالاها به روش میانگین
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه– تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B)- تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان خودکار – تغییر رمز عبور کاربر- تعیین سطح دسترسی به منوها – ایجا سال مالی جدید پیوسته – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزارهای اداری نرم افزار دبیرخانه ساده selectdabir1 ۹۷۵,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
مشخصات موارد دریافتی( انواع موضوع نامه های دریافتی – انواع مراکز ارسال کننده نامه – انواع وضعیت نامه دریافتی ) – مشخصات موارد ارسالی ( انواع موضوع نامه های ارسالی – انواع مراکز دریافت کننده نامه – انواع وضعیت نامه ارسالی ) – ثبت نامه های دریافتی-ثبت نامه های ارسالی-خروج از برنامه ( Alt+F4)
گزارشات : جستجو در نامه های دریافتی – جستجو در نامه های ارسالی – گزارش از نامه های دریافتی – گزارش از نامه های ارسالی
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور.
نرم افزارهای اداری نرم افزار دبیرخانه پیشرفته selectdabir1pooya ۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
مشخصات موارد دریافتی( انواع موضوع نامه های دریافتی – انواع مراکز ارسال کننده نامه – انواع وضعیت نامه دریافتی ) – مشخصات موارد ارسالی ( انواع موضوع نامه های ارسالی – انواع مراکز دریافت کننده نامه – انواع وضعیت نامه ارسالی ) – ثبت نامه های دریافتی-ثبت نامه های ارسالی-خروج از برنامه ( Alt+F4)
گزارشات : جستجو در نامه های دریافتی – جستجو در نامه های ارسالی – گزارش از نامه های دریافتی – گزارش از نامه های ارسالی
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم (Ctrl+B) – تنظیم مسیر تصاویر – تهیه پشتیبان از فایل های تصویری – بازیابی پشتیبان فایلهای تصویری – ایجاد سال مالی – ایجاد دبیرخانه جدید – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
با نرم افزار فوق می توانید اطلاعات چند دبیرخانه را بصورت مجزا ثبت کنید و تصاویر ، مدارک ، نامه ها و… را ضمیمه کنید .
نرم افزارهای اداری نرم افزار سررسید selectbook1 ۹۰۰,۰۰۰ ریال ورود اطلاعات :
ثبت انواع موضوع – ثبت یادآوری جدید-دفتر یادداشت روزانه – خروج از برنامه (Alt+F4)
گزارشات :
گزارش از یادآوری ها ( گزارش از کل یادآوری – گزارش از یاداوری های خوانده شده – گزارش از یادآوری های خوانده نشده – گزارش از دفتر یادداشت روزانه ) – جستجو در یادآوری ها – جستجو در دفتر یادداشت روزانه .
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان –درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزارهای اداری نرم افزار دفترچه تلفن selecttel ۵۴۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
تعریف شهرستان ها – تعریف انواع مشاغل – تعریف گروه افراد – ثبت مشخصات اشخاص – ثبت تماس های دریافتی – ثبت تماس های گرفته شده
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان –درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزارهای اداری نرم افزار بایگانی selectarchive ۹۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه و تعاریف اولیه :
تنظیمات وب کم ( انتخاب ورودی و فرمت عکس ) –تعریف انواع موضوع – تعریف گروهبندی مدارک – تعریف دسته بندی مدارک – ثبت تصویر مدارک – خروج از برنامه (Alt+F4)
گزارشات :
جستجو در تصویر مدارک – گزارش از مدارک ثبت شده
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما :
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزار
نرم افزارهای اداری نرم افزار پرفراژ چک selectperf ۸۷۵,۰۰۰ ریال ورود اطلاعات و تعاریف :
تنظیم مشخصات پرفراژ ( نمایش بانک های اطلاعاتی مختلف و تنظیم فرم چاپی آن ) – ثبت و پرفراژ چک ( چاپ چک ) – خروج از برنامه (Alt+F4)
گزارشات :
لیست چک های پرفراژ شده – جستجو در سر رسید چک ها
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما :
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزار
نرم افزارهای اداری نرم افزار دفتر selectmulti ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال دفترچه تلفن :
تعریف شهرستانها – تعریف انواع مشاغل – تعریف گروه افراد-ثبت مشخصات اشخاص-ثبت تماس های دریافتی-ثبت تماس های گرفته شده – گزارشات ( لیست تلفن اشخاص – گزارش از تماس های دریافتی – گزارش از تماس های گرفته شده ) – خروج از برنامه (Alt+F4)
ثبت مراجعات :
تعریف انواع وضعیت ارباب رجوع – تعریف انواع موضوع مراجعه – ثبت ورود / خروج ارباب رجوع – گزارش از مراجعین – جستجو در مراجعین
چاپ یا کات :
تعریف شهرستانها – تعریف انواع سمت – تعریف انواع لقب – تعریف گروه افراد – تعریف انواع موضوع ارسال – ثبت مشخصات گیرندگان نامه – تنظیم فرمت چاپ – پاکت A4 – پاکت A5- پاکت معمولی – عملیات چاپ گزارشات ( گزارش از مشخصات اشخاص –گزارش از پاکتهای چاپ شده ) – جستجو در مشخصات – جستجو در موارد ارسالی
ارسال و دریافت اس ام اس :
تنظیمات جهت برقراری ارتباط – تعریف گروه ها – تعریف اعضای گروه – ارسال پیام کوتاه – ارسال پیام کوتاه از … تا …. – گزارشات ( گزارش پیام های کوتاه – گزارش از پیام های ارسال شده ) – جستجو در پیام های ارسالی
سررسیدنامه :
ثبت انواع موضوع – ثبت یادآوری جدید – دفتر یادداشت روزانه
گزارشات :
( گزارش از یاداوری ها – گزارش از کل یادآوری – گزارش از یاداوری های خوانده شده – گزارش از یاداوری های خوانده نشده – گزارش از دفتر یادداشت روزانه ) – جستجو در یادآوری ها – جستجو در دفتر یادداشت روزانه
دبیرخانه :
مشخصات موارد دریافتی ( انواع موضوع نامه دریافتی – انواع مراکز دریافت کننده نامه – انواع وضعیت نامه دریافتی ) – مشخصات موارد ارسالی ( انواع موضوع نامه های ارسالی – انواع مراکز ارسال کننده نامه – انواع وضعیت نامه ارسالی ) – ثبت نامه های دریافتی – ثبت نامه های ارسالی – جستجو در نامه های دریافتی – جستجو در نامه های ارسالی – گزارشات ( گزارش از نامه های دریافتی – گزارش از نامه های ارسالی ) -بایگانی تصاویر اسناد ( تنظیم وب کم – تعریف انواع موضوع – تعریف گروهبندی مدارک – تعریف دسته بندی مدارک – ثبت تصویر مدارک – جستجو در تصویر مدارک – گزارش از مدارک ثبت شده )
پرفراژ چک :
تنظیم مشخصات پرفراژ – ثبت و پرفراژ چک – لیست چک های پرفراز شده – جستجو در سر رسید چکها
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بایابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P)- بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما :
وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزارهای اداری نرم افزار اندیکاتور selectarchivedabir ۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال بایگانی اسناد :
تنظیمات وب کم – تعریف انواع موضوع – تعریف گروه بندی-مدارک – تعریف دسته بندی مدارک – ثبت تصویر مدرک
گزارشات :
جستجو در تصویر مدارک – گزارش از مدارک ثبت شده
دبیرخانه :
مشخصات موارد دریافتی ( انواع موضوع نامه های دریافتی – انواع مراکز دریافت کننده نامه – انواع وضعیت نامه دریافتی ) مشخصات موارد ارسالی ( انواع موضوع نامه ارسالی – انواع مراکز ارسال کننده نامه – انواع وضعیت نامه ارسالی ) – ثبت نامه های دریافتی – ثبت نامه های ارسالی – جستجو در نامه های دریافتی – جستجو در نامه های ارسالی – گزارشات – گزارش از نامه های دریافتی – گزارش از نامه های ارسالی
امکانات :
حذف کلیه اطلاعات ( بایابی پیش فرض ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P)- بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنما :
وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزار داروخانه نرم افزار داروخانه selectsamimi2peldaru ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار ویژه داروخانه با کدینگ پلکانی کالاها طراحی شده که شامل منوها و امکانات زیر می باشد :
منوی اطلاعات پایه شامل ابزارهای تعریف اطلاعات شامل :
تعریف انبار کالا ( چند انباره ) – تنظیمات قبل از شروع ( تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار – تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالا ( چند سطحی پلکانی )) – تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) – اصلاح نام کالا – مشاهده لیست کالاها (F3) – تعریف انواع فروش و تیپ قیمت فروش – تعریف کالای دو واحده ( واحد کالا-واحد بسته بندی ) – تعیین نقطه سفارس یا واحد سفارش کالا که در فاکتور فروش در صورت رسیدن موجودی به این عدد آلارم میدهد و در گزارشات کالا هم می توانید موجودی کالاهای کمتر از حد سفارش مشاهده نمایید – تعیین قیمتهای فروش متفاوت – مشاهده لیست درختی کالاها – منطقه بندی اشخاص-دسته بندی اشخاص- تعریف اشخاص (Alt+F5) – تعریف فروشندگان – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف دسته چک – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درامدها – تعریف کدینگ حسابها ( تعریف کدینگ حسابها همراه با مرتب سازی – مشاهده کلیه حسابها (F5) – تعیین حسابهای دائم / موقت ) – ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – ثبت چک های دریافتنی امانی اول دوره – ثبت چک های صادره امانی اول دوره ) – خروج از برنامه (Alt+F4)
منوی خرید و فروش شامل :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) – با درج حد اعتباری و کنترل حد اعتباری – درج تاریخ تسویه فاکتور – درج انبار خط به خط برای هر کالا در فاکتور فروش و تیپ فروش خط به خط و تخفیف خط به خط و محاسبه قیمت تمام شده خرید و فروش به ترتیب خرید کالا به روش FIFO و محاسبه سود کالا و درج تخفیفات و اضافات فاکتور و خروجی اکسل – صدور فاکتور برگشت از فروش – ثبت پیش فاکتور خرید – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – گزارش از پیش فاکتورهای معوق – فاکتور برگشت از خرید – برگه انتقال کالا – صدور پیش فاکتور – لیست پیش فاکتورها در یک نگاه – مشاهده فاکتورهای فروش خالی
منوی دریافت و پرداخت شامل :
سند حسابداری (Alt+A) – دریافت وجه نقد (Alt+D) – پرداخت وجه نقد (Alt+P) – دریافت چک (Alt+C) – صدور چک (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک – دریافت حواله بانکی (Alt+H) – ارسال حواله بانکی (Alt+B)- ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+X)- انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها (Alt+E) – چک های امانی ( دریافت چک امانی – استرداد چک دریافتی/امانی – صدور چک امانی – استرداد چک صادره امانی )
منوی عملیات بانکی :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی- خرج/انتقال چک های نزد صندوق – استرداد چک خرج شده – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول (سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
منوی گزارشات حسابها :
دفتر ریز عملکرد حساب ( پرینت حساب ) – دفتر ریز عملکرد و ریزفاکتور – تیک زدن/راس گیری – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – لیست بدهکاران تاریخ دار ) – لیست بدهکاران تا امروز – لیست بستانکاران تا امروز – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم تراز نامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتنی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی – لیست چک های امانی ) – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق – لیست چک های مسترد شده – لیست چک های امانی ) – لیست فیشهای نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها- لیست درآمدها – لیست تبادلات بین حسابها – پیش بینی وضعیت بانک ها – پیش بینی وضعیت کلیه بانکها
گزارشات کالاها : کاردکس کالا – گزارشات ( فیلتر مرتبط ) : (موجودی کالاها تا آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها- لیست خروج کالاها) – گزارشات ( فیلتر مستقل ) : ( موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش –لیست کالاها – لیست خروج کالاها )
گزارش موجودی کالاها ( موجودی کالاهای منفی – موجودی کالاها به روش FIFO – موجودی کالاها به روش FIFO قیمت تمام شده – موجودی کالاها کمتر از حد سفارش ) – گزارش کالای برگشت شده به انبار – لیست جامع فاکتورهای فروش – لیست فاکتورهای برگشت از فروش – لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای برگشت از خرید ) – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا – سود فروش کالا به روش میانگین – محاسبه سود ناویژه به روش FIFO ( سود حاصله از فاکتورهای فروش – سود فروش به تفکیک اشخاص – سود هر شخص به تفکیک ریز کالا – سود فروش به تفکیک کالاها – سود هر کالا به تفکیک ریز اشخاص )
رسم نمودار ( نمودار فروش ماهانه – نمودار فروش و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید ماهانه – نمودار خرید و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید و فروش ماهانه – نمودار فروش ماهانه به تفکیک اشخاص ) – تجدید محاسبات فروش و مرجوعی – بروز رسانی فاکتورها
منوی ارسال پیامک :
تنظیمات ارسال پیام کوتاه – تنظیم حسابها جهت ارسال پیام کوتاه – ارسال پیام مانده حساب مشتریان – ارسال پیام یادآوری چک های معوقه – لیست پیام های آماده جهت ارسال – گزارش پیام های کوتاه – گزارش از پیام های ارسال شده – ارسال پیام کوتاه – ارسال پیام کوتاه از … تا … – ارسال پیام کوتاه گروهی
منوی امکانات برنامه شامل :
تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه – دفترچه تلفن شامل ( تعریف شهرستانها – تعریف انواع مشاغل – تعریف گروه افراد – ثبت مشخصات اشخاص- ثبت تماس های دریافتی-ثبت تماس های گرفته شده – لیست تلفن اشخاص – گزارش از تماس های دریافتی – گزارش از تماس های گرفته شده ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی کالاها از نسخه پشتیبان – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – تنظیمات نسخه پشتیبان خودکار – تغییر رمز عبور کاربر- تعیین سطح دسترسی به منوها – آزاد سازی اسناد از حالت قفل- آزاد سازی فاکتورها از حالت قفل – تنظیم اجازه ورود به کاربر – ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ایجاد سال مالی گسسته – انتقال عملیات کد به کد ( سرفصلها ) – ماشین حساب (F11) – کنترل فاکتورها و اسناد – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری
منوی راهنما : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
فروش شیشه و پنجره فروش شیشه و پنجره selectsamimi4newshanbar2v ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار جهت خرید و فروش شیشه و آینه طراحی شده و شامل ابزارهای زیر می باشد
منوی تعاریف یا اطلاعات پایه :
تعریف طبقه بندی انواع شیشه – تعریف دسته بندی انواع شیشه – تعریف انواع شیشه های موجود در انبار (Alt+F3) – مشاهده لیست کالاها (F3) – منطقه بندی اشخاص – تعریف بدهکاران – تعریف بستانکاران – تعریف صندوق ها – تعریف بانکها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها –انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها ( تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حساب ها (F5) – تعیین حسابهای دائم / موقت ) – ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حساب ها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره ) – خروج از برنامه (Alt+F4)
منوی خرید و فروش شامل :
صدور فاکتور فروش با درج حد اعتباری مشتری و کنترل حد اعتباری و تیپ قیمت فروش و تاریخ تسویه فاکتور و طول و عرض و متراژ شیشه و ارزش افزوده – فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید – فاکتور برگشت از خرید – فاکتور خرید و فروش همزمان – صدور پیش فاکتور –سند حسابداری اتوماتیک و دستی – چاپ سند قانونی – ثبت رسید انبار-ثبت برگشت از رسید – ثبت حواله انبار – ثبت برگشت از حواله – موجودی فیزیکی انبار – کاردکس فیزیکی کالا در انبار
منوی دریافت و پرداخت شامل :
فرم رسید دریافت – فرم رسید پرداخت – واریز فیش نقدی به بانک – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه جدید-ثبت درامدهای موسسه جدید-فرم تنخواه گردان – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
منوی عملیات بانکی شامل :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصولی نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی- خرج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول (سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
منوی گزارشات حسابها شامل :
دفتر ریزعملکرد حساب ( پرینت حساب ) – دفتر ریز عملکرد و ریز فاکتور – تیک زدن /راس گیری – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل-دفتر معین-دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم تراز نامه – تنظیم صورت سود وزیان – صورت سود و زیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی ) –لیست چک های صادره به اشخاص – لیست فیش های نقدی-لیست حواله های دریافتی از اشخاص-لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمدها – لیست تبادلات بین حساب ها
منوی گزارشات کالاها شامل :
کاردکس کالا – گزارش موجودی کالاها ( موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – موجودی کالاهای منفی ) – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – گزارش کالاهای برگشت شده به انبار – لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص-لیست گردش کالا-سود فروش کالاها به روش میانگین
منوی امکانات برنامه شامل :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری- تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه – تنظیم آرم ( لوگو) شرکت – طراحی فرم صورتحساب – تهیه نسخه پشتیبان (Crtl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم (Ctrl+B) – تغییر رمز عبور کاربر- تعیین سطح دسترسی به منوها – آزاد سازی اسناد از حالت قفل – آزاد سازی فاکتورها از حالت قفل- ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ایجاد سال مالی جدید گسسته – انتقال مجدد مانده به سال بعد ( بازایجاد ) – انتقال عملیات کد به کد ( سرفصلها ) – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس- رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
منوی راهنما شامل :
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزار مراکز پخش ساده selectpakhshsade ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف کالاهای انبار با امکان طبقه بندی کالا ، درج کد تخفیف یا بارکد – تعریف واحد کالا – دو واحده : درج واحد بسته بندی و ارتباط با واحد اول ( تعداد در بسته ) – تعیین نقطه سفارش یا حد سفارش کالا بر اساس واحد اول – درج قیمت های متفاوت و تیپ فروش کالا – تعریف درصد بازاریابی کالاها ( برای هر کالا تعیین درصد مدیر فروش و بازاریاب ) – مشاهده لیست کالاها (F3 ) – منطقه بندی اشخاص – دسته بندی اشخاص – تعریف اشخاص – تعریف فروشندگان – تعریف صندوق ها – تعریف بانکها – تعریف پرسنل – تعریف مدیران فروش-تعریف ویزیتورها – تعریف توزیع کنندگان کالا – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حسابها (F5) – ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
خرید و فروش :
فاکتور فروش (Alt+F) (با درج حد اعتباری مشتری – تیپ قیمت فروش-ثبت مدیر فروش و بازاریاب و درصد آنها-درصد و مبلغ تخفیف کالاها خط به خط و چک و حواله و…) – فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید –صدور پیش فاکتور
دریافت و پرداخت :
سند حسابداری (Alt+A) – دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S)- صدور چک به چند حساب – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درامد های موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
عملیات بانکی :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصول چک های نزد بانک – وصولی نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
گزارشات حساب ها :
دفتر ریز عملکرد حساب ( پرینت حساب مشتریان ) – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران
گزارشات ویزیتور شامل :
گزارش پورسانت ویزیتور ها – گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای فروش – گزارش پورسانت ویزتور از فاکتورهای مرجوعی – گزارش سرجمع کالاهای فروش رفته – گزارش کالاهای فروش رفته به تفکیک – گزارش بدهکاران یک منطقه – گزارش پورسانت توزیع کنندگان
دفاتر مالی :
دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم ترازنامه – ترازنامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتنی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی ) – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های دریافتی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درامد ها – لیست تبادلات بین حساب ها
گزارشات کالاها :
کاردکس کالا – لیست قیمت فروش کالاها – موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش – لیست ورود کالا-لیست خروج کالا – گزارش کالاهای برگشت شده به انبار – لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص – لیست گردش کالا-سود فروش کالا به روش میانگین
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه جهت سربرگ فاکتورها و گزارشات – تغییر تصویر پس زمینه – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B)- بازیابی از نسخه های قبل – تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ایجاد سال مالی گسسته – تجمیع اسناد / خلاصه اسناد ( تجمیع اسناد به دلخواه – تجمیع اسناد / خلاصه سند روزانه – تجمیع اسناد / خلاصه سند ماهانه ) – طراحی فرم چاپ فاکتور ( فرم چاپی فاکتور بدون مانده – فرم چاپی فاکتور با مانده ) – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزار مراکز پخش متوسط selectsalever1ap ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
تعریف کالاهای انبار – مشاهده لیست کالاها (F3) – تعریف اشخاص (Alt+F5) – تعریف صندوق ها – تعریف بانکها – تعریف پرسنل – تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی ( برای هر ویزیتور لیست کالاهای انبار نمایش داده می شود و می توان درصد مجزا تعیین نمود ) – لیست اشخاص و بازایاب ها ( در این لیست اسامی مشتریان نمایش داده می شود و برای هر مشتری بازاریاب آن نیز تعیین میشود ) – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حساب ها – مشاهده کلیه حساب ها (F5) – ثبت موجودی اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
خرید و فروش :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) علاوه بر ثبت خریدار و کالاها و تخفیف و هزینه ، بازایاب این فاکتور مشخص شده و کد توزیع کننده ، نام توزیع کننده ، کد راننده و نام راننده نیز در فاکتور مشخص می شود به همراه پورسانت درصدی و مبلغی هر کالا در فاکتور و تبدیل فاکتور فروش به حواله و الحاق از پیش فاکتور نیز امکان پذیر است .
– فاکتور فروش جدید در این دسته فاکتور وضعیت فاکتور که باز است یا تسویه شده و مانده آن ، تیپ قیمت فروش ، شماره حواله ، کد بازاریاب ، کد توزیع کننده و نام توزیع کننده ، کد راننده و نام راننده و وضعیت چک برگشتی خریدار مشخص شده و در فاکتور امکان محاسبه قیمت تمام شده خرید و فروش به روش Fifo و تعیین خواب کالا و هزینه خواب و مبلغ سود فاکتور محاسبه می شود و تخفیف خط به خط ، درصد و مبلغ بازاریاب خط به خط و تعداد کالای اشانتیون نیز مشخص می شود و الحاق از پیش فاکتور و حواله و طراحی چاپ فاکتور امکان پذیر است .
– فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+K ) – فاکتور برگشت از خرید – ثبت حواله انبار در این فرم شماره ، تاریخ ، شرح حواله ،کد توزیع کننده و نام آن ،شماره بارنامه ، تاریخ بارنامه ، شماره ماشین و نام راننده ، مشخصات کالا و… وجود دارد و تبدیل فاکتور فروش و پیش فاکتور نیز به حواله امکانپذیر است – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری (Alt+A)
دریافت و پرداخت :
دریافت وجه از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده حساب ها
عملیات بانکی :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصول چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی- خرج / انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
گزارشات حساب ها شامل :
دفتر ریزعملکرد حساب ( پرینت حساب ) لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارشات ویزیتور ( گزارش از بدهی یک ویزیتور – گزارش از پورسانت ویزیتور ها از خالص فروش – گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای فروش – گزارش از پورسانت ویزیتور به تفکیک کالا – گزارش از پورسانت ویزیتور به تفکیک فاکتور و کالا – گزارش از فاکتورهای فروش و سهم بازاریاب – گزارش از کاردکس کالا و بازاریاب – گزارش لیست بدهکاران یک ویزیتور )
دفاتر مالی ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – تراز کل – تراز معین – تنظیم تراز نامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده –لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی ) – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست دارآمد ها – لیست تبادلات بین حساب ها – گزارش سود و زیان
گزارشات کالاها :
کاردکس کالا – موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخریت قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا- سود فروش کالا به روش میانگین
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه – تنظیمات شبکه ( آزاد سازی اسناد از حالت قفل – آزاد سازی فاکتورها از حالت قفل ( در این نرم افزار برای کنترل بیشتر کاربر می توان اسناد و فاکتورها را قفل کرد تا کاربرنتواند روی آن تغییر دهد ) – تعیین سطح دسترسی به منوها ( برای ۱۰ کاربری که وجود دارد می توان محدودیت تعریف کرد ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی – تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان خودکار – تغییر رمز عبور کاربر – ایجاد سال مالی جدید – ماشین حساب (F11) – برسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
راهنما :
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات
نرم افزار مراکز پخش پیشرفته selectsamimi2ap استعلام با پیش فاکتور اطلاعات پایه یا تعریف شامل :
ایجاد گروه کالاها ( گروهبندی کالا) – تعریف کالاهای هر گروه – مشاهده لیست کالاها (F3) – مدیریت تیپ فروش کالا( تعیین قیمت های متفاوت و درصد تخفیف از پیش تعیین شده ) – طبقه بندی اشخاص شامل ( تعریف شهرستانها – تعریف منطقه بندی – تعریف مسیر ) – تعریف اشخاص (Alt+F5) – تعریف صندوق ها – تعریف بانکها – تعریف پرسنل – تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی برای هر گروه کالا و در تیپ های قیمت متفاوت می تواند درصد بازاریاب متغییر باشد
لیست اشخاص و بازاریاب ها ( برای هر مشتری یک بازاریاب مشخص می شود و در فاکتور فروش زمانیکه مشتری را انتخاب می کنید بازاریاب آن هم بصورت اتوماتیک درج می شود – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها ( تعریف کدینگ حساب ها – مشاهده کلیه حساب ها (F5) ) – ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)
منوی خرید و فروش شامل :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور فروش خاص با امکانات بسیار از قبیل : مشخص کردن وضعیت فاکتور که باز هست یا تسویه شده ، مشخصات خریدار و تاریخ و شماره و تیپ قیمت فروش مشتری و شماره حواله ، کد و نام بازاریاب ، وضعیت چک برگشتی – کد و نام توزیع کننده – کد و نام راننده – مشخصات کالا و کالاهای اشانتیون – تخفیف خط به خط – درصد بازاریابی خط به خط برای کالاها – محاسبه قیمت تمام شده خرید و فروش به روش FIFO و محاسبه مبلغ سود فاکتور و درج تخفیفات و هزینه ها – الحاق از پیش فاکتور و حواله و خروجی اکسل و…) – صدور فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – فاکتور ضایعات – چاپ فاکتورهای فروش –ثبت حواله انبار با درج مشخصات توزیع کننده و شماره ماشین ، نام راننده ، شماره بارنامه و تاریخ بارنامه – ثبت برگه درخواست خرید کالا – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A)
منوی انبار شامل :
ثبت رسید انبار – ثبت برگشت از رسید – ثبت حواله انبار- ثبت برگشت از حواله – موجودی فیزیکی انبار – کاردکس فیزیکی کالا در انبار- لیست رسیدهای معوق – لیست حواله های معوق
منوی دریافت و پرداخت شامل :
ثبت نهایی دریافت وجه (Alt+A) – دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمدهای موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها
عملیات بانکی شامل :
ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول (سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره
منوی گزارشات حساب ها شامل :
دفتر ریز عملکردحساب ( پرینت حساب ) – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارشات ویزیتور شامل ( گزارش از عملکرد کلی بازاریاب – گزارش پورسانت ویزتورها از خالص فروش – گزارش پورسانت ویزیتور از فاکتورهای فروش – گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک کالا – گزارش پورسانت ویزیتور به تفکیک فاکتور- گزارش از فاکتورهای فروش و سهم بازاریاب – گزارش کاردکس کالا و بازاریاب – گزارش لیست بدهکاران یک ویزیتور – گزارش فروش خالص بازاریاب- گزارش از بدهی یک ویزیتور به تفکیک فاکتور – گزارش از بدهی مشتری به تفکیک بازاریاب – دفاتر مالی شامل ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم ترازنامه – ترازنامه – تنظیم صورت سود وزیان – صورت سود وزیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی- لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درامد ها – لیست تبادلات بین حسابها – گزارش سود و زیان
منوی گزارشات کالاها شامل ( کاردکس کالا – گزارشات موجودی کالاها شامل : ( موجودی اجناس به قیمت روز فروش – موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها ) – لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست درخواستهای خرید – لیست گردش کالا – سود فروش کالاها به روش میانگین – محاسبه سود ناویژه به روش fifo ( سود حاصله از فاکتورهای فروش – سود فروش به تفکیک اشخاص – سود هر شخص به تفکیک ریز کالا – سودفروش به تفکیک کالاها – سود هر کالا به تفکیک ریز اشخاص )
منوی امکانات برنامه شامل :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حساب ها – تنظیمات متفرقه – تنظیمات قطعی / موقت فاکتورها و اسناد ( تغییر نوع ثبت فاکتورها – تغییر وضعیت در ثبت اسناد ) – تنظیمات شبکه ( آزادسازی اسناد از حالت قفل – آزادسازی فاکتروهای از حالت قفل ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم (Ctrl+B) – تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – میزکار – ایجاد سال مالی جدید – ایجاد شرکت جدید – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – خروجی اکسل
منوی راهنما شامل : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزار انبار و پخش مرغ نرم افزار انبار و پخش مرغ selectanbarsimplesepid ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه و تعاریف اولیه شامل :
ایجاد گروه کالاهای انبار ( گروهبندی کالا ) – تعریف کالاهای هر گروه – مشاهده لیست کالاها (F3) – تعریف اشخاص – تعریف مناطق – ثبت مانده اول دوره کالاها – خروج از برنامه
منوی ورود و خروج شامل :
ثبت رسید انبار شامل مشخصات حساب و مشخصات رسید ، شماره و تاریخ بارنامه ، شماره ماشین ، نام راننده ، وزن ورودی ، وزن خروجی ، وزن خالص بار و مشخصات کالاها – ثبت حواله انبار با تعیین منطقه
منوی گزارشات کالاها شامل :
موجودی فیزیکی انبار – کاردکس فیزیکی کالا در انبار – سرجمع توزیع مناطق – لیست حواله ای خروج – ریزمشتریان هر منطقه
منوی امکانات برنامه شامل :
حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات انبار – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – تنظیمات متفرقه – تغییر رمز عبور کاربران – ایجادسال مالی جدید پیوسته – ماشین حساب (F11) – بررسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس- رفع اشکال نرم افزار از راه دور – بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی
منوی راهنما شامل : وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزار پخش لاستیک نرم افزار پخش لاستیک selectpelsadr ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار شامل :
تعریف مدیران فروش – تعریف انبار کالا ( چند انباره ) – تعریف انواع تسویه حساب و مدت مجاز- تنظیمات قبل از شروع ( تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار – تنظیم فرمت جهت نام کالا ) – تعریف کالاهای انبار ( تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) – تغییر نام کالا در فاکتور – تعریف کد حسابداری هر کالا-تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف دسته بندی کالاها ) – مشاهده لیست کالاها (F3) – مشاهده لیست درختی کالاها – منطقه بندی اشخاص – تعریف اشخاص با درج کد اقتصادی، طبقه بندی و میزان حد اعتباری شخص – تعریف صندوق ها – ایجاد محدودیت در ثبت فاکتورها – تعریف بانک ها –تنظیم گزارشات ارسال به بانک – تعریف دسته چک – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها ( تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حسابها (F5) – ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – ثبت چک های دریافتنی خرج شده اول دوره ) – خروج از برنامه (Alt+F4)
منوی خرید و فروش شامل ابزار :
صدور فاکتور فروش (Alt+F) ( با درج حد اعتباری و الارم حد اعتباری مشتری – ابزار چند انباره خط به خط – مشخص کردن نوع تسویه و درج مشخصات فروشهای قبل همین کالا – اعلام موجودی کالا به تفکیک انبار و موجودی کل کالا – درج تخفیفات و اضافات فاکتور – ارزش افزوده به درصد و مبلغ روی کل فاکتور و…) – فاکتور برگشت از فروش با کنترل مرجوعی با فاکتور فروش – ثبت پیش فاکتور خرید – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – گزارش از پیش فاکتورهای معوق خرید – فاکتور برگشت از خرید – برگه انتقال کالا بین انبارها – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A) – چاپ اسناد حسسابداری ( چاپ سند معمولی – چاپ سند قانونی ) – ثبت رسید انبار با درج شماره بارنامه ، تاریخ بارنامه ، شماره ماشین ، نام راننده ، وزن ورودی و خروجی ، وزن خالص بار و مشخصات کالاها – ثبت برگشت از رسید – ثبت حواله انبار – ثبت برگشت از حواله – گزارشات انبار شامل ( موجودی فیزیکی انبار – موجودی فیزیکی انبار کالا – کاردکس فیزیکی کالا در انبار )
منوی دریافت و پرداخت شامل :
فرم رسید دریافت (Alt+D) – فرم رسید پرداخت (Alt+P) – واریز فیش نقدی به بانک – دریافت حواله از اشخاص(Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمدهای موسسه (Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها
منوی عملیات بانکی شامل :
ارسال چک به بانک – وصولی چک نزد بانک – وصول نقدی چک دریافتنی- استرداد چک دریافتنی – استرداد چک برگشتی – خرج/انتقال چک دریافتنی – استرداد چک خرج شده – برگشت چک دریافتنی – ثبت چک غیرقابل وصول – پاس کردن چک پرداختنی – استرداد چک پرداختنی
منوی گزارشات حساب ها شامل :
ریز عملکرد حساب اشخاص ( پرینت حساب ) – ریز عملکرد و ریز فاکتور – لیست بدهکاران ( مدیریت ) – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه (Ctrl+R) – دفتر کل (Ctrl+K) – دفتر معین – دفتر تفضیل – تراز کل (Ctrl+T) – تراز معین – تراز تقضیل – تنظیم تراز نامه – ترازنامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود وزیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتنی ( لیست کلیه چک های دریافتنی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتنی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتنی ) – لیست چک های پرداختنی ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست واریزی های نقدی به بانک – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمد ها – لیست تبادلات بین حسابها – لیست دریافت های کارت خوان – لیست پرداخت های کارت خوان
منوی گزارشات کالاها شامل :
کاردکس کالا – گزارشات ( فیلتر مرتبط ) شامل : ( موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – موجودی کالاهای موجود به تفکیک انبار ) – گزارشات ( فیلتر مستقل ) شامل : موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – موجودی کالاهای موجود به تفکیک انبار – موجودی کالاهای موجود به تفکیک انبار ) – گزارش ریز اقلام و تاریخ تسویه – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا – سود فروش کالا به روش میانگین – لیست کالاها به همراه کد مخفف
منوی امکانات برنامه شامل :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیمات شامل ( تنظیم مشخصات شرکت – تنظیمات کدینگ حسابها – تغییر تصویر پس زمینه – ابزار میزکار – تنظیمات متفرقه – تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی – تنظیم منوهای در دسترس ( جعبه ابزار ) – تنظیم کلید میانبر برای منوها – تنظیم لیست اسناد حسابداری – تغییر وضعیت نوع ثبت در فاکتور – تغییر وضعیت نوع ثبت در اسناد – سررسید نامه شامل ( ثبت انواع موضوع – ثبت یاداوری های جدید – دفتر یادداشت روزانه – گزارش از یاداوری ها – گزارش از یاداوریهای خوانده شده- گزارش از یاداوری های خوانده نشده – گزارش از دفتر یادداشت روزانه – جستجو در یادآوری ها – جستجو در دفتر یادداشت روزانه ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان قدیم
تنظیمات اپراتور شامل : ( تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منو ها – تعیین سطح دسترسی به حسابها و کالاها – آزادسازی اسناد از حالت قفل – آزادسازی فاکتورها از حالت قفل – تنظیم اجازه ورود به کاربر – مانیتورینگ عملیات کاربران ) – ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ایجاد سال مالی گسسته – بازیجاد سال مالی گسسته – ایجاد شرکت جدید ( چند شرکته ) – مغایرت گیری با تراز دوره قبل – تراز انتهای دوره – انتقال عملیات کد به کد سرفصل ها ( انتقال عملیات کد به کد جامع اسناد – انتقال عملیات کد به کد (سرفصل ها ) – انتقال عملیات کد به کد سرفصل ها – انتقال عملیات کد به کد فاکتورها ) – انتقال عملیات کد به کد کالاها – ماشین حساب (F11) – کنترل اسناد تکراری – کنترل فاکتورها با اسناد – کنترل اسناد دریافتنی – کنترل اسناد پرداختنی – بروز رسانی فاکتورها – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس- رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک )
منوی راهنما شامل : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری
نرم افزار مخصوص میادین میوه و تره بار نرم افزار مخصوص میادین میوه و تره بار selectdastebanditarebar ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار جهت میادین میوه و تره بار تهیه شده با امکانات زیر :

اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه شامل :

ایجاد گروه کالاهای انبار ( گروهبندی کالا ) – تعریف کالاهای هر گروه با مشخص کردن طبقه بندی کالا و دسته بندی کالا و تعریف دو واحد کالا و ارتباط بین آنها – مشاهده لیست کالاها و موجودی کالاها (F3) – تعریف اشخاص ( بدهکاران و بستانکاران ) – تعریف صندوق ها- تعریف بانکها- تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها ( تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حسابها (F5)) – ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چکهای دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4) – طبقه بندی مشتریان

منوی خرید و فروش شامل ابزارهای :

رسید بار امانی با درج مشخصات صاحب بار ، شماره و تاریخ ، شماره بارنامه ، تاریخ بارنامه ، شماره ماشین ، نام راننده و مشخصات کالا از قبیل تعداد واحد جز و تعداد در بسته ، کل تعداد ، وزن خالص و وزن با ظرف و ثبت هزینه های کرایه ، پی بار ، تخلیه  دستی، متفرقه و… – فاکتور خرید بار – فاکتور برگشت از خرید بار – فاکتور فروش مستقیم بار (Alt+F) – فاکتور فروش بار امانی با درج مشخصات مشتری ، کالا، مشخصات رسید از قبیل ( کد صاحب بار و نام صاحب بار ، شماره رسید امانی ، تعداد رسید ، هزینه کرایه ، هزینه پی بار، هزینه تخلیه ، هزینه دستی و هزینه متفرقه – تعداد واحد جز و بسته و… سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A)

منوی پرداخت و دریافت شامل :

دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D)- پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P)- دریافت چک از اشخاص (Alt+C)- صدور چک به اشخاص(Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص(Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص(Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه(Alt+Z) – ثبت درامدهای موسسه(Alt+X) – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها

منوی عملیات بانکی شامل :

ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتی – خرج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره

منوی گزارشات حساب ها شامل :

دفتر ریزعملکرد حساب ( پرینت حساب ) –لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – لیست دریافتهای نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص شامل : ( لیست کلیه چکهای دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – لیست چک های مسترد شده – جستجوی چک دریافتی ) – لیست چک های صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درامد ها – لیست تبادلات بین حسابها –گزارش سود و زیان

منوی گزارشات کالاها شامل :

کاردکس کالا – موجودی کالا به اخرین قیمت خرید – موجودی کالا به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای فروش-لیست فروش خالص-لیست گردش کالا-سود فروش کالا به روش میانگین – لیست رسید بارهای امانی – گزارش مشروح فروش امانی – خلاصه فروش امانی

منوی امکانات برنامه شامل :

حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری- تنظیم مشخصات حجره – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه – تنظیم کد اسناد دریافتنی و پرداختنی – تنظیم آرم (لوگو)شرکت – تغییر تصویر پس زمینه – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – بازیابی اطلاعات از نسخه های قبلی – بازیابی اطلاعات دفترچه تلفن – تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ماشین حساب (F11) – بررسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور

منوی راهنما :

راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری

منوی دفترچه تلفن شامل :

تعریف شهرستانها – تعریف انواع مشاغل – تعریف گروه افراد – ثبتمشخصات اشخاص-ثبت تماس های دریافتی – ثبت تماس های گرفته شده  – لیست تلفن اشخاص (Ctrl+F5) – گزارشات شامل : گزارش از تماسهای دریافتی – گزارش از تماس های گرفته شده

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نرم افزار نمایشگاه اتومبیل selectcar ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار مربوط به نمایشگاه اتومبیل می باشد با امکانات زیر :

منوی اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار شامل :

تعریف خودرو با درج شماره شاسی ، شماره موتور ، شماره پلاک ، سال ساخت ، نام خودرو و قیمت خرید وفروش – مشاهده لیست خودروهای تعریف شده با نمایش موجودی و اطلاعات فنی درج شده (F3) – تعریف اشخاص (بدهکاران و بستانکاران ) – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف درامدها – تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حساب ها (F5) – ثبت مانده اول دوره ماشینها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – ثبت چک های دریافتنی امانی اول دوره – ثبت چک های صادره امانی اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)

منوی خرید و فروش شامل :

صدور فاکتور فروش (Alt+F) – با درج مشخصات خریدار  و تاریخ و شماره فاکتور و شرح فاکتور و مشخص کردن حساب کمیسیون و درصد یا مبلغ متعلقه و کد حساب دفترخانه و نام دفترخانه و درصد و مبلغ مربوطه و مشخصات خودرو و اطلاعات فنی ان از قبیل شماره شاسی ، شماره موتور ، شماره پلاک و مبلغ و تخفیفات و هزینه های روی فاکتور و نحوه پرداخت و خروجی اکسل از فاکتور و همینطور فروش اقساطی که در ان تاریخ و مبلغ اقساط مشخص می شود .

فاکتور برگشت از فروش – صدور فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – صدور پیش فاکتور – سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A)

منوی دریافت و پرداخت شامل :

دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک از اشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درآمد های موسسه (Alt+K) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها – ثبت چک های امانی ( دریافت چک امانی – استرداد چک دریافتی امانی – صدور چک امانی – استرداد چک صادره امانی ) .

منوی عملیات بانکی شامل :

ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج/انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک های دریافتی – ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره

منوی گزارشات حساب ها شامل :

دفتر ریز عملکرد حساب ( پرینت حساب ) – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارش لیست اقساط مشتریان – دفاتر مالی شامل ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین – تراز کل – تراز معین – تنظیم ترازنامه – ترازنامه – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداختهای نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی  – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – جستجوی چک دریافتی – لیست چک های امانی ) – لیست چک های صادره به اشخاص  ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق – لیست چک های امانی صادره – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها- لیست درآمد ها – لیست تبادلات بین حسابها

منوی گزارشات کالاها شامل :

کاردکس کالا- موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا-سود فروش کالا به روش میانگین

منوی امکانات برنامه شامل :

حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات فروشگاه یا  شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه -تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) تغییر رمز عبور– ایجاد سال مالی جدید – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک (تنظیمات چاپ چک – چاپ چک)

منوی راهنما شامل :

راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری

نرم افزار حسابداری برج نرم افزار حسابداری برج selecthesab3rahimian ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال این نرم افزار به سفارش برج آسمان تهیه و تنظیم شده است . شامل ابزارهای زیر می باشد :منوی اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار شامل :

تعریف اشخاص ( بدهکاران و بستانکاران ) – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف پرسنل – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها – مشاهده کلیه حسابها (F5) – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – خروج از برنامه (Alt+F4)

منوی دریافت و پرداخت شامل :

سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A) – دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P) – دریافت چک ازاشخاص (Alt+C) – صدور چک به اشخاص (Alt+S) – واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) – دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) – ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) –ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) – ثبت درامد های موسسه (Alt+X) – ثبت درآمد های شارژ – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها

منوی عملیات بانکی شامل : ارسال چک به بانک جهت وصول – وصولی چک های نزد بانک – وصولی نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج یا انتقال چک های نزد صندوق – برگشت زدن چک دریافتی – ثبت چک های لاوصول ( سوخت شده ) – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره

منوی گزارشات شامل : دفتر ریزعملکرد حساب ( پرینت حساب ) – دفتر خالص عملکرد حساب (در قسمت دریافت و پرداخت اگر شارژ ثبت شود ، شارژها را با شرح آماده بابت شارژ ساختمان نمایش دهد ) – لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – دفاتر مالی شامل ( دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر معین-دفتر تفضیل  – تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست چک های دریافتی از اشخاص شامل ( لیست کلیه چک های دریافتی – لیست چک های معوقه – لیست چک های دریافتی نزد صندوق – لیست چک های نزد بانک – لیست چک های وصول نقدی شده – لیست چک های خرج شده – لیست چک های برگشت شده – جستجوی چک دریافتی ) – لیست چک های صادره به اشخاص شامل ( لیست کلیه چک های صادره – لیست چک های صادره معوق ) – لیست فیش های نقدی – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمدها – لیست تبادلات بین حسابها

منوی امکانات برنامه شامل :

حذف کلیه اطلاعات (بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات متفرقه – ابزار میزکار – کنترل اسناد – آزادسازی اسناد از حالت قفل – انتقال عملیات کد به کد ( انتقال عملیات کد به کد جامع اسناد – انتقال عملیات کد به کد ( سرفصل ها ) – انتقال عملیات کد به کد جامع سرفصل ها ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان (Ctrl+B) – بازیابی از نسخه های قبل – تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان خودکار – تنظیمات کاربران شامل ( تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به منوها – تعیین سطح دسترسی به حسابها و کالاها ) – ایجاد سال مالی جدید – ایجاد شرکت جدید ( امکان ایجاد و کار چند شرکت همزمان ) – ماشین حساب (F11) – آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور

منوی راهنما شامل :

راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری

نرم افزار مالی بازاریاب شناور نرم افزار مالی بازاریاب شناور selectmenonew ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار شامل :

تنظیم چیدمان کلید ها درصفحه ( تنظیم کلیدهای میانبر روی صفحه اصلی نرم افزار )

  • تعریف انبار کالا ( امکان تعریف چندین انبار و گزارش موجودی تفکیکی و …) – تعریف انواع فاکتور امانی – تنظیمات قبل از شروع ( تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار : کدینگ چند سطح داشته باشد و هر سطح چند رقم داشته باشد ، تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالا : مشخص کردن فرمت هر سطح ) – تعریف کالاهای انبار ( تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف دسته بندی کالاها – تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) با مشاهده لیست درختی ، حرکت بین سطوح بالاتر و پایین تر ، مشخص کردن طبقه بندی و دسته بندی کالا، بارکد و کد مخفف جهت جستجوی راحت تر ، تعریف واحد کالا ، واحد بسته بندی و ارتباط بسته بندی با واحد کالا ( تعداد در سیستم ) ، نقطه سفارش یا حد سفارش کالا ، تعیین تعداد خرید ، قیمت مصرف کننده ، قیمت خرید و قیمت های فروش متفاوت ) – تغییر قیمت فروش کالاها همه قیمت ها با درصد مشخص یا مبلغ مشخص تغییر کنند
  • تغییر قیمت فروش کالاها ۲ – مشاهده لیست کالاها (F3) با نمایش موجودی و حد سفارش ، معدل خواب کالا و سودآوری کالا ، مشاهده لیست درختی و مشاهده واحد کل و جز ، تغییر قیمت یک طبقه خاص و نمایش موجودی به تفکیک انبار و چاپ بارکد و…

تعیین ساختار حسابها و کدینگ مالی ( تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ اصلی – تنظیم تعداد کارکترهای کدینگ تفضیل ) – تعریف مدیران فروش – تعریف بازاریاب و درصد بازاریابی ( با تعریف بازاریاب می توان برای هر کالا درصد بازاریابی این بازاریاب را تعریف کرد ) – طبقه بندی اشخاص ( مدیر فروش – سرپرست فروش – شهرستان – دسته بندی ) – تعریف دسته چک و گزارش فهرست چک های صادر نشده – تعیین کدینگ اصلی –  گروه – کل – معین ) و ارتباط با تفضیل ۱  – تعیین کدینگ حسابهای تفضیل و ارتباط با کدینگ اصلی

  • مشاهده کلیه حسابها (F5) ، لیست یک منطقه بندی خاص و صورتحساب تجمیع – مشاهده کلیه حسابهای تفضیل و سطوح حسابداری کدینگ شناور (F6) و گردش حساب تفضیل به تفکیک معین (F8) با امکان انتخاب کد حساب خاص (Ctrl+K) – CRM  حسابداری شامل : مشاهده CRM حسابها ( مبلغ بدهکاری و بستانکاری حسابها ، تاریخ محاسبه ، حجم خرید خرید مشتری ، تعداد اقلام خریداری شده ، معدل تسویه ، میزان سود رسانی مشتری ، ارزش مکانی صنفی ، موقعیت از لحاظ بورس بازار – موقعیت مکان – وضعیت تملک – مدت سابقه – وضعیت ظاهری واحد صنفی – میزان سرمایه ظاهری در واحد صنفی ، تعداد مراجعات حضوری مشتریان به واحد صنفی – تعداد اقلام موجود در واحد – حجم خرید واحد صنفی از رقبا – وضعیت ظاهری پرسنل  – وضعیت ظاهری مدیر مجموعه – سن مدیر – نحوه برخورد مشتریان – قابلیت رشد واحد صنفی با درج اطلاعات فوق امکان انجام عملیات محاسبه و محاسبه بصورت کلی و… وجود دارد

ثبت موجودی عینی ( تگ انبار گردانی – شمارش اول ، دوم و سوم و ثبت موجودی )

  • ثبت موجودی عینی با مشخصات کالا ، قیمت و درج موجودی عینی ، میزان کسر یا اضافه و مبلغ کسر و اضافه ، قیمت اول دوره و … با امکان ذخیره موقت اطلاعات و بازاریابی موقت اطلاعات و…
  • شناسنامه مشتری با درج مشخصات کامل از قبیل تاریخ تولد – سن – جنسیت – ارتباط ( حسن خلق ) – ویژگی خاص در رفتار و صدا – نوع فعالیت – سابقه فعالیت – نمره سوابق مشتری – نمره بازرسی از محل – نمره کل – درجه مشتری – میزان خرید سال گذشته – علایق و نوع وسیله ارتباطی برای خرید و…

فرم نظرسنجی از مشتریان و سوالات مربوط به کیفیت سرویس دهی ، بسته بندی ، قیمت محصولات ، تنوع محصولات ، پاسخگویی ، نحوه ارسال و…

فرم بازرسی از محل جهت سنجش ارزش مکان، موقعیت مکان ، وضعیت تملک ، مدت سابقه فعالیت در مکان ، وضعیت ظاهری ، سرمایه ظاهری ، تعداد مراجعین ، مدت اعتبار پروانه ، تعداد اقلام موجود ، حجم خرید ، وضعیت ظاهری ، سن مدیر ، نحوه برخورد ، قابلیت رشد ، خوش حسابی ، خوش نامی ، دید همکاران و…

ثبت اطلاعات اول دوره ( ثبت مانده اول دوره کالاها – ثبت مانده اول دوره حسابها – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره اول دوره – ثبت چک های دریافتنی اول دوره – ثبت چک های صادره امانی اول دوره ) – خروج از برنامه (Alt+F4)

منوی خرید و فروش شامل :

فاکتور فروش (Alt+F) با درج مشخصات خریدار ، تاریخ تسویه ، نوع تسویه ، وضعیت فاکتور ، تیپ قیمت فروش ، حد اعتباری ، معین و تفضیل و بازاریاب ، تاریخ حواله ، مدیر فروش ، سرپرست ، کد و نام توزیع کننده ، کد و نام راننده ، مشخصات کالا و انبار و دو واحد ( واحد جز و بسته بندی ) ، تخفیف خط به خط ، درصد و مبلغ بازاریابی کالا ، محاسبه قیمت تمام شده خرید و فروش به روش FIFO ، هزینه خواب ، تخفیف سرشکن شده و سود کالا به روش FIFO  ، درج تاریخ تسویه چک ، چک برگشتی ، راس چک ، تاریخ پرداخت نقدی ، تعداد چاپ از فاکتور ، شماره بارنامه ، تعداد اقلام موجود به تفکیک انبار و… ثبت حواله انبار و چاپ برگه توزیع با درج مشخصات حواله ، توزیع کننده ، راننده ، شماره ماشین ، شماره و تاریخ بارنامه ، کالا به تفکیک واحد کالا ، تبدیل فاکتور فروش به حواله ، چاپ حواله توزیع و برگه تسویه حواله و…

فاکتور برگشت از فروش ، صدور فاکتور خرید (Alt+K) ، فاکتور برگشت از خرید ، مشاهده فاکتورهای خالی ( فروش ، خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید )

صدور پیش فاکتور ، برگه انتقال کالا بین انبار

منوی دریافت و پرداخت شامل :

سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A) – چاپ سند ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل ) – چاپ سند قانونی ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل ) – فرم رسید دریافت و گزارش آنالیز با نمایش عملکرد کد تفضیل ( شرح ف گردش عملیات ، نحوه تسویه ، وضعیت فاکتور ، انتخاب یا تیک زدن ) – راس گیری تیک زده ها – آنالیز – بروز رسانی مجدد گزارش  – تخفیف موردی – تخفیف کلی – انتقال بدهکاری یا بستانکاری و گزارش یرجمع ، مشاهده اقلام ، خرج چک به حساب شخص و…

فرم رسید پرداحت – واریز فیش نقدی به بانک – ثبت هزینه های موسسه – ثبت درآمد های موسسه – انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها – انتقال از بانک به صندوق – چک های امانی ( دریافت چک امانی – استرداد چک امانی – صدور چک امانی  – استرداد چک صادره امانی )

منوی عملیات بانکی شامل : ارسال چک به بانک جهت وصول – وصول چک های نزد بانک – برگشت زدن چک دریافتی – وصول نقدی چک های نزد صندوق – استرداد چک دریافتنی – خرج چک های نزد صندوق – استرداد چک خرج شده – استرداد چک دریافتی مرکب – برگشت زدن و استرداد چک دریافتنی – پاس کردن چک های صادره – استرداد چک صادره

منوی گزارشات حساب ها شامل : گزارشات فاکتورهای معوق ( فاکتور فروش – بدهکاران دارای فاکتور معوق – بدهکاران دارای معوقه ) – دفتر ریز عملکرد حساب ( پرینت حساب ) – دفتر ریز عملکرد و ریز فاکتورها – تیک زدن یا راس گیری فاکتورها و حساب ها و گزارش سرجمع و تفکیکی – لیست بدهکاران – لیست بستانکارن – گزارشات ویزیتورها شامل ( بر اساس فروش – بر اساس مرجوعی – خالص فروش و ریزفروش ) – گزارش توزیع – دفاتر مالی شامل ( دفتر روزنامه سند به سند – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل یک  – تنظیم صورت سود و زیان ۱ – گزارش صورت سود و زیان ۱ – تنظیم صورت سود و زیان ۲ – گزارش صورت سود و زیان ۲ – تنظیم صورت سود و زیان ۳ – گزارش صورت سود و زیان ۳ – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه ) – دفاتر مرتبط ( دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط ) – گردش حساب ها ( گردش حساب های کل به تفکیک – گردش حساب های معین به تفکیک – گردش حساب های تفضیل به تفکیک ) – تراز آزمایشی ( ترازآزمایشی در حد گروه حساب ها – تراز آزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک ) – لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – گزارش اسناد دریافتنی ( گزارش از کلیه اسناد دریافتنی – گزارش اسناد دریافتنی معوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد بانک ها – گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده – گزارش اسناد دریافتنی خرج شده – گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده –گزارش اسناد دریافتنی مسترد شده – گزارش اسناد دریافتنی امانی ) – گزارش اسناد پرداختنی ( گزارش از کلیه اسناد پرداختنی – گزارش از اسناد پرداختنی معوق – گزارش از اسناد پرداختنی امانی ) – لیست حواله های دریافتی از اشخاص – لیست حواله های ارسالی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درامدها – لیست فیش های نقدی واریز به بانک – گزارش حسابهای انتقالی – پیش بینی وضعیت بانکها – پیش بینی وضعیت کلیه بانک ها – رسم نمودار ( نمودار فروش ماهانه – نمودار فروش و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید ماهانه – نمودار خرید  و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید و فروش ماهانه – نمودار فروش مقایسه ای – نمودار سود و فروش ماهانه – نمودار فروش ماهانه )

منوی گازرشات کالاها شامل :

کاردکس کالا – کاردکس کالا ( قیمت تمام شده ) – گزارشات ( فیلتر مرتبط ) شامل : ( موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالا – لیست خروج کالا – موجودی کالاهای موجود به تفکیک انبار – موجودی کالاهای کمتر از حد سفارش )

گزارشات ( فیلتر مستقل ) شامل : ( موجودی کالاها به اخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به اخرین قیمت فروش – لیست ورود کالاها – لیست خروج کالاها – موجودی کالاهای موجود به تفکیک انبار – موجودی کالاهای کمتر از حد سفارش ) – موجودی کالاها در تاریخ – موجودی کالاهابه روش میانگین در تاریخ – موجودی کالاها به روش FIFO در تاریخ – لیست فاکتورها در یک نگاه ( لیست فاکتورهای فروش  – لیست فاکتورهای برگشت از فروش – لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای برگشت از خرید ) – گزارش سرجمع فروش به تفکیک شخص و کالا – گزارشهای سرجمع فروش به تفکیک کالا – محاسبه سود ناویژه به روش fifo شامل : ( سود حاصله از فاکتورهای فروش – سود فروش به تفکیک اشخاص – سود هر شخص به تفکیک ریز کالا – سود فروش به تفکیک کالاها – سود هر کالا به تفکیک ریز اشخاص ) –لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالا – لیست گردش کالاهای تعدادی ریالی – سود فروش کالاها به روش میانگین – تجدید محاسبات فروش کالا – تجدید محاسبات خرید کالا – تجدید محاسبات تبدیل کالا – رسم نمودار ( نمودار فروش و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید ماهانه – نمودار خرید  و مرجوعی ماهانه – نمودار خرید و فروش ماهانه – نمودار فروش مقایسه ای – نمودار هزینه ماهانه )

منوی امکانات برنامه شامل : تغییر تصویر پس زمینه – حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – دفترچه تلفن شامل ( تعریف شهرستان ها – تعریف انواع مشاغل – تعریف گروه افراد – ثبت مشخصات اشخاص – ثبت تماس های دریافتی – ثبت تماس های گرفته شده – لیست تلفن اشخاص (Alt+T) – گزارش از تماس های دریافتی – گزارش از تماس های گرفته شده ) – تنظیمات ( تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات کدینگ حساب های شناور – تنظیمات متفرقه – تنظیم منوهای در دسترس ( جعبه ابزار ) – تنظیم دسته چک – تنظیم نمره فرم شناسنامه مشتری – تنظیم نمره فرم نظرسنجی از مشتریان – تنظیم نمره فرم بازرسی از محل ) – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه پشتیبان – تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان خودکار – تنظیمات اپراتورها و شبکه – تغییر رمز عبور کاربر و حسابهای مرتبط – تعیین سطح دسترسی به منوها – آزادسازی اسناد از حالت قفل – آزادسازی فاکتورها از حالت قفل – تنظیم اجازه ورود به کاربر – تعیین سطح دسترسی به حسابها و کالاها – تغییر وضعیت نوع ثبت در فاکتور ) – تعیین حسابهای دایم و موقت – بستن حسابهای موقت – ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ایجاد سال مالی جدید گسسته – ماشین حساب (F11) – کنترل فاکتورها و اسناد – آتالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – به روز رسانی فاکتورها

منوی راهنما شامل : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری

بازرگانی چندارزی بازرگانی چندارزی select600sharifi استعلام با پیش فاکتور این نرم افزار یک نرم افزار بازرگانی چند ارزی است که در هنگام ورود به نرم افزار نرخ ارزها را تعیین می کنیم

منوی اطلاعات پایه یا تعاریف اولیه نرم افزار :

تنظیمات مربوط به انواع کالاها ( تعریف طبقه بندی کالاها – تعریف دسته بندی کالاها – تعریف گروه بندی کالاها )

تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) با درج طبقه بندی و دسته بندی و گروه بندی کالا و… مشاهده لیست کالاها (F3) و موجودی کالاها – تعریف انواع ارز و مشخص کردن ارز پایه و ارزهای فعال – تعیین نرخ ارز به تاریخ روز – تنظیمات مربوط به انواع اشخاص  ( منطقه بندی اشخاص – دسته بندی اشخاص – گروه بندی اشخاص ) – تعریف اشخاص (Alt+F5 ) با درج طبقه بندی ، دسته بندی و گروه بندی و حد اعتباری ( ارز پایه ) و… تعریف پرسنل – تعریف صندوق ها – تعریف بانک ها – تعریف انواع هزینه ها – تعریف انواع درآمدها – تعریف کدینگ حسابها تا سطح تفضیل – مشاهده کلیه حسابها و میزان بدهکاری یا بستانکاری (F5) – ثبت مانده اول دوره کالاهای انبار – ثبت مانده اول دوره حسابها – خروج از برنامه  (Alt+F4 )

منوی خرید و فروش شامل :

فاکتور فروش (Alt+F ) با امکان ثبت مشخصات خریداری ، نمایش میزان حد اعتباری مشتری و آلارم حد اعتباری در صورت کسری موجودی – تعیین ارز و نرخ ارز ، درج مشخصات کالاها با ارز انتخاب شده و…

فاکتور برگشت از فروش – درخواست خرید – فاکتور خرید (Alt+k ) – فاکتور برگشت از خرید – پیش فاکتور – برگه حواله – سند حسابداری (Alt+A )

منوی دریافت و پرداخت شامل :

دریافت وجه نقد از اشخاص (Alt+D ) – پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt+P ) – دریافت نقد (تبدیل ارز ) (Ctrl+D) – پرداخت نقد ( تبدیل ارز ) (Ctrl+P ) – تبادلات بین حسابهای ارزی (Alt+T ) – واریز فیش نقدی به بانک – ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z ) – ثبت درآمدهای موسسه (Alt+X ) – انتقال مبلغ یا مانده بین حسابها – فرم تبادل ارز – ثبت کسری فقط به پول رایج – ثبت اضافات فقط به پول رایج

منوی گزارشات حسابها شامل :

عملکرد حساب ( تبدیل ارز ) – عملکرد حساب ( تفکیک ارز ) – عملکرد حساب ( یک ارز خاص ) – عملکرد حساب ( دو ارزی ) – ریز عملکرد صندوق ( تفکیک ارز ) – ریز عملکرد صندوق  ( پول رایج ) – ریز عملکرد حساب ( پول رایج ) – لیست بدهکاران و بستانکاران  شامل : ( لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – لیست بدهکاران و بستانکاران – لیست بدهکاران ( به تفکیک ارز ) – لیست بستانکاران ( به تفکیک ارز ) – لیست بدهکاران و بستانکاران ( به تفکیک ارز ))

دفتر روزنامه – گزارشات تراز شامل ( تراز کل – تراز معین – تراز تفضیل – تراز کل به تفکیک ارز – تراز معین به تفکیک ارز – تراز تفضیل به تفکیک ارز ) لیست دریافت های نقدی از اشخاص – لیست پرداخت های نقدی به اشخاص – لیست هزینه ها – لیست درآمدها – لیست تبادلات بین حسابها – لیست تبادلات ارزی – لیست نرخ ارز در روزها مختلف

منوی گزارشات کالاها شامل :

کاردکس کالا – گزارش موجودی کالاها ( ثبت قیمت خرید /فروش – موجودی کالاها به آخرین قیمت خرید – موجودی کالاها به آخرین قیمت فروش – موجودی کالاها به روش میانگین – موجودی کالاهای منفی – موجودی کالاها به روش FIFO  ) – لیست ورود کالا – لیست خروج کالا – لیست فاکتورهای فروش – لیست فروش خالص – لیست گردش کالاها – سود فروش کالاها به روش میانگین

منوی امکانات برنامه شامل :

حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف کلیه اطلاعات به جز حسابها و کالاها – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیمات نرم افزار ( تنظیم مشخصات شرکت – تنظیم کدینگ حسابها – تنظیمات آرم ( لوگو ) شرکت – تنظیمات متفرقه – تنظیم منوهای در دسترس ( جعبه ابزار) – تعیین سطح دسترسی به منوها – تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازایابی از نسخه های قبلی (Ctrl+B)- تنظیمات تهیه پشتیبان خودکار – تغییر رمز عبور کاربران – ایجاد سال مالی جدید – طراحی فرم چاپی فاکتور ( فرم چاپی فاکتور با مانده – فرم چاپی فاکتور بدون مانده ) – سربرگ (F12) : مشخص کردن تاریخ نامه ، موضوع ، گیرنده ، شماره پیوست و… لیست نامه ها – ماشین حساب (F11) –  مبدل تاریخ  (Alt+F11) – مبدل ارز (Ctrl+F11) – تنظیم صورت سود و زیان – صورت سود و زیان – بررسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس- رفع اشکال نرم افزار از راه دور – بروز رسانی نرخ ارز ( نرم افزار قدیم به جدید )

منوی راهنما : راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه آفتابگردان – درباره ما – سایر محصولات نرم افزاری

نرم افزار آموزشگاه زبان نرم افزار آموزشگاه زبان selecthesab2zaban ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال امکان اینجاد پرونده برای دانش آموز – تعریف معلم و پرسنل و ثبت هزینه حقوق آنها – فرم ثبت نام دانش آموز و ثبت مبلغ شهریه در پرونده دانش آموز – تعیین ترم و سطح در زمان ثبت نام و درج در پرونده – ثبت دریافت وجه از دانش آموز و رسید دریافت وجه – نمایش مانده حساب دانش آموز در هنگام ثبت نام ترم جدید – ملاحظه پرونده مالی دانش آموز – لیست دانش آموزان بدهکار – ثبت هزینه موسسه – دریافت و پرداخت های نقدی و چکی موسسه و ثبت عملیات بانکی – گزارشات مالی به صورت کامل – ثبت نمرات دانش آموزان در کارنامه ترم – چاپ کارنامه برای دانش آموز – گزارش از کارنامه دانش آموزان با امکان فیلتر ماه و نام دانش آموز – سود و زیان موسسه و تنظیمات جانبی جهت سهولت کار با نرم افزار – امکان اضافه کردن سایر ابزارهای مورد نیاز به نرم افزار
نرم افزار املاک نرم افزار املاک ساده ( دارایی ) Selectm7039amlak ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه  :

تعریف معاملات مشاهده لیست معاملات (F3)تعریف بدهکاران ( ALT + F5 )  – اطلاعات تکمیلی بدهکاران تعریف بستانکاران اطلاعات تکمیلی بستانکاران تعریف صندوق ها تعریف بانک ها تعریف انواع هزینه ها تعریف انواع درآمد ها مشاهده کلیه حساب ها ( F5)ثبت مانده اول دوره حسابها ثبت چک های دریافتنی اول دوره ثبت چکهای صادره اول دوره خروج برنامه (Alt+F4)

خرید و فروش :

صدور فاکتور معامله (Alt+F) با درج تخفیف خط به خط محاسبه قیمت پس از تخفیف ارزش افزوده و عوارض و مالیات نمایش اطلاعات آخرین معامله با همان شخص و آخرین معامله انجام شده تعیین نوع معامله و صدور فاکتور لغو معامله صدور پیش قرارداد ثبت سند حسابداری اتوماتیک و دستی (Alt+A)

دریافت و پرداخت :

دریافت وجه نقد از شاخاص (Alt+D) پرداخت وجه نقد به اشخاص (Alt + P)دریافت چک از اشخاص (Alt+C) صدور چک به اشخاص (Alt+S) واریز فیش نقدی به بانک (Alt+F) دریافت حواله از اشخاص (Alt+H) ارسال حواله به اشخاص (Alt+B) ثبت هزینه های موسسه (Alt+Z) ثبت درآمدهای موسسه (Alt+X) انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها

عملیات بانکی :

ارسال چک به بانک جهت وصول وصول چک های نزد بانک وصول نقدی چک های نزد صندوق استرداد چک دریافتنی- خروج/انتقال چک های نزد صندوق- پاس کردن چکهای صادره استرداد چک صادره

گزارشات حسابها :

دفتر ریزعملکرد حساب لیست بدهکاران-لیست بستانکاران-صورت سود و زیان-لیست دریافت های نقدی از اشخاص لیست پرداخت های نقدی به اشخاص لیست چک های دریافتی از اشخاص لیست کلیه چک های دریافتی لیست چک های معوقه لیست چکهای دریافتی نزد صندوق لیست چک های نزد بانک لیست چک های وصول نقدی شده لیست چک های نقد شده لیست چک های برگشت شده لیست چک های مسترد شده جستجوی چک دریافتی لیست چکهای صادره به اشخاص ( لیست کلیه چک های صادره لیست چک های صادره معوق ) لیست فیش های نقدی لیست حواله های دریافتی از اشخاص لیست حواله های ارسالی به اشخاص لیست هزینه ها لیست درآمد ها لیست تبادلات بین حسابها گزارشات فصلی( گزارش فصلی معاملات گزارش فصلی تجمیع معاملات گزارش فصلی معاملات جهت برنامه TTMS  )

امکانات برنامه :

حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) تنظیمات ( تنظیم مشخصات شرکت تنظیمات ارزش افزوده ) تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+F) بازیابی از نسخه پشتیبان قبلی (Ctrl+B) تغییر رمز عبور کاربر ایجادسال مالی جدید-ماشنین حساب (F11) آنالیز میزان تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس رفع اشکال نرم افزار از راه دور

راهنما :

راهنمای نرم افزار (F1) وب سایت موسسه افتابگردان درباره ما سایر محصولات

نرم افزار مطب نرم افزار مطب selectmatab ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال امکان تعریف بیمار، ایجاد پرونده ، ثبت کامل مشخصات بیماران در پرونده و دسته بندی و طبقه بندی بیماران – تاریخ ثبت اولین مراجعه در پرونده – طبقه بندی و دسته بندی و تعریف مواردی که در پرونده بیماران درج می شود – ثبت نسخه برای بیمار با امکان سرچ بر اساس نام بیمار یا شماره پرونده – ثبت تاریخ مراجعه بعدی برای بیمار – امکان بایگانی تصاویر در پرونده بیمار و مشاهده تصاویر در زمان صدور نسخه توسط پزشک – ثبت شرح در نسخه بیمار که مستقیما در پرونده بیمار درج می شود – امکان مشاهده دفتر درمان بیمار – ابزار دفترچه تلفن و سررسید نامه جهت استفاده منشی – امکان تعریف همکاران و پرسنل و امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران
نرم افزار مالی پذیرش نرم افزار مالی پذیرش selectpaziresh ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات پایه :
ایجاد گروه کالاهای قابل پذیرش – تعریف دستگاه – تعریف انواع قطعات – مشاهده لیست کالاهای قابل پذیرش (F3) – تعریف اشخاص – مشاهده کلیه حسابها (F5) – تعاریف ( انواع مارک – انواع مدل – انواع وضعیت تعمیرات – شرکت های گارانتی دهنده ) – تعریف پرسنل – تعریف انواع سرویس و خدمات ( درآمدها ) ثبت کالاهای پذیرش شده از قبل – خروج از برنامه (Alt+F4)
ورود / خروج دستگاه :
پذیرش دستگاه / لوازم همراه / قطعات ( درج رسید و مشخصات ارسال کننده دستگاه – آورنده دستگاه و مشخصات دستگاه ، مارک ، مدل ، سریال و لوازم همراه و ایرادات گزارش شده و کد کارشناس مسول دستگاه )
لیست دستگاههای ارسالی به واحد تعمیرات – تحویل دستگاه و صدور فاکتور( فاکتور خدمات فنی ) که در آن علاوه بر مشخصات خریدار و رسید و درج شرح خدمات انجام شده و مبلغ آن ، کد کارشناس و پورسانت کارشناس و هزینه و تخفیف درج می شود
گارانتی :
فرم ارسال قطعات معیوب به گارانتی و نمایش لیست قطعات ارسالی به گارانتی بر اساس تاریخ و به تفکیک شخص یا شرکت
گزارشات :
سند حسابداری (Alt+A) دستی و اتومات – دفتر ریز عملکردحساب ( پرینت حساب ) – لیست فاکتورهای خدمات – فرم تسویه حساب با کارشناس
امکانات برنامه :
حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تنظیم مشخصات شرکت-تغییر تصویر پس زمینه-تنظیمات آرم(لوگو)شرکت– تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی از نسخه های قدیم پشتیبان– تغییر رمز عبور کاربر- ایجاد سال مالی جدید پیوسته – ماشین حساب (F11) –بررسی تخریب اطلاعات از ناحیه ویروس – رفع اشکال نرم افزار از راه دور
راهنمای نرم افزار (F1) – وب سایت موسسه افتابگردان – درباره ما – سایر محصولات

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید، تیم چرتکه پس از بررسی با شما تماس خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی شما

ایمیل شما

شماره تماس شما

نوع نرم افزار مورد نظر

عنوان نرم افزار مورد نظر